1. Doklad, ktorý odosielateľ pripája k zásielkam medzinárodného styku a v ktorom uvádza druh, množstvo a cenu zasielaného tovaru.

2. Opatrenie, ktoré vykonáva dopravná organizácia (dopravca) pri obstarávaní úloh, s ktorým je spojené colné konanie.