Súhrny názov pre technológie nákupu tovaru a služieb mimo tradičný obchod na základe ponuky v multimediálnom telekomunikačnom prenose dát, tj. off-line predaj prostredníctvom elektronického katalógu tovaru, on-line predaj formou virtuálneho obchodného domu alebo teleshoppong.