Náves na hromadnú prepravu osôb a ich batožín pripájaný za autobus.