Tlačová správa             Press release          Prípadová štúdia 

 SLOVLOG 2014: Pestrý program zaujal
Ôsmy ročník fóra SLOVLOG vďaka bohatému programu opäť prilákal celý rad odborníkov z logistickej brandže, či už zo strany poskytovateľov logistických služieb, alebo ich užívateľov.
Zobraziť tlačovú správu. 


                                                                                             TLAČOVÁ SPRÁVA ZO SEMINÁRA. 

Logistika - Ekonomika - Prax 2014
       
                                                                                             Tlačová správa z konferencie. Pokynyn pre autorov

                                               Zobraziť tlačovú správu.         Zobraziť zborník zo seminára. 
 Tlačová správa z TRANSLOG Connect Congress, ktorý sa konal 27-28 Novembra 2013 v Budapešti.
Zobraziť tlačovú správu. 

 Tlačová správa z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2013, ktorá sa konala dňa 26. novembra 2013 v Žiline.
Zobraziť tlačovú správu.            Reportáž TV Severka o konferencii.

 
Dňa 25 apríla 2013 sa uskutočnil v Žiline odborný seminár KALKULÁCIA NÁKLADOV V DOPRAVE,
ktorý bol tématicky zameraný na princípy kalkulácie nákladov a tvorbu cien v nákladnej cestnej a železničnej doprave.
Konferenciu organizoval Logistický monitor pod vedením Ing. Jaroslava Horečného a odbornými garantmi konferencie boli prof. Ing. Štefan  Cisko, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS, Katedra ekonomiky,  prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS, Katedra cestnej a mestskej dopravy a prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS, Katedra železničnej dopravy.
Seminár bol určený najmä zasielateľom, dopravcom a prepravcom tovaru, obchodným manažérom firiem, pedagógom a študentom dopravných škôl. Cieľom bolo aby si v období rôznych deformácií cien odborníci z oblasti teórie aj praxe vymenili skúseností pri stanovení cien v nákladnej doprave a možnostiach financovania dopravného procesu.

Zobraziť zborník zo seminára. 

 Slovlog 2012: Úspech nového formátu
Tohtoročný SLOVLOG bol v mnohých ohľadoch naozaj výnimočný. Nielen že bol opäť prekonaný počet logistikov (takmer 190), ktorých na workshop prilákali atraktívne témy, ale organizátor, spoločnosť ATOZ Logistics, pripravila i novinku – sekciu SAVELOG.
Zobraziť tlačovú správu. 

 Tlačová správa z medzinárodnej vedeckej konferencie LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2012, ktorá sa konala dňa 27. novembra 2012 v Žiline.
Zobraziť tlačovú správu.