Proces vyhodnocujúci alternatívne stratégie, ktorými sa predpovedajú následky zmien v predpovediach, výrobných plánoch, úrovniach zásobovania, atď.
Metóda je: simuláciou využitím pôvodného systému na určenie potencionálnych efektov zavádzaných alternatívnych situácii.