28. 2. 2012

 Electric Odyssey štartuje zo Štrasburgu

Dňa 11. februára vyštartovali dvaja dobrodruhovia, Xavier Degon a Antonin Guy, na vôbec prvé svetové turné v elektrickom vozidle zo sériovej výroby Electric Odyssey.
Pri príležitosti štartu tohto podujatia bola v Štrasburgu zorganizovaná akcia za účasti partnerov projektu vrátane GEFCO.
Starosta mesta Štrasburg pán Roland Ries a predstavitelia deviatich partnerov za prítomnosti pána Denis Igert, riaditeľ pre komunikáciu a ľudské zdroje skupiny GEFCO, hovorili o svojej účasti na tomto projekte. GEFCO zabezpečí námornú prepravu vozidla v spolupráci so spoločnosťou  NYKLine a taktiež vybaví colné a daňové formality pri pohybe vozidla z jednej krajiny do druhej. GEFCO v rámci projektu zapojí svoje pobočky v krajinách, cez ktoré bude  vozidlo prechádzať a bude koordinovať celú operáciu prostredníctvom svojej rozšírenej medzinárodnej siete.
Prvé krajiny trasy Electric Odyssey sú Belgicko a Holandsko, odkiaľ sa už prihlásilo viacero kandidátov s ponukou využiť ich vlastné elektrické zásuvky, z ktorých si toto dynamické duo bude môcť nabiť svoje vozidlo. Sledujte ich ako postupujú na stránke : www.electric-odyssey.com

GEFCO a Minsheng Shipping sa spájajú a formujú Shenzhen Minsheng GEFCO Logistics
Pri príležitosti podpisu zmluvy joint-venture medzi GEFCO a Minsheng Shipping, pobočky Minsheng Industrial group a logistického lídra v Číne sa dňa 5.januára konala slávnostná ceremónia. Prostredníctvom joint-venture nazvaného Shenzhen Minsheng GEFCO Logistics (SMGL), budú tieto dve spoločnosti zabezpečovať prepravu a logistické služby pre Chang’an PSA Automobile (CAPSA), spoločnosť vytvorenú skupinou PSA Peugeot Citroën a Chang’an Automobile Group v roku 2011.
Pán Christophe Poitrineau, riaditeľ GEFCO pre Východnú Áziu a Indiu bol menovaný do funkcie predsedu predstavenstva SMGL, zatiaľ čo výkonný riaditeľ Minsheng Shipping, pán Zhao Yuhang bol vymenovaný za jeho podpredsedu. SMGL je štvrtou spoločnosťou skupiny GEFCO v Číne, na trhu, na ktorom sa skupina pohybuje od roku 2003 prostredníctvom GEFCO Čína, GEFCO Hong Kong a Dongfeng GEFCO.

GEFCO Veľká Británia bola ocenená ako: “Najlepšia európska logistická spoločnosť za rok 2012” a “Najlepšia logistická spoločnosť automobilového priemyslu vo Veľkej Británii za rok 2012”
Britský inštitút Institute of Transport Management (ITM) odmenil GEFCO za svoje logistické služby najvyššej kvality, za výkonnosť a profitabilitu služieb v podobe dvoch ocenení: “Najlepšia európska logistická spoločnosť za rok 2012” a “Najlepšia logistická spoločnosť automobilového priemyslu vo Veľkej Británii za rok 2012”.
Akreditačný program ITM každý rok odmeňuje najlepšie profesionálne postupy prepravných a logistických spoločností. Pán Tristan Balayn, výkonný riaditeľ GEFCO Veľká Británia, uviedol: “Sme hrdí a veľmi šťastní, že sme získali tieto ocenenia. Sú dôkazom výnimočnej kvality služieb GEFCO, ktoré sa snažíme poskytovať svojim zákazníkom.  Touto cestou by som sa rád poďakoval všetkým našim zamestnancom, pretože práve vďaka ich zásluhe a mimoriadnej práci sme dosiahli toto vyznamenanie”.

