Plynutie činnosti získané určením rozdielu medzi posledným možným východzím časom činnosti a najskorším možným východzím časom tejto činnosti.