Zodpovednosť za škody, ktoré vznikli počas prepravy nesprávnym naložením tovaru na dopravný prostriedok; postihuje spravidla toho, kto nakladá.