GEFCO Slovakia podporuje mladých absolventov v logistických profesiách
GEFCO si je vedomé dôležitého postavenia logistického priemyslu na Slovensku, a preto sa od roku 2006 angažuje v programe s názvom “Logistika pre študentov” určeného na podporu mladých absolventov v logistických profesiách. Školenie, ako súčasť záväzku GEFCO o sociálnej zodpovednosti podnikov, má za cieľ podporiť rozvoj logistického sektoru na Slovensku.
Vzdelávací program sa skladá z teoretických lekcií a praktických workshopov realizovaných v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a s Univerzitou v Žiline, pričom niektoré časti programu zabezpečuje GEFCO.
Študenti majú príležitosť otestovať svoje teoretické znalosti prostredníctvom návštev logistických centier napr. v Trnave, kde GEFCO zabezpečuje rôzne logistické služby ako sú preprava a logistika náhradných dielov, príprava nových vozidiel, skladovanie, colné a daňové zastúpenie

 14. 2. 2012

 Prehľad roku 2011 spoločnosti Prologis v regióne strednej a východnej Európy
VARŠAVA – 14. februára 2012 – Prologis, Inc., medzinárodný vlastník, prevádzkovateľ a developer industriálnych nehnuteľností dnes zverejnil zhrnutie výsledkov spoločnosti za rok 2011 pre trh industriálnych nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy. V priebehu roka 2011 spoločnosť prenajala viac než 1,7 milióna metrov štvorcových plochy v celom regióne, z ktorých skoro 58 % bolo v Poľsku. Vďaka týmto výsledkom Prologis zlomil vlastný rekord z predchádzajúceho roku o viac než 400 000 metrov štvorcových.
Zobraziť správu. 

30. 1. 2012

 GEFCO je partnerom Electric Odyssey, prvej jazdy elektrického vozidla okolo sveta

Electric Odyssey odštartuje 11. februára svoju prvú jazdu z námestia Kléber v Štrasburgu. Počas tejto osem mesačnej jazdy okolo sveta Xavier Degon a Antonin Guy prejdú na vozidle Citroën C-Zéro 25 000 km v rámci 17. krajín, kde budú propagovať elektrické vozidlá medzi verejnosťou. Pre každodenné nabitie elektrického vozidla bude posádka presviedčať miestnych obyvateľov v jednotlivých krajinách, aby jej sprístupnili elektrický zdroj.
GEFCO je hrdé na to, že je ako partner súčasťou tohto dobrodružstva a podporuje tento prístup, ktorý je v súlade s jej environmentálnou stratégiou. GEFCO ponúkne svoje znalosti v oblasti colného a daňového zastúpenia a bude vybavovať všetky colné formality potrebné pre vozidlo. GEFCO v spolupráci s NYKLine bude zabezpečovať námornú prepravu vozidla pri jeho premiestňovaní sa z jedného kontinentu na druhý.

GEFCO Čína premenovala joint venture GEFCO Hongtai na Dongfeng GEFCO
V dôsledku interných zmien a s cieľom posilniť svoj rozvoj v joint venture na čínskom automobilovom logistickom trhu, GEFCO Čína zmenila názov GEFCO Hongtai na Dongfeng GEFCO. Joint venture, ktorý založilo GEFCO a Dongfeng Hongtai v septembri 2008, riadi internú logistiku prevádzky Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA) v meste Wuhan. Jej nový názov predstavil 16. októbra Yves Fargues, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti GEFCO, ktorý zároveň oficiálne otvoril nový sklad s rozlohou 12 000 m2, čím sa celková skladovacia kapacita zvýšila na 37 000 m2.

GEFCO Rumunsko získalo najlepší rating v Bukurešti
Na 18. ročníku Top Bucharest Companies organizovaného v októbri Obchodnou a priemyselnou komorou sa GEFCO umiestnilo na prvom mieste v kategórii „doplnkové aktivity v preprave pre stredne veľké podniky“. GEFCO bolo ohodnotené ako najlepšia spoločnosť v tomto sektore na základe mnohých kritérií vrátane obratu, prevádzkového príjmu, efektívneho využívania ľudských zdrojov a pomeru pridanej hodnoty k priemernému počtu zamestnancov v roku 2010.

