Colné tlačivo pre všetok export ktoré musí byť vyplnené pre potreby vládnej štatistiky týkajúcej sa exportu.