Výška otvoreného kontajnera meraná medzi povrchom podlahy a vrchnou hranou horného nosníka.