GEFCO na konferencii Priemysel a inovácie 2011 v Bulharsku
Gilles Cudia, marketingový riaditeľ pre východnú Európu GEFCO, sa zúčastnil medzinárodnej konferencie Priemysel a inovácie 2011, ktorá sa 17. a 18. novembra konala v Sofii v Bulharsku. V rámci modulu „Inteligentná komunikácia a preprava“, ktorého sa zúčastnil aj bulharský minister európskych fondov, predstavila spoločnosť GEFCO jednu z inovatív, vrátane multimodálneho projektu Vesoul-Caluga.

26. 8. 2011

 Prologis v regióne strednej a východnej Európy predĺžil v druhom štvrťroku zmluvy na viac ako 300 000 m2

Varšava, Poľsko – 26. augusta 2011 – Prologis, Inc, popredný medzinárodný vlastník, prevádzkovateľ a developer priemyselných nehnuteľností, dnes oznámil, že v druhom štvrťroku 2011 v strednej a východnej Európe predĺžil nájomné zmluvy na plochy s celkovou rozlohou viac ako 300 000 metrov štvorcových.
Zobraziť správu. 

 22. 8. 2011

 Prologis oznamuje pokračovanie prác na dvoch BTS projektoch v regióne strednej a východnej Európy
Praha, Česká republika
22. augusta 2011 – Prologis, Inc (NYSE: PLD), popredný medzinárodný poskytovateľ distribučných nehnuteľností, dnes oznámil, že rozšíril dva projekty na mieru v Českej republike a na Slovensku.
Zobraziť správu. 

27. 7. 2011

 GEFCO posilňuje svoje pôsobenie vo Švajčiarsku otvorením novej prevádzky v blízkosti Zürrichu
GEFCO, ktoré pôsobí vo Švajčiarsku už 30 rokov, otvorilo novú prevádzku v meste Embrach, v blízkosti Zürichu. Švajčiarska pobočka je súčasťou stratégie medzinárodného rozvoja skupiny a napĺňa jej cieľ – rozvíjať sa v nemeckom kantóne Švajčiarska. GEFCO Švajčiarsko má v súčasnosti štyri prevádzky Overland (pozemná preprava), logistický sklad a automotive centrum. Pre zákazníkov ponúka kompletné portfólio služieb: v oblasti distribučnej logistiky, zásobovacej logistiky a spotrebného tovaru (General Cargo), ako aj pridružené služby (colné a daňové zastúpenie a pod.). Podľa Arnauda Cauchyho, riaditeľa švajčiarskej pobočky: „Je potrebné, aby sme boli zastúpení všade. Viditeľným, udržateľným, účinným a efektívnym spôsobom vo všetkých hlavných ekonomických oblastiach.“


GEFCO Španielsko sa zúčastnilo projektu Artemis
GEFCO Španielsko sa zúčastnilo európskeho projektu Artemis, ktorého cieľom je optimalizovať procesy a metódy, ktoré sa implementujú do celého dodávateľského reťazca na základe troch princípov:
-       pomáhať prepravným a logistickým spoločnostiam obnovovať ich procesy a metódy s cieľom dosiahnuť logistické štandardy a informovať prepravcov o možnostiach multimodálnej nákladnej prepravy,
-       priemyselným zákazníkom ponúknuť nový nástroj, ktorý im umožní optimalizovať prepravné možnosti a zlepší využívanie multimodálnej prepravy na základe výpočtu nákladov a dodacích lehôt pre jednotlivý tok,
-       podporiť prepravný a logistický sektor prostredníctvom optimalizácie troch aktivít: kontinentálne a regionálne zásobovanie, balenie a výber možností prepravy na základe porovnania nákladov.
Projekt Artemis, na ktorom sa podieľa GEFCO Španielsko, využíva dotáciu z európskeho programu Marco Polo. Vznikol na základe spolupráce medzi španielskymi spoločnosťami, napríklad Teirlog Engineering, špecialista na prepravu a poradenstvo v logistike a inžinieringu, vzdelávacou inštitúciou Cadmo Conocimiento a prístavom Tarragona.


