Európska dohoda týkajúca sa prepravy nebezpečných nákladov po cestách.