obalová technika

 Názov: Stroje pro co-packing
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam výrobcov a dodávateľov baliacich zariadení pre balenie pomocou fólií v ČR v roku 2010 podľa počtu zamestnancov. Príspevok analyzuje možnosti použitia jednotlivých typov fólií pre konkrétne zariadenia. Poskytuje aj informácie o výške obratu z predaja baliacich zariadení v rokoch 2009 a 2010.
Kľúčové slová: stroj, fólia, dodávateľ, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Obalový galavečer 2011
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 42
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o galavečere konanom pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže Obal roku 2011. Článok obsahuje mená víťazov v jednotlivých kategóriách vrátane ich obalového riešenia. Príspevok v závere obsahuje aj informácie o požiadavkách a termínoch pre súťaž Obal roku 2012.
Kľúčové slová: obal, obalové riešenie, ocenenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Efektivně dělené zásilky ze skladu k odběrateli
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zameriava na význam a funkcie obalov a prepravných jednotiek v doprave a distribúcii maloobchodného tovaru. Vzhľadom na rôzne nákupné zvyklosti zákazníkov sú dodávatelia nútení aplikovať nové a efektívnejšie spôsoby dodania tovaru. Rastie záujem o vychystávacie kontajnery, „rolltajnery“ a viacdruhové palety. Autor konštatuje, že jednej rozmer paliet pri expedícii tovaru je nepostačujúci. Pre sofistikované delenie zásielok sa využívajú tzv. modré palety s označením CHEP.
Kľúčové slová: obal, doprava, distribúcia, paleta
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Průzkum potvrdil spící potenciál IT v logistice
Autor: Jaroslav Smíšek, Petr Ondrášek
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch prieskumu spoločnosti CVV Informační systémy zameraného na identifikáciu problémov a technologickú pripravenosť oboru rýchloobrátkového tovaru pre zvýšenie efektivity skladovej logistiky. Prieskumu sa zúčastnilo 500 firiem zo SR a 1300 firiem z ČR.
Kľúčové slová: logistika, prieskum, rýchloobrátkový tovar, skladovanie, softvér
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Základom úspechu sú jednotlivé podnikové procesy
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2011; str. 82
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá optimalizáciou riešení pre dodávanie obalov. Autor uvádza riešenie konkrétnej spoločnosti, ktorá sa snaží previesť výrobu obalov podľa individuálnych potrieb zákazníkov. V príspevku je uvedené konkrétne riešenie a jeho vyhodnotenie.
Kľúčové slová: obal, príprava, riešenie, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Nová generácia – Box SL86!!!
Autor: Ing. Magdaléna Zaujecová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2011; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku predstavuje nový box s rozmermi 800 x 600 mm s nosnosťou 500 kg. V príspevku sú uvedené výhody tohto boxu a možnosti jeho využitia v doprave a logistike.
Kľúčové slová: kontajner, box, paleta
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Obaly na míru pro bezpečnou přepravu
Autor: Roman Peterka
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je zameraný na funkcie obalu – ochrana produktu a marketing. Pri priemyslových a exportných obaloch je primárnou funkciou ochrana tovaru, marketingová funkcia obalu ustupuje do úzadia. Z výroby týchto výlučne funkčne zameraných obalov na mieru konkrétnym potrebám sa vzniklo celé priemyselné odvetvie s množstvom zaujímavých technických riešení.
Kľúčové slová: obal, funkcia obalu, ochrana produktu
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Nové označenie ILU
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 30 - 31
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje novú normu EN 13044 na označovanie intermodálnych nákladových jednotiek. V prvej časti predstavuje súčasný systém označenia nákladových jednotiek, ostatná časť príspevku predstavuje nové označenie. Súčasťou príspevku je aj viacero názorných obrázkov.
Kľúčové slová: nákladová, jednotka, norma, označenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Co-packing vítaným zárobkom i nutnosťou
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2011; str.  30 - 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá obalovými aktivitami logistických spoločností. Autor uvádza, že v niektorých prípadoch ide o využitie dopytu po týchto službách, v iných prípadoch ide o nevyhnutnosť. V prvej časti príspevku autor uvádza výhody pre zákazníka v prípade presunu balenia na externú firmu. V ostatnej časti sa autor zaoberá výhodami pre dodávateľa obalových služieb a spôsobom posúdenia nákladov.
Kľúčové slová: outsourcing, obal, dodávateľ, balenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Obal roku 2011: Přepravní obaly se líbily
Autor: Adriana Weberová, Pavel Neumann
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je zameraný na súťaž o najlepšie obaly „Obal roku 2011“ organizovanej spoločnosťou „Obalový institut SYBA“. V roku 2011 získali najlepšie umiestnenia prepravné a technologické obaly, kým v roku 2010 to boli hlavne spotrebiteľské obaly. Autori v článku charakterizujú jednotlivé produkty, resp. ich výrobcov.