GEFCO Portugalsko darovalo IT vybavenie na charitatívne účely
GEFCO Portugalsko kontinuálne naväzuje na politiku skupiny v oblasti sociálnej zodpovednosti a po obnove svojho IT vybavenia darovalo združeniu „Banco de bens doados da Entreajuda“ elektrické a elektronické príslušenstvo.  Darované počítače, určené pre združenie Entreajuda, získajú inštitúcie a rodiny, ktoré ich potrebujú. Fernando Reis Pinto, generálny riaditeľ GEFCO Portugalsko uviedol: „Tento typ aktivít je významný pre GEFCO, pretože sociálny a environmentálny záväzok patrí medzi hlavné hodnoty skupiny.“


GEFCO Rumunsko pozvalo svojich zákazníkov na rallye Sibiu 2011
GEFCO Rumunsko pozvalo svojich zákazníkov na rallye Sibiu, ktorá sa konala 8. a 9. júla 2011 v Rumunsku pod jeho záštitou. Na základe spolupráce GEFCO Rumunsko a spoločnosti Citroën, bolo osem vozidiel označených logom GEFCO. Pozvanie na podujatie prijali klienti ako: Electrolux, Arctic, Delphi Diesel Systems, Timken, Automobile Dacia, Simpe, SNR, NTN, Ateroa a Durcil.

18. 7. 2011

 Skupina GEFCO otvára svoju prvú pobočku v  Kazachstane
Paríž, 18. júla 2011
– Skupina GEFCO otvára svoju prvú pobočku v Kazachstane v meste Almaty. Nová pobočka, ktorá bola zaregistrovaná 27. júna 2011, je súčasťou programu medzinárodného rozširovania skupiny GEFCO a posilňuje jej pôsobenie v strednej Ázii. Vďaka dôležitej úlohe, ktorú zohráva Kazachstan na geopolitickej úrovni, a nárastu medzinárodných logistických tokov, bude GEFCO schopné ešte efektívnejšie odpovedať na potreby svojich zákazníkov.
Zobraziť správu. 

 14. 7. 2011

 GEODIS SA STAL NOVÝM KLIENTOM PROLOGIS V POĽSKU
10 000 metrov štvorcových bolo prenajatých v Prologis Park Wroclaw
VARŠAVA, Poľsko, 14. júla, 2011 – Prologis, Inc. (NYSE: PLD), dnes oznámil, že prenajal 10 000 metrov štvorcových priemyselnej plochy v Prologis Park Wroclaw spoločnosti Geodis Calberson Polska, poskytovateľovi medzinárodnej dopravy a logistiky tretím stranám, ktorá je dcérskou spoločnosťou SNCF (Francúzske dráhy).
Zobraziť správu. 

11. 7. 2011

 Thomas MAITRE, GEFCO SLOVAKIA
Automotive Manažér
Thomas MAITRE bol menovaný do funkcie Automotive manažér GEFCO SLOVAKIA v apríli tohto roka. Do jeho kľúčových kompetencií spadá riadenie aktivít v oblasti automotive pre významného klienta spoločnosti GEFCO SLOVAKIA na Slovensku – spoločnosť PSA.
Zobraziť správu. 

6. 7. 2011

 GEFCO vytvorilo novú Brand identitu svojho vozového parku
Paríž, 6. júla 2011
– Skupina GEFCO predstavuje novú modernú a dynamickú vizualizáciu svojho vozového parku. Okrem loga GEFCO, bude pre vozový park príznačný nový odtieň modrej farby s grafickým lemom, ktorý je súčasťou imidžu skupiny. Podstatnou zmenou nového vizuálu vozidiel je slogan „Logistics for manufacturers“, ktorý svedčí o rozvoji GEFCO na medzinárodnej úrovni. V najbližších mesiacoch budú označené novým vizuálom stovky vozidiel vo Francúzsku, Španielsku, Veľkej Británii, Rusku a Nemecku.
Zobraziť správu. 

5. 7. 2011

Výsledky seminára "AKTUÁLNE O PODNIKANÍ V CESTNEJ DOPRAVE"

Problémové oblasti podnikania v cestnej doprave analyzovali prednášajúci aj účastníci 12. odborného seminára „Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave“ – CEDOP 2011.
Zobraziť správu. 

