Nebezpečenstvo vzniku ekonomických strát alebo ujmy na zdraví v súvislosti s uskutočňovaním dopravy.