Názov: Spací nástavby
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 1/2007, str. 34 - 37
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o súbor príspevkov zaoberajúcich sa spacími nástavbami, doplnenými o množstvo názorných obrázkov. V prvej časti sú analyzované nástavby spoločnosti Pony. V ostatnej časti príspevkov sú analyzované nástavby firmy Top Servis a firmy Zako. Pre jednotlivé typy nástavieb sú uvádzané technické parametre s názornými obrázkami.
Kľúčové slová: nástavba, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Zdvíhací plošiny
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 1/2007, str. 22 - 26
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o súbor príspevkov zaoberajúcich sa zdvíhacími plošinami, doplnenými o množstvo názorných obrázkov. V prvej časti sú analyzované zdvíhacie plošiny Bär Cargolift, v ďalšej časti príspevku Dhollandia a ostatná časť témy sa zaoberá plošinami Hubfix. Pri každom výrobcovi plošín sú pre jednotlivé typy uvedené technické parametre plošín.
Kľúčové slová: plošina, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Evropská komisie obvinila přepravce z kartelových dohod
Autor: (čtk)
Zdroj: Dopravní noviny, č. 16, ročník XVI, str.1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Európska komisia podoziera niekoľko podnikov zaisťujúcich námornú prepravu kvapalných chemických látok z kartelových dohôd. Minulý týždeň oznámila, že im rozoslala obvinenia, žiadny konkrétni podnik však nemenovala. K tomu, že dopis dostal, sa zatiaľ priznal len nórsky Odfjell Seachem. Komisia prepravcov podoziera, že si rozdelili zákazníkov, vzájomne si rozdelili ponuky, dohodli sa na pevných cenách a predávali si dôverné obchodné informácie. Prepadové kontroly v rade podnikov, medzi nimi boli aj Odfjell a Stolt-Nielsen, komisia urobila už v roku 2003.
Kľúčové slová: prepravca, Európska komisia, kartel
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: Od minulého týdne v unii platí nová pravidla
Autor: (fx)
Zdroj: Dopravní noviny, č. 16, ročník XVI, str.1 - 8
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Do platnosti vstúpilo nariadenie č. 56/2006, ktoré upravuje dobu riadenia a odpočinku vodičov a významným spôsobom mení systém kontroly evidencie pracovnej doby vodičov. Združenie ČESMAD Bohemia v tejto súvislosti upozornilo všetkých dopravcov, že nové pravidlá sú prepojené s úpravou pracovnej doby vodičov podľa nariadenia vlády č. 589/2006 a so zákonníkom práce. Hlavná zmena spočíva v spôsobe kontroly dodržiavania týchto noriem. Doposiaľ vodiči nákladných automobilov evidenciu jázd predkladali priamo cestnej kontrole  prostredníctvom kotúča. Po novom sú povinný viesť záznamy takisto dopravcovia.   
Kľúčové slová:  AETR, norma, vodič
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: „Dopravní stavby brzdí hlavně špatná příprava"
Autor: Tomáš Johánek
Zdroj: Dopravní noviny, č. 16, ročník XVI, str.1 - 3
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Brzdou rýchlejšieho rozvoja dopravnej infraštruktúry v Českej republike bývajú vedľa obmedzených finančných možností takisto spory o trasu novej diaľnice či inej komunikácie. Poradca ministra životného prostredia Mgr. Aleš Kuták za nimi vidí nedostatočnú prípravu týchto projektov, ktorá v sa v rade prípadov náležite vypomstí.  
Kľúčové slová: Česko, dopravná infraštruktúra, diaľnica  
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: AAE v Košicích představila nový vuz Scmmr
Autor: (jet)
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str.17
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Švajčiarska spoločnosť AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn AG) predstavila vo vozovom depu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) v Košiciach prototyp nového nákladného vozu Scmmrs. Šesťnápravový vagón na prepravu oceľových výrobkov a polotovarov je dlhý viac než 16 metrov a ponúka hmotnosť 105 ton. ZSSK Cargo v súčasnosti na prepravu oceľových výrobkov a polotovarov používa nákladné autá vozy Res s maximálnou nosnosťou 55 ton a novšie Rens s nosnosťou 65 ton.
Kľúčové slová: železnica, nakládny voz
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: Každý řidič u sebe muže mít nařizení 561, 3821 a AETR
Autor: (im)
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str.11
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Tento rok nabiehajú účinnosti predpisov, ktoré minulý rok schválila Európska únia. Aby vodičom v orientácii v nových pravidlách uľahčilo, vydalo nakladateľstvo Systemconsult publikáciu Iva Machačky Nařízení 561, 3821 a AETR do kabiny. Od vzniku dohody AETR na začiatku sedemdesiatych rokov sa pravidla jazdy a odpočinku vodičov úžitkových vozidiel prakticky nemenila. Doba riadenia a doby odpočinku takisto ako prestávky a spôsob vykazovania činnosti zostávali bezo zmeny. Až nové nariadenie ES č. 561, ktoré Európska únia schválila minulý rok, naznačilo, že ustálený spôsob plánovania jádz vodičov bude nutné upraviť.      