29. 6. 2011

 GEFCO Pobaltské krajiny otvorilo pobočku vo Vilniuse v Litve
GEFCO otvorilo 21. marca tohto roka pobočku vo Vilniuse v Litve, čím posilňuje  svoju prítomnosť v tejto strategickej oblasti a pokračuje v rozširovaní svojej medzinárodnej siete. William le Clere, riaditeľ GEFCO Pobaltské krajiny uviedol, že táto pobočka každoročne zaznamenáva 50 %-tný nárast od svojho založenia v roku 2008. V roku 2010 dosiahla obrat v hodnote 18 miliónov eur. Julius Cekaukas, riaditeľ rozvoja GEFCO v Litve uviedol: „Litva je najväčším trhom v pobaltskom regióne a kľúčovou platformou pre tranzit tovaru. GEFCO podporuje logistické riešenia skupiny ako pre národné, tak aj pre medzinárodné priemyselné podniky a vytvára nové služby na zjednotenie logistického spojenia medzi Európou a susednými krajinami, ako napríklad Ruskom, Kazachstanom a Bieloruskom. Nová prevádzka bude rozvíjať partnerské vzťahy s litovskými poskytovateľmi služieb v oblasti cestnej prepravy, ktoré už v značnej miere GEFCO Baltic využíva“.


GEFCO Benelux spúšťa pilotný projekt „track & trace“ na monitorovanie prepravy vozidiel
GEFCO Benelux spúšťa pilotný projekt na systém monitorovania logistických procesov, ktorý je určený pre prepravu vozidiel v Holandsku. Pomocou „GEFCO portálu – príchod na miesto určenia“ (Arrival at Destination), môže GEFCO Benelux zobraziť celú logistickú schému prepravy vozidiel a poskytnúť distribútorom záruku kvality. Tento systém je dostupný prostredníctvom mobilného telefónu, cez ktorý je možné presne určiť lokalizáciu a termín dodania vozidiel. Vďaka tomu môžu GEFCO a jeho distribútori poskytovať svojim zákazníkom doplnkové služby.


GEFCO Francúzsko lokalizovalo námorné distribučné stredisko na sever Francúzska, do mesta Survilliers
Prevádzka GEFCO Survilliers riadi od decembra minulého roka námorné distribučné stredisko a podporuje rozvoj zbernej služby Overseas (letecká a námorná preprava) na severe Francúzska. Logistická platforma Survilliers s rozlohou 30 000 m? spracuje ročne 200 000 boxov s priemyselnými dielmi. Platforma Survilliers riadi zbernú službu tovaru pre 12 regiónov  v Ázii - východná Čína, južná Čína, Hongkong, Taiwan, Južná Kórea, Japonsko, Filipíny, Vietnam, Thajsko, Malajzia, Indonézia a Singapur. Táto ázijská základňa slúži na dovoz a vývoz medzi Francúzskom, Belgickom, Španielskom, Marokom a Tuniskom, a v najbližšej dobe aj s Nemeckom. Táto služba sa rozšíri na Blízky východ, do Argentíny, Brazílie, Južnej Afriky a Indie. Philippe Maupin, riaditeľ námorných aktivít Overseas GEFCO uviedol: „Geografická poloha Survilliers nám umožňuje vybaviť viac objednávok, ponúknuť konkurenčné ceny pri dodávkach na sever a východ Francúzska a zlepšiť rýchlosť plnenia našich kontajnerov“.


GEFCO Brazília zjednocuje online systém na monitorovanie zásielok v reálnom čase na internete
GEFCO Brazília zaviedlo systém TMS (Systém riadenia prepravy), ktorý je kombinovaný s geolokalizačnými riešeniami a jeho rozšírenie plánuje v rámci celého vozového parku Overland. Riešenie umožňuje monitorovať nakládky, ako aj geografickú lokalizáciu kamiónov prostredníctvom služby internetových máp, prístupnej jedným kliknutím. Systém spája 240 monitorovacích zariadení, ktoré umožňujú zobraziť až 3 500 domácich a 500 medzinárodných trás.
„Tento systém zvýši spoľahlivosť informácií, zlepší viditeľnosť a monitorovanie prepravných operácií a zároveň zníži riziko zastavenia výroby“, uviedol Luiz Alcantara, riaditeľ Overland GEFCO Brazília.


