Označenie toho momentu vo výrobnom procese, kde sa stráca spoločný výskyt rôznych designov.