Proces doručenia zásielky adresátovi v dohodnutom čase a na dohodnuté miesto.