Zaužívaný, ale nepresný názov pre podmienky kúpnej zmluvy, ktoré vymedzujú rôzne náležitosti dodávky tovaru, najmä dodaciu lehotu, spôsob dodávky (t.j. dopravný prostriedok, prepravnú cestu), platenie atď.