Kľúčové slová: AETR, odpočinok vodičov
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: Až třem procentum profesionálních řidiču hrozí při řízení vážná zdravotní porucha
Autor: MUDr. Ladislav Pazdera
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str.10
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Spolu so zavedením povinného neuropsychologického vyšetrenia profesionálnych vodičov sa vynorila rada nejasností a poloprávd, ktoré sa novú povinnosť snažia spochybniť. Ako lekár – neurológ, ktorý má k dispozícii aktuálne výsledky vyšetrení profesionálnych vodičov, sa pokladajú snahy o zrušenie tejto povinnosti za veľkú hrozbu bezpečnosti cestnej dopravy. Existujú napríklad stavy vedomia, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť chovanie vodiča. Ak náhle a nečakane dôjde k poruche vedomia a tým ku kompletnému výpadku pozornosti, nemožno nešťastiu na ceste predísť. Dnešná medicína je však schopná potenciálne nebezpečné stavy v predstihu odhaliť. Relatívne jednoducho a lacno tak možno veľmi účinne zabrániť rade cestných nehôd a nešťastí, a to práve tým nečakaným, nevysvetliteľným a tragickým.    
Kľúčové slová: lekárske vyšetrenie, vodič,
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: Krádeže vozidel a zboží zpusobují každý rok miliardové škody
Autor: Ing. Alena Houserová
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str. 1-4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Krádeže nákladných vozidiel a prepravovaného tovaru predstavujú stále vážny problém. Odhaduje sa, že v niektorých zemiach im padá za obeť až jedno percento celkového vozidlového parku. Podľa správy CEMT/CM(201)20 zlepšenie bezpečnosti vozidiel v nákladnej doprave sú krádeže vysoko organizované a zamerané na tovary vyššej kvality. V roku 1995 bolo v deviatich veľkých európskych zemiach ukradnutých milión vozidiel. Viac než jedna polovica z nich nebola nikdy nájdená a škody sa vyšplhali na viac než 4 miliardy Eur.  
Kľúčové slová: vozidlo, krádež
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: „Letos očekávame prodej 1400 návěsu Schmitz Cargobull“
Autor: Milan Frydryšek
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str. 1-4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Prvenstvo v predaji návesov si minulý rok odniesla značka Schmitz Cargobull. Minulý rok začal pre Schmitz Cargobull štandardným tempom, obrovský boom nastal povinnou inštaláciou digitálneho tachografu do nových vozidiel. Dopravcovia do novej dopravnej techniky výrazne investovali. Schmitz Cargobull očakával boom až  v súvislosti so zavedením emisnej normy Euro 4.
Kľúčové slová: náves, doprava
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: „Rozšíření zákazu jízd by mělo negativní dopad na výrobce i spotřebitele“
Autor: Milan Frydryšek
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str. 1-4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: V jednotlivých regiónoch prebiehajú regionálne zhromaždenia Szdružení ČESMAD Bohemia. Prioritou ČESMADU  je zaoberanie sa vyhlásením koalície, podľa nej sa vládne strany dohodli na úprave zákazu jazdy pre nákladné vozidla. Predstavy Strany zelených, že zákazy by mali byť celoročné rozšírené prakticky od piatkového poobedia až do nedele alebo do pondelkového rána sú pre ČESMAD Bohemia nerealizovateľné. Ak to Strana zelených skutočne myslí takto, tak väčšina hypermarketov, automobiliek či pivovary bude možné zásobovať len štyri a pol dňa v týždni
Kľúčové slová: nákladné vozidlo, doprava,
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: Dánská pošta kontroluje Transportgruppen
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.9
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Dánska pošta prevzala so spätnou platnosťou  k 1. januáru minulého roku 51 percent v dopravnej skupine Transportgruppen A/S. Post Danmark vďaka tomu získala prístup do rozsiahlej distribučnej siete vybavenej nákladnými centrami a skladmi o celkovej ploche 80 tisíc metrov štvorcových.
Kľúčové slová: doprava, pošta
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: DPD jíž přepravuje balíky do Rumunska a Bulharska po zemi
Autor: pat
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 9, ročník 26, str. 5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Česká pobočka spoločnosti DPD zahájila cestnú prepravu do nových členských krajín Európskej únie – Bulharska a Rumunska. Doposiaľ z Českej republiky putovali balíky do týchto krajín iba letecky. Na rozdiel od leteckej prepravy balíkov je nová cestná distribúcia balíkov cenovo výhodnejšia. Preprava obyčajnej zásielky odoslanej z Prahy do Bukurešti potrvá tri dni, do ostatných oblastí v Rumunsku a takisto do Sofie bude trvať o jeden deň viac. Spoločnosť DPD je súčasťou nadnárodnej skupiny GeoPost, ktorá pôsobí na svetovom trhu zásielkových a expresných služieb.
Kľúčové slová: cestná doprava, zásielka, DPD  
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: ŘSD nestihne v termínu dva úseky D1
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 9, ročník 26, str.
