Podávač, pri ktorom unášacím prostriedkom je žľab s vratným pohybom.