Tovar podávaný na prepravu do cudziny, dovážaný z cudziny a tovar v tranzite podliehajúci colnej kontrole.