obalová technika

 Názov: Chcete si najmout bublinu v kleci?
Autor: Martin Tarant
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2008, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou používania obalov na tekutiny so štvorcovým alebo obdĺžnikovým pôdorysom. Rieši tiež problematiku ich možností použitia, čistenia a citlivosti na prepravované tekutiny. Autor zdôrazňuje tiež dôležitý fakt, že až tretinu pôdorysnej plochy je možné ušetriť vďaka použitiu obalov so štvorcovým alebo obdĺžnikovým prierezom v porovnaní s použitím sudov.
Kľúčové slová: obaly na tekutiny, manipulácia, skladovanie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2008

 Názov: Pripravuje sa nový zákon o obaloch
Autor: JUDr. Božena Gašparíková, CSc. – Ing. Peter Gallovič
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2008, str. 66 - 67
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: MŽP SR pripravuje návrh nového zákona o obaloch, vzhľadom na nové požiadavky EÚ. Autori príspevku poukazujú na zmeny, ktoré má priniesť nový zákon a na najvýznamnejšie pripomienky k tomuto návrhu zákona.
Kľúčové slová: legislatíva, zákon
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2008

 Názov: Inteligentní paleta pro efektivní logstiku
Autor: redakcia (hč)
Zdroj: Logistika 4, 2006, 49 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: V roku 2006 na potravinárskom veľtrhu Salima predstavila spoločnosť Plastové Přepravní Obaly pestrú ponuku plastových paliet. Práve v potravinárskych prevádzkach je kladený najväčší dôraz na hygienu. Príspevok poukazuje na jednu z najvhodnejších paliet do prevádzky, ktorou je hygienická paleta HS-1 (1200 x 800 x 160 mm, 18 kg).
Kľúčové slová: obchodný reťazec, záťažové palety, skladovanie, technológia RFID, plastová paleta, protišmykový povrch, stohovanie, inteligentná paleta
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Paletizace – identifikační a modulové systémy ložených jednotek
Autor: Ing. Miloslav Vítek
Zdroj: Logistika 3, 2006, 21 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Autor sa v článku zaoberá optimalizovaným vytváraním manipulačných a prepravných jednotiek z rozmerovo unifikovaných obalov, obvykle prepravných, respektíve prepraviek, vychádzajúcich zo štandardov ISO, ložených na normalizovanej prostej palete. Rôzne produkty, obvykle balené do spotrebiteľských obalov, sa z ekonomických, manipulačných a iných dôvodov združujú do väčších celkov; skupinových či transportných obalov a konečne do paletových ložných jednotiek.
Kľúčové slová: identifikačný kód, obalová technika, paletová ložná jednotka, stohovanie, prepravný obal, spotrebiteľský obal
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Efektivní označování palet
Autor: redakcia (jež)
Zdroj: Logistika 3, 2006, 20 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: V dvoch logistických centrách dánskej spoločnosti Bettenlager na výrobu nábytku sú v prevádzke elektronické tlačiarne od firmy Paxar, ktoré precízne, rýchlo a spoľahlivo označujú denne tisíc paliet. Vo firme je v súlade s kapacitnými a kvalitatívnymi požiadavkami dimenzovaná perfektná logistika. V článku nájdeme spôsob označovania paliet ako aj logistický proces, ktorý je rozdelený do dvoch častí.
Kľúčové slová: logistické centrum, distribučný proces, elektronické spracovanie dát (EDV), označovanie paliet, termotlačiareň
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Vlnitá lepenka pro Evropu
Autor:  Jürgen Heindl
Zdroj: Logistika 3, 2006, 16 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: V článku sa autor zaoberá najväčším európskym závodom na výrobu lepenky, ktorý spustila v januári 2006 firma Prowell v Schüttorfe v severnom Nemecku. Závod postavený „na zelenej lúke“ dosiahne ročnú kapacitu výroby 140 tis. t formátu z vlnitej lepenky. Týmto závodom zvýšila firma svoju celkovú kapacitu na 585 000 t lepenky ročne. Úspech tohto podniku je založený na vysokej produktívnej výrobe malých sérií, využití moderných technológií a IT komunikácie i na online-systéme objednávok.
Kľúčové slová: objednávka, vlnitá lepenka, elektronické obchodovanie, výrobná linka, firma Prowell, centrálne riadenie, regálový sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Paletizace – skládatelné a speciální přepravky
Autor: Ing. Miloslav Vítek
