autorské príspevky

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Integrovaná marketingová komunikácia a model hodnotového spektra Valuespectrum model of IMC
Autor: Ing. Katarína Kramárová, Katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: február 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Transport as a factor and subject of globalization
Autor: Aleksandra Koźlak, PhD, University of Gdansk
Zaradené: február 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: The influence of business activity globalization on the dynamics of changes in the road transport sector in Poland.
Autor: Aleksandra Koźlak, PhD, University of Gdansk a Pawel Romanow, PhD, Poznan School of Logistics.
Zaradené: február 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
         JANUÁR 2009      
Názov: Cultural differences and how they influence the organizational culture.
Autor:
Mgr. Joanna Kos, Academy of Economy, Faculty of Economy, Poland
Zaradené: január 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Balanced scorecard - ako nástroj pre efektívne strategické riadenie podniku.
Autor:
Ing. Lucia Košábková, Katedra ekonimiky, Žilinská Univerzita
Zaradené: január 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: The interoperability of european rail transport from polish authority of massages of view.
Autor:
Mieczysław Kornaszewski a Zbigniew Łukasik, Technical University of Radom, Poland
Zaradené: január 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

Názov: International marketing environment.
Autor:
Ing. Martina Gogolová, PhD., CSc., Katedra ekonomiky, ŽÚ
Zaradené: január 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

Názov: K metodológii viackriteriálneho hodnotenia finančnej štruktúry podniku.
Autor:
doc. Ing. Viera Bartošová, PhD. a prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Katedra ekonomiky, ŽÚ
Zaradené: január 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

Názov: Vývoj predajnosti automobilov v Slovenskej republike v rokoch 2006-2008.
Autor:
doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., KŽD, F PEDaS, ŽU a Ing. Alžbeta Králiková, KIA Motors Slovakia
Zaradené: január 2009
Zobraziť článok 

         DECEMBER 2008      

Názov: Globalizácia a trh práce.
Autor:
Ing. Ján Kavec, Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra soc. rozvoja a práce
Zaradené: december 2008
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

Názov: Duševné vlastníctvo v globalizovanom svete.
Autor:
JUDr. Margita Beháňová, Katedra makro a mikroekonomiky, FRI, ŽU
Zaradené: december 2008
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

Názov: Determinanty spotrebitelského chovania vo vzťahu k obchodným značkám.
Autor:
doc. Ing. Aleš Hes, CSc. a Ing. Daniela Šálková, Katedra obchodu a financí, Česká zemědělská univerzita v Prahe
Zaradené: december 2008
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

Názov: Cesta úspešného podniku v procese globalizácie.
Autor:
doc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD., F PEDaS, Katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: december 2008
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok