Tovar bez prepravného obalu uložený do ložného priestoru dopravného prostriedku ručným alebo mechanickým sypaním alebo nahadzovaním (napr. piesok, uhlie, štrk, obilie).