Závesný dopravník s dvoma dráhami; vozíky so závesom na náklad a s prepravovaným bremenom nie sú v pevnom spojení s hranou reťazou, ale môžu sa pomocou výhybiek vyradiť z dopravy a previesť na dráhy bez pohonu (t.j. na odstavné dráhy tvoriace prechod k najbližšiemu dopravníku a môžu súčasne plniť i funkciu medziskladu).