Colný dokument medzinárodnej prepravy vydaný garančnou asociáciou a overený colnými orgánmi, pod ochranou ktorého sa prepravuje tovar vo väčšine prípadov zaplombovaný v cestných vozidlách a kontajneroch v súlade s obsahom colnej dohody o medzinárodnej preprave tovaru pod záštitou TIR karnetov.