Dopravná práca vykonaná za stanovenú jednotku času.