Medzinárodná organizácia obchodných spoločností zapojených do alebo zaujímajúcich sa o oblasť automatickej identifikácie. Táto organizácia má pobočky v mnohých krajinách a regiónoch ako napr.: AIM – USA, AIM – UK (Veľká Británia), AIM – Francúzsko, AIM -Japonsko, AIM – Európa, AIM - Pacifik.