Tlačová správa z kongresu logistiky a dopravy EASTLOG 2012 ,ktorý sa konal v dňoch 24. až 25. mája 2012 v Prahe.

Zobraziť tlačovú správu. 

Informácia z konferencie Annual Transport, Logistics & Supply Chain Congress for Enlarged Europe 2011
Tlačová správa. 
Video 1        Video 2

Tlačová správa z konferencie Speedchain 2011, krorá sa konala 2. - 3. 11. 2011 v Prahe.
Zobraziť správu. 

Tlačová správa z logistického fóra LOG-IN, krorý sa konal 10. 11. 2011 v Prahe.
Zobraziť tlačovú správu. 

Výsledky seminára "AKTUÁLNE O PODNIKANÍ V CESTNEJ DOPRAVE"
Problémové oblasti podnikania v cestnej doprave analyzovali prednášajúci aj účastníci 12. odborného seminára „Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave“ – CEDOP 2011.
Zobraziť správu. 

Závery  z 13. Medzinárodnej vedeckej konferencie EUROKOMBI-INTERMODAL 2011,  konanej v dňoch 6. a 7.6. 2011 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.
Zobraziť správu. 

 Tlačová správa z kongresu logistiky a dopravy EASTLOG 2011 ,ktorý sa konal v dňoch 26. až 27. mája 2011 v Prahe.

Zobraziť tlačovú správu. 

Tlačová správa Workshopu Systém skladovania v logistike výrobného podniku, ktorý sa konal dňa 9.novembra 2010 na pôde  Žilinskej univerzity, F PEDAS.
Zobraziť správu. 

Tlačová správa z fóra Slovlog 2010, ktorý sa konal 25. novembra v Bratislave.
Zobraziť správu. 

Závěrečná tisková zpráva z veletrhu VIENNA-TEC 2010 - Průmysl a řemesla jsou připraveni investovat.
Zobraziť tlačovú správu.