Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

 Názov: Zmeny pri odhaľovaní manipulácie s digitálnymi tachografmi.
Autor:
Ing. Miloš Poliak, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: marec 2009
Zobraziť článok 

Názov: Medzinárodné distribučné kanály.
Autor:
Ing. Martina Gogolová, PhD., Katedra ekonomiky, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: marec 2009
Zobraziť článok

Názov: Názov globalizácia, cesta orientácie na zahraničné trhy.
Autor:
Ing. Libuša Čurlejová a Ing. Boris Šturc, CSc., Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Zaradené: marec 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Internet-marketing a jeho význam pre marketingovú prax podniku.
Autor:
doc. Ing. Helena Nízka, PhD., Katedra marketingu, Univerzita Komenského v Bratislave
Zaradené: marec 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Společná dopravní politika ES a bílá kniha.
Autor:
Ing. Denisa Mocková, Ph.D., ČVUT v Praze , Fakulta dopravní
Zaradené: marec 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Vplyv podnikovej kultúry na systém manažérstva kvality influence Corporate culture on the duality Management System.
Autor:
Ing. Martina Minárová, PhD., Ing. Helena Čierna, PhD., Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, EF UMB
Zaradené: marec 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

Názov: Podnikání a hospodářská soutěž na globálním trhu evropské unie.
Autor:
Ing. Ivana Mendysová, PhD. Univerzita Pardubice
Zaradené: marec 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

         FEBRUÁR 2009      

 Názov: Koľaje verzus asfalt.
Autor:
Monika Schmidtová
Zaradené: február 2009
Zobraziť článok 

 Názov: Čistá robota - vysokozdvižné vozíky.
Autor:
Raimund Lang
Zaradené: február 2009
Zobraziť článok 

 Názov: Nie je volant ako volant.
Autor:
Emil Pauliny
Zaradené: február 2009
Zobraziť článok 

Názov: Medzinárodná distribučná politika.
Autor:
Ing. Martina Gogolová, PhD., Katedra ekonomiky, F PEDaS, ŽU
Zaradené: február 2009
Zobraziť článok 
Názov: Nový pohľad na delenie nebezpečných látok pri ich preprave.
Autor:
doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., Fakulta špeciálneho inžinierstva, ŽU
Zaradené: február 2009
Zobraziť článok 
Názov: Internacionalizácia podnikateľských subjektov v procese globalizácie
Autor: Ing. Jana Magdolenová, Katedra manažérskych teórií, ŽU
Zaradené: február 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Telematic systems in the management of transportation enterprise.
Autor: Zbigniew Łukasik, Kasimir Pulaski, Marcin Chrzan, Technical University of Radom
Zaradené: február 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok