Medzinárodná inštitúcia zodpovedná za uplatňovanie systému identifikácie výrobkov čiarovým kódom /European article numbering (EAN)/. Má pobočky v mnohých krajinách ako napr.: CCG v Nemecku, DCC v Japonsku, ANA vo Veľkej Británii.
Poznámka: Severoamerická inštitúcia, zodpovedná za identifikáciu výrobkov čiarovým kódom (UPC kódovanie, ktoré je po technickej stránke podsúborom EAN), sa nazýva Uniform Code Council.