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Ředitelstvý silnic a dálnic (ŘSD) sa do roku 2010 nepodarí podľa plánu dokončiť investíciu do predĺženia diaľnice D1 k poľským hraniciam. Podľa hrubých odhadov s termín posunie približne o tri roky. Zameškaná však bude iba výstavba dvoch úsekov na Přerovsku kvôli protestom ekologických združení. Ostatné diaľničné úseky nového ťahu D1 by mali byť v roku 2010 hotové. Po dokončení výstavby bude najstaršia česká diaľnica z Prahy cez Brno a Ostravu po poľské hranice merať celkom 377 kilometrov
Kľúčové slová:  investícia, D1
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: Rust nákladu se loni zpomalil
Autor: spa
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 9, ročník 26, str.1 - 8
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Koniec roku priniesol dopravcom celkom priaznivé správy o cenách pohonných hmôt, či už nakupovali v Českej republike alebo v zahraničí. Náklady na palivo zakupované v ČR  sa vo štvrtom štvrťroku znížil o 4,5 percenta. A vzhľadom k tomu, že česká koruna v závere roka v spevňovaní sa voči euru, prepravcovia mali nižšie náklady na palivo kupované v krajinách menovej únie až o šesť až osem percent.
Kľúčové slová:  dopravca, palivo
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: Přeprava v roce 2006: 90 milionu tun
Autor: jet
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 9, ročník 26, str.1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: České dráhy minulý rok pod hlavičkou ČD prepravili 89,21 miliónov ton tovaru, o 6,3 percenta viac než v roku 2005. Súčasne sa zvýšili aj ich zaúčtované tržby z nákladnej dopravy a to o 4,1 percenta. České dráhy za minulý rok zaúčtovali tržby z nákladmi prepravy vo výške celkom 17,16 miliardy Kč a porovnaní s rokom 2005 si tak polepšili o 680 miliónov Kč. Najväčší nárast prepravených objemov spoločnosť minulý rok zaznamenala v komoditách čierneho uhlia a koks, železo, oceľ a výrobky zo železa, dreva, papiera a výrobkov z dreva a taktiež z kombinovanej dopravy.
Kľúčové slová:  železnica, tovar, nákladná doprava
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: Sdružení SPV jednalo o nové drážní legislativě
Autor: jet
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.17
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Podľa COTIF, súkromné nákladné vozy nemusia byť zaradené do vozového parku niektorého železničného dopravcu. Všeobecné jednotné podmienky pre uvedenie do chodu a používania súkromných áut, na ich základe boli uzatvárané takzvané „zařaditelské smlouvy“ o používaní nákladných vozov. Združenie spoločnosti s Českými dráhami ako bývalou železničnou spoločnosťou iniciovalo vznik pracovnej skupiny, ktorá zaisťovala, aby prechod k novým zmluvným vzťahom bol čo  možno bezproblémový. 
Kľúčové slová:  železnica, dopravca, tovar
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: Analýza: Ročně bude na trhu chybět téměř dvacet tisíc řidičú
Autor:  lan
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.13
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Ak nenastane žiadna mimoriadna zmena, bude na pracovnom trhu zanedlho ročne chýbať 19 500 vodičov. Kvôli prirodzenému úbytku vodičov na jednej strane a nárastu cestnej dopravy na strane druhej hrozí oboru kolaps. Vyplýva to z analýzy, ktorú minulý rok vypracovalo Združenie ČESMAD Bohemia. Združenie ČESMAD Bohemia vychádza z počtu 300 tisíc profesionálnych vodičov, ktorý dnes v ČR pracujú. Cieľom štúdie Združenia ČESMAD Bohemia bol predovšetkým popis situácie, snažili sa hľadať aj určité riešenia. Zisťovali taktiež také názory dopravcov na to, ako by sa malo ďalej postupovať.
Kľúčové slová:  vodič, dopravca
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: DHL spolupracuje s řetězcem Prodesa
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.10
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť DHL Express v Španielsku v spolupráci s najväčším mediálnym koncernom v zemi – reťazcom Prodesa (Grupo Zeta) – rozšírila od začiatku roku ponuku podacích miest pre balíkové zásielky. Veľa súčastných 375 DHL Service Point  budú balíky DHL prijímať aj predajne a kiosky Prodesa v nákupných centrách, na staniciach a ďalších lokalitách. Ponuka express4you je zameraná na domácnosti a malé firmy podávajúce balíky do troch rôznych oblastí – Španielska, ostatných krajín Európskej únie a do sveta. V cene je zahrnuté balenie zásielky, ktorá obmedzuje veľkosť balíku.
Kľúčové slová: doprava, balíkové zásielky, cena
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: Nadstavby – trendy a realita
Autor: VIB, Ing. Ladislav Lukáč
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2007; str. 48 - 59
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov zaoberajúcich sa nadstavbami. V prvej časti sú teoreticky rozoberané nadstavby podľa typov: valníkové, skriňové, izotermické, konštrukčné, špeciálne, cisternové a výmenné nadstavby. Ďalšie príspevky predstavujú jednotlivých výrobcov a predajcov nadstavieb v SR.  
Kľúčové slová: nadstavba, vozidlo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007