Kľúčové slová: obal, prepravný obal, súťaž
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Přepravní obaly
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu dodávateľov prepravných obalov v ČR v roku 2010. Porovnanie je realizované na základe typu obalového prostriedku, spôsobu balenia ako aj rozsahu realizovaných služieb dodávateľom.
Kľúčové slová: prepravný obal, spôsob balenia, tržby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Dominancia čiarového kódu nekončí
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2011; str.  20 - 21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá zatiaľ najpoužívanejším spôsobom označovania a identifikácie tovaru – čiarovým kódom. V prvej časti príspevku je uvedená história čiarového kódu, názor dizajnérov na obal výrobku ako aj nevyhnutnosť EPC.  V ostatnej časti príspevku je spracovaná analýza informácii uvedených v čiarovom kóde.
Kľúčové slová: čiarový, kód, informácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Trvale udržatelný rozvoj musí dávat smysl
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je obsahovo zameraný na oblasť inovácií v oblasti obalových technológií orientovaných na trvalo udržateľný rozvoj. Dôležitú úlohu tu zohráva marketing ako aj znižovanie množstva použitého materiálu pre konštrukciu obalu tak z ekonomického ako aj z ekologického hľadiska.
Kľúčové slová: obal, lepenka, stretch hood, úspora, životné prostredie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Obalový kongres: Obalové trendy v nápojích
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2010, str. 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o štvrtom ročníku Českého a slovenského obalového kongresu, ktorý bol zameraný na balenie nápojov. Vývoj v prepravnom balení nápojov smeruje od zmršťovacích paletizačných a ovinovacích fólií k baleniu technológiou stretch hood, a to dokonca aj v paletových jednotkách.
Kľúčové slová: obal, balenie, fólia, nápoje, kongres,  
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Pronájem jako řešení obalového hospodářství
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku zaoberá možnosťami „poolingu“ obalov, analyzuje vývoj v tejto oblasti v ČR v porovnaní s vyspelými krajinami sveta. Služba pool znamená prenájom obalov zákazníkovi. Služba väčšinou zahŕňa cenovo výhodné obalové riešenia, sledovanie pohybu obalov v cykle, údržbu a čistenie obalov. Priemerný čas cyklu obalu v poolingovom systéme (depo-dodávateľ-distribučné centrum- obchod-depo) je  asi 3 týždne.
Kľúčové slová: obal, prenájom, pool, cyklus,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Strojní lepičky: Řešení pro smluvní balení
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 28-30
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá najrozšírenejším spôsobom zaistenia kartónového obalu a to lepením lepiacou páskou. Článok analyzuje rôzne typy zariadenie pre aplikáciu lepiacej pásky. Článok obsahuje obrázok s popisom jednotlivých častí lepiaceho stroja ako aj porovnávaciu analýzu parametrov piatich zariadení od štyroch rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: obal, lepenka, lepiaca páska, lepiaci stroj
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Obal roku 2010 – trend inovace a univerzálnost
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2010, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o oceneniach v súťaži obal roka 2010 v ČR. Víťazi súťaže sa môžu zúčastniť celosvetového kola konaného v Istanbule. Trendom v oblasti prepravných a technologických obalov je univerzálnosť, dôraz je tiež kladený na inovatívnosť.
Kľúčové slová: obal, súťaž, inovácia, univerzálnosť
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Dodavatelé obalů
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. 21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov obalov v ČR v roku 2009. Porovnanie je realizované na základe obratu dodávateľov z obalov v roku 2009, obsahuje aj stav v roku 2008. Uvádza aj typy obalových prostriedkov dodávaných konkrétnymi dodávateľmi, spôsoby balenia a rozsah poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi.
Kľúčové slová: obal, dodávateľ, spôsob balenia, služba,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Čas útlmu venovali výrobcovia inováciám
Autor: TS/mir
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2010, str. 32 - 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výskumu a vývoja v oblasti výroby obalov a baliacich strojov a zariadení. V prvej časti sa autor venuje plastom a jeho potenciálu v rámci obalov. V ďalšej časti sa autor venuje skladacím obalom a postavením obalu pri predajú výrobku.
Kľúčové slová: obal, inovácie, plast, výskum, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2010

 Názov: Na trhu dominuje vlnitá lepenka
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2010, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje použitiu vlnitej lepenky (kartónu) ako jednorazového prepravného obalu. Medzi jej najdôležitejšie výhody patrí univerzálnosť použitia, nízka náročnosť skladovania obalov, recyklovateľnosť a ďalšie. Medzi nevýhody patrí hlavne nasiakavosť. Dôležitým parametrom je aj počet vrstiev, s jeho zvyšovaním rastie pevnosť a hmotnosť obalu, zvyšuje sa aj jeho cena.
Kľúčové slová: obal, vlnitá lepenka, tovar
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010