Služby poskytovateľov analogické so zasielateľskými službami. Expresné služby v zásade využívajú hromadné dopravy zásielok pre triediace centrá, kuriérske služby zaisťujú zber, zasielanie a doručovanie zásielok malej hmotnosti v režimoch „z domu do domu“, „zo stola na stôl“, „z ruky do ruky“, balíkové služby sa zameriavajú na zásielky väčšej hmotnosti.