Preprava kontajnerov z miesta ich napĺňania alebo vyprázdňovania do kontajnerového prekladiska.