Technologia pre logistické reťazce spotrebného tovaru medzi výrobou, veľkoobchodom a maloobchodom, eventuálne poskytovateľovi logistickcýh služieb, ktorá eliminuje činnosti nepridávajúcu hodnotu. Stabilizuje logisticku infraštruktúru a toky v reťazcoch pri minimálnych zásobách, zlaďuje aktivity pri uvádzaní nových výrobkov na trh. Stabilita reťazcov umožňuje investovať do ich vybavenia, plne sa sústrediť na podnikanie a dosiahnuť vyšší obrat a zisk.