Aplikácia na karte IC (karta s čipom obsahujúcim integrovaný obvod) alebo podobné zariadenie, ktoré môže uchovávať, pripisovať k dobru alebo debetovať a chrániť hodnoty v elektronickej podobe, ktoré majú príslušnú peňažnú hodnotu.
ELECTRONIC PURSE

An application on an IC-card (integrated circuit card) or a similar device that can store, credit debit and protect electronic values having thein equivalent in money.