Jednoduchá paleta vyhovujúca podmienkam Európskeho paletového poolu.