Balenie upravené a vybavené podľa svojho určenia (na manipuláciu, prepravu, skladovanie, predaj alebo spotrebu).