Čas ktorý uplynie medzi dvoma za sebou nasledujúcimi dodávkami toho istého výrobku, pokiaľ obidve dodávky nepredstavujú jednu dodávku časovo rozdelenú z dopravných a expedičných dôvodov.