Zdroj: Logistika 2, 2006, 20 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Okrem bežných typov otvorených plastových prepraviek, ktoré sú uvedené v prvej časti príspevku, existuje rada ďalších verzií konštrukčne odlišných, s rozšírenou funkčnosťou, ale vyrábaných i z iných materiálov ako plast, z lepeniek, dreva a kovu. Príspevok názorne popisuje celú paletu ponúkaných prepraviek s ich detailným popisom využitia.
Kľúčové slová: aktívne prvky, paleta, prepravka, sklad, skladovanie, termoprepravka, drevená prepravka, kovová prepravka
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Paletizace - přepravky
Autor: Ing. Miloslav Vítek
Zdroj: Logistika 1, 2006, 20 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Tento príspevok je zameraný na prepravky (stacking box), ktoré podľa logistickej terminológie predstavujú prepravné prostriedky so stohovacím systémom, určené predovšetkým k rozvážaniu tovaru najmä v distribučnej sieti a prispôsobené k ručnej a mechanizovanej manipulácii.
Kľúčové slová: prepravka, paletová jednotka, stohovanie, pool systém, balenie, manipulácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Kvalita také při balení
Autor: redakcia (jk)
Zdroj: Logistika 1, 2006, 17 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Vo firme Dr. Oetker v Bielefelde sa u väčšiny baliacich strojov čitateľnosť čiarových kódov na obaloch rôznych potravinových práškov kontroluje pomocou skeneru SICK CLV 422. Nie je to dôležité len pre neskoršie skenovanie u pokladní v maloobchodoch alebo supermarketoch, ale zvlášť pri riadení celého baliaceho procesu.
Kľúčové slová: skener, čiarový kód, baliaci proces, čitateľnosť, modul, obal
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Budúcnosť obalov určí ekológia
Autor: Radovan Žuffa
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2008, str. 37 - 39
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje problematiku obalov, na ktorých sú v súčasnosti postavené základy celosvetovej produkcie a distribúcie, pričom sa zaoberá predovšetkým osobitným prvkom, ekológiou. V prvej časti príspevku autor poukazuje na narastajúcu konkurenciu a novú generáciu v kuriérstve. V ostatnej časti príspevku popisuje novú filozofiu: „čím menej, tým lepšie“. Ostatná časť príspevku sa venuje sankciám v súvislosti so zákonom o odpadoch. Príspevok je doplnený stručným prehľadom požiadaviek na obaly z hľadiska legislatívy.
Kľúčové slová: obal, ekológia, pokuta
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Vytváření paletových jednotek ze skupinových obalu II
Autor: Ing. Miloslav Vítek
Zdroj: Logistika 12, 2007, 22 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Z veľkého počtu na trhu ponúkaných strojov k baleniu stabilného kusového tovaru do skupinových obalov v rôznych priemyslových odvetviach sú najdôležitejšie balíčky do cenovo priaznivých flexibilných obalových materiálov. Príspevok ponúka ukážky jednotlivých baliacich zariadení pre vytvýranie skupinových obalov.
Kľúčové slová: obaly, skupinové obaly, kusový tovar, PVC obal, fólia, dopravník, zmraštiteľná fólia, bandážové balíčky, fixácia.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: február 2008

 Názov: Ako zabaliť suroviny a polotovary pre potravinárske prevádzky
Autor: Karel Tisoň
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 49
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje spôsoby balenia surovín a polotovarov pre potravinársky priemysel predovšetkým formou plastových paliet. V prvej časti sa príspevok venuje cene plastových paliet, ostatná časť príspevku predstavuje podľa konštrukcie a kvality materiálu jednotlivé typy paliet.
Kľúčové slová: plast, paleta, potraviny
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Obaly pomáhajú pri znižovaní nákladov
Autor: Gert Erhardt
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2007, str. 46 – 47
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá používaním nových materiálov a technológií, ktoré prinášajú nové možnosti na úsporu nákladov. Autor sa v príspevku osobitne venuje potravinárskym obalom, fóliám a vakom. V ostatnej časti príspevku autor popisuje nové riešenia a komplexný model zabezpečenia obalu.
Kľúčové slová: obal, riešenie, náklady
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007

 Názov: Obaly v dodávateľskom reťazci automobiliek
Autor: GEFCO
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2007, str. 45
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť, že obal neslúži len na ochranu prepravovaného tovaru, ale ovplyvňuje aj celkové fungovanie dodávateľského reťazca. V príspevku sú špecifikované nároky a trendy na obaly, pričom v ostatnej časti sa autor venuje problematike outsourcingu toku obalov. 
Kľúčové slová: obal, outsourcing, trend
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007

 Názov: Obalové materiály a technológie s výraznými inováciami
Autor: Doc. Ing. Igor Kačeňák, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 72 - 73 
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že napriek nástupu plastov majú v oblasti obalových materiálov stále svoje miesto aj doteraz používané materiály. V prvej časti autor uvádza používanie papiera, v ostatnej časti sa venuje kovovým obalom a ekologickým prednostiam skla. Tiež sa venuje obalom na mikrovlnný ohrev, prepravným a veľkoobjemovým obalom a paletám. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje mechanizácii a automatizácii baliaceho procesu. 
Kľúčové slová: papier, kov, sklo, mechanizácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Šetrí náklady a životné prostredie
Autor: VB
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2007; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá efektívnym riešením manažmentu vratných obalov. Príspevok uvádza úsporu nákladov, vzťah tejto technológie voči životnému prostrediu a použitie obalov. V ostatnej časti príspevku je rozoberané používanie týchto obalov v automobilovom priemysle.
Kľúčové slová: obal, vratný
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Jsou jasná pravidla pro výměnu palet?
Autor: JUDr. Václav Roubal
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2007; str. 30 - 32
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku pravidiel výmeny paliet. V prvej časti sa autor venuje definovaniu palety a zásadám používania paliet, ďalšia časť príspevku rozoberá spôsob zakomponovania príslušného ustanovenia o paletách do zmluvy. V ostatnej časti príspevku sú uvedené zásady pre obchodné podmienky pri výmene paliet.
Kľúčové slová: paleta, výmena
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Rozhodujúce funkcie obalov
Autor: Ing. Daniela Butalová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 40 - 41
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku popisuje požiadavky na obaly. V prvej časti príspevku sa venuje baleniu a druhom obalov. V ďalšej časti popisuje i rozmerovú koordináciu. V ostatnej časti sa venuje informatizácii v súvislosti s balením.
Kľúčové slová: balenie, obal, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Nové materiály a technológie v obalovej technike
Autor: Doc. Ing. Igor Kačeňák, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 42 - 43
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku poukazuje na skutočnosť, že v budúcnosti sa budú presadzovať najmä ekologizované plastové obaly.  Príspevok sa zaoberá v prvej časti tlakom na prepravné obaly, ktoré sa odzrkadľujú vo faktoroch pre vývoj obalových prostriedkov z plastov. Ostatná časť príspevku sa zaoberá metalizovanými a vrstvenými fóliami.
Kľúčové slová: obal, plast, materiál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradená: máj 2007

Názov: Metro přechází na novou generaci čipů RFID
Autor:

Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.9/2006, str. 7
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje, že obchodný koncern Metro už čoskoro urobí dôležitý krok na ceste k zavádzaniu technológie RFID do logistických procesov. Nový technologický štandard EPCglobal Class 1/Generation 2 by mal zaistiť, aby rádiové signály čipov boli univerzálne čitateľné pre zariadenia v rôznych oblastiach sveta. Táto štandardizácia spolu s vysokou presnosťou čítania signálu a zvýšením pamäte sú prednosťami druhej generácie čipov.
Kľúčové slová: RFID, rádiové čipy
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2006