Popisuje možnosti jednotlivca vyrovnať sa s príslušnými nákladmi (cestový čas, cestovné náklady a fyzické prvky) s cieľom využiť ponúkané vybavenie v danej oblasti.
ACCESSIBILITY

Describes the possibility for individuals to overcome the generalised cost involved (travel time, travel costs and physical features), in order to utilise the facitilies offered in an area.