Infraštruktúra dopravných služieb, ktorá sú používateľovi ponúkané.
TRANSPORT SERVICE

A transport infrastructure related service which is offered to the user.