Úroveň zásob ktorá by mala byť splnená v určitom čase.