Skupina podobných alebo identických výrobkov alebo ich kombinácia, ktorá je určená pre popredajné služby.