Hmotnosť, pri ktorej je lacnejšie účtovať nižší stupeň pre ďalší vyšší hmotnostný pokles násobený minimom ukázanej hmotnosti, než účtovať vyšší stupeň pre skutočnú hmotnosť nákladu.