Dohoda medzi obchodným partnerom/dodávateľom a individuálnym zákazníkom, v ktorej sa uvádza cieľ, podmienky dohody a ustanovenia na dlhšiu dobu týkajúce sa:
- termínov dodávky,
- spoľahlivosti dodávky,
- kvality a kvantity vykonanej práce,
- postupov pri realizácii zľavy z ceny,
- kooperácia pri vývoji nových výrobkov.