EKONOMICKÁ VEĽKOSŤ SÉRIE - optimálna veľkosť série(EOQ) / ECONOMIC SIZE OF SERIES – ECONOMIC OPTIMAL QUANTITY (EOQ)
Množstvo tovaru, ktoré musí byť vyprodukované, predané alebo prepravené za istý čas a ktoré je vypočítané na základe ekonomických dohôd.