GEFCO Benelux zabezpečuje v prevádzke Zeebruges príjem a distribúciu elektromobilov Peugeot a Citroën pre európske trhy
GEFCO Benelux riadi od konca roka 2010 tok nových elektromobilov Peugeot Ion a Citroën C-Zéro, ktoré sú prepravované loďou do Zeebruges z Japonska, kde sa vyrábajú. V roku 2011 sa plánuje prepraviť námornou prepravou 10 000 vozidiel, ktoré sú určené pre celú Európu. Do roku 2015 prejde cez Zeebruges približne 100 000 elektromobilov.
GEFCO zabezpečuje colné vybavenie vozidiel pre Európsku úniu, ako aj prísnu kontrolu. Zisťujú sa prípadné poškodenia spôsobené prepravou a pre každé vozidlo sa zaviedol systém administratívneho monitorovania. Vozidlá sa následne upravujú v dielni. Technické obmedzenia týchto vozidiel viedli GEFCO k vypracovaniu techniky a metód prispôsobených pre tento typ vozidiel, aby sa predišlo vybitiu batérie (lítium-iónová technológia v  Ion/C-Zéro), ktorá je jediným zdrojom elektrického motora. GEFCO overuje stav nabitia pri prijímaní na loď, raz mesačne v sklade a pri vydávaní vozidiel zo skladu. Vozidlá sú expedované za najlepších podmienok.

22. 6. 2011

 Patrice NOEL, GEFCO SLOVAKIA
Riaditeľ divízie Transport & Logistics Industrial (TLI)

Patrice NOEL
bol menovaný do funkcie riaditeľ divízie Transport & Logistics Industrial (TLI) GEFCO SLOVAKIA vo februári 2011. Je zodpovedný za riadenie cestnej prepravy – Overland Network Solution, logistiku skladovania – Logistics Solution a riadenie vratných obalov – GefBoxSystem.
Zobraziť správu. 

8. 6. 2011

 GEFCO získalo z európskeho programu Marco Polo dotáciu na zabezpečenie železničnej prepravy na trase Vesoul-Kaluga
Paríž 8. júna 2011 –
Skupina GEFCO dnes oznámila získanie dotácie z európskeho programu „Marco Polo“ finančnú podporu na realizáciu železničného spojenia medzi mestami Vesoul (Francúzsko) a Kaluga (Rusko). Trasa prechádza cez Nemecko a Poľsko a slúži na zásobovanie montážneho závodu PCMARus, joint venture PSA Peugeot Citroën a Mitsubishi Motors Corporation v Rusku. Tento multimodálny projekt, má potenciál nahradiť 704 kamiónov, ktoré by museli obojsmerne jazdiť medzi Francúzskom a Ruskom a zároveň je jedným z najväčších v Európe.
Zobraziť správu. 

6. 6. 2011

 FúZia AMB Property Corporation® a ProLogis
Zlúčená spoločnosť začala obchodovať na NYSE pod názvom Prologis 3. júna 2011
BRATISLAVA, 6. júna 2011
– AMB Property Corporation (NYSE: AMB) a ProLogis (NYSE: PLD) oznámili dokončenie svojej fúzie a vytvorenie zlúčenej spoločnosti s názvom Prologis, Inc., popredného svetového vlastníka, prevádzkovateľa a investora výstavby priemyslových nehnuteľností. Spoločné akcie zlúčenej spoločnosti začaly byť obchodovateľné na newyorskej burze cenných papierov (NYSE) pod názvom PLD od 3. júna 2011.
Zobraziť správu. 

