Doprava uskutočňovaná určitým druhom dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia bez ohľadu na organizačné začlenenie.