Servis poskytovaný zákazníkovi od momentu, keď je zadaná objednávka, až kým mu nie je doručený produkt.
Najdôležitejšie znaky tejto služby zákazníkovi sú:
- dostupnosť produktu
- čas od objednávky do dovozu
- komunikácia/dokumentácia