31. 5. 2011

 Skupina GEFCO sfinalizovala akvizičnú zmluvu o získaní 70 % podielu skupiny Mercurio

Skupina GEFCO zavŕšila akvizíciu 70 % podielu talianskej skupiny Mercurio, kľúčového hráča v oblasti prepravy a distribúcie vozidiel v Taliansku ako aj vo svete. Platnosti zmluvy predchádzalo zverejnenie akvizičného vyhlásenia z 5. apríla 2011 a schválenie úradu pre reguláciu hospodárskej súťaže z 9. mája 2011. Vďaka tejto akvizícii GEFCO zintenzívni rozvoj v oblasti distribučnej logistiky automobilov, rozšíri portfólio svojich zákazníkov a bude môcť pokračovať v rozvoji na medzinárodných trhoch.


GEFCO Overseas posilňuje partnerstvo so spoločnosťou Air China
GEFCO posilnilo spoluprácu s čínskou leteckou spoločnosťou Air China. V roku 2011 GEFCO využíva výhody dohodnutých ročných sadzieb a rezervovaného objemu tovaru v celkovej hmotnosti 14 ton. Tovar je prepravovaný prostredníctvom štyroch priamych letov v dňoch streda, štvrtok, sobota a  nedeľa.
Pierre Laignel, riaditeľ leteckej prepravy Overseas, a Diego Diaz, manažér Overseas GEFCO Čína, chcú týmto posilniť leteckú prepravu s Áziou. V rámci tejto dohody, bude náklad prepravený z Číny riadený v GEFCO Roissy a distribuovaný do Francúzska, Španielska a krajín Beneluxu.
Pobočky GEFCO v strednej a východnej Európe spĺňajú rovnaké podmienky na distribúciu tovaru z centrálneho skladu vo Frankfurte.


GEFCO Milano získalo certifikát ISO 14001
GEFCO Milano získalo certifikát v súlade s environmentálnou normou ISO 14001. GEFCO Taliansko začalo environmentálnu politiku presadzovať v roku 2008 logistickým projektom, v ktorom zákazníkom v sektore motocyklov ponúklo riešenia s „nulovými emisiami CO2 “.
Po identifikácii a zdokonalení logistických procesov (prijatie tovaru, skladovanie, príprava objednávok a príprava tovaru na dodávku konečnému zákazníkovi) sa zistilo, že vyprodukované emisie oxidu uhličitého predstavovali 35 165 kg. Ako kompenzáciu ponúklo GEFCO Taliansko financovanie výsadby takého množstva stromov na Kostarike, ktoré sa rovnalo emisiám oxidu uhličitého.
Vďaka spolupráci na dodávke elektrickej energie, GEFCO Taliansko znížilo v roku 2009 svoje emisie CO2 o 879 650 kg v priebehu 15 mesiacov. GEFCO Taliansko plánuje vo svojich aktivitách pokračovať a vyberať najmä tých dodávateľov, ktorí zdieľajú tento zodpovedný prístup.


GEFCO Veľká Británia uviedlo na trh „EuroDaily“, službu, ktorá posilní distribúciu do 15 európskych krajín
GEFCO uviedlo na trh novú každodennú distribučnú službu z Veľkej Británie do 15 krajín Európy (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko) a svojim zákazníkom tak ponúka skrátený prepravný čas a nižšie ceny. Vďaka sieti Overland, GEFCO ponúka rýchlejšiu a častejšiu distribúciu zo svojho skladu v Coventry do strategických miest v Európe. Skrátením doby potrebnej na spracovanie tovaru sa znižujú aj náklady. Napríklad preprava do Lyonu a Toulouse sa skrátila o 24 hodín. Službu „EuroDaily“ môže využívať 1 500 spoločností vo Veľkej Británii, ktoré už využívajú služby GEFCO Overland, ako aj noví zákazníci, ktorí hľadajú spoľahlivé a efektívne prepravné riešenia medzi kľúčovými európskymi trhmi.


GEFCO Česká republika oslávilo Veľkú noc v detskom domove
Pracovníci GEFCO Česká republika v spolupráci s občianskym združením Provázek, ktoré pomáha opusteným deťom, zorganizovali pre deti z detského domova zábavný terapeutický deň nazvaný „Malý klaun“.
Malý klaun“ je známy koncept, ktorý spája umelcov, dobrovoľníkov a množstvo detí““, uviedla Lucie Macáková, koordinátorka personálneho oