Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         MÁJ 2009      

Názov: Využitie ERP systémov v logistickom reťazci.
Autor: Ing. Eva Filová, Katedra vodnej dopravy a Ing. Katarína Mendrošová, Katedra železničnej dopravy, FPEDaS, ŽU
Zaradené: máj 2009
Zobraziť článok 

Názov: Pozor na povolenie spoločenstva
Autor: Ing. Miloš Poliak, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: máj 2009
Zobraziť článok 
Názov: Znalostná ekonomika v podmienkach globalizácie.
Autor: Ing. Lucia Dobrotková, Žilinská univerzita v Žiline, F PEDaS, Katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

Názov: Ekonomická výzva globalizácie v malých a stredných podnikoch v SR.
Autor: Bc. Jana Cibová, a  Ing. Emil Rovňaník, PhD., Katedra ekonomiky, Fakulta PEDAS, ŽU
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok

Názov: Vývoj nezamestnanosti na Slovensku a v Európe.
Autor: Patrik Böhm, Gabriela Böhmová a Jana Gazdíková, F PEDaS, ŽU
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

Názov: Vplyv logistiky na globalizáciu v oblasti hospodárenia s nerastnými surovinami po perióde transformácie.
Autor: Prof. Ing. V. Vodzinský, CSc. a Prof. Ing. D. Malindžák, CSc., ULPaD FBERG TU v Košiciach
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok

Názov: Zavedenie eura a jeho dopad na účtovníctvo.
Autor: Agneša Víghová, PhDr.
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Úloha inovácií v rozvoji organizácie.
Autor: Ing. Dagmar Hrašková, Katedra ekonomiky, F PEDaS, ŽU
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

Názov: Supply chain risk management in the aspect of globalization.
Autor: Sylwia Konecka, The Poznan School of Logistics
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

Názov: Vplyv globalizácie na vnútorné prostredie organizácii.
Autor: PhDr. Rozália Sulíková, PhD., Fakulta managementu, Univerzita Komenského
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Úlohy dopravného manažéra v období globalizácie.
Autor: Ing. Viera Šukalová, Fakulta PEDaS, Katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Transport as a supply chain integration factor.
Autor: Maciej Stajniak a Pawel Romanow, Poznan School of Logistics
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
         APRÍL 2009      
Názov: Aktuálny pohľad na súčasný stav teórie dopravného systému.
Autor: Ing. Martina Barčiaková a Ing. Júlia Jakubčeková, fakulta špec. inžinierstva, Žilinská univerzita
Zaradené: apríl 2009
Zobraziť článok