Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Čiarové kódy v zdravotníctve
Autor: Ladislav Janco, GS1 Slovakia
Anotácia: Článok sa venuje využitiu čiarových kódov v zdravotníctve, na označovanie liekov a zdravotníckych pomôcok. V článku sú spomenuté výhody používania globálnych štandardov pre všetky časti distribučného reťazca v zdravotníctve.
Kľúčové slová: čiarový kód, lieky, zdravotníctvo, štandard, zdravotnícke pomôcky
Zaradené: jún 2008
Zobraziť článok 

        JÚN 2008      

 Názov: Odborná spôsobilosť vodičov.
Autor: Ing. Miloš Poliak, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: jún 2008
Zobraziť článok 

 Názov: Referenčná tarifa.
Autor: Ing. Miloš Poliak, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Anotácia: Príspevok sa zaoberá tvorbou referenčných taríf, ktoré sa bežne využívajú v západných krajinách EÚ. V príspevku je popísaný postup zostavenia referenčnej tarify v podmienkach SR.
Kľúčové slová: tarifa, cestná, doprava, ekonomika
Zaradené: jún 2008
Zobraziť článok 

Názov: Finančný manažment v železničnej doprave.
Autor: Ing. Eva Nedeliaková, PhD., a doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: jún 2008
Zobraziť článok 

Názov: Logistický systém Plantour pri aplikácií v podniku na zabezpečenie cestnej dopravy.
Autor: Ing. Iveta Kubasáková, PhD., Katedra krízového manažmentu, Fakulta špeciálneho inžinierstva, ŽU
Zaradené: jún 2008
Zobraziť článok 

Názov: Podnikanie v zasielateľstve - právna úprava Slovenskej republiky.
Autor: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., a Ing. Eva Dvořáková, PhD., KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: jún 2008
Zobraziť článok 

 Názov: Problematika poistenia v cestnej nákladnej doprave.
Autor: Ing. Tomáš Moravčík, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: jún 2008
Zobraziť článok 

        APRÍL 2008      

 Názov: Certifikácia TAPA a zvyšovanie bezpečnosti.
Autor: Ing. Tomáš Moravčík, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: apríl 2008
Zobraziť článok 

 Názov: Zmeny v dohovore CMR.
Autor: Ing. Miloš Poliak, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: apríl 2008
Zobraziť článok 

        MAREC 2008      

Názov: Arcelormittal na Slovensku.
Autor: Idoc. ng. Bibiána Buková, PhD., Ing. Eva Nedeliaková, PhD., KŽD, F PEDaS, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008
Zobraziť článok 

 Názov: Outsourcing - Strategický prvok modernej logistiky.
Autor: Ing. Tomáš Moravčík, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: marec 2008
Zobraziť článok 

Názov: Diverzifikácia vysokoškolského vzdelávania v logistike na Slovensku (aby nebolo neskoro).
Autor: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Ing. Pavel Ceniga, PhD., Katedra ekonomiky, FPEDaS, Žilinská
Zaradené: marec 2008
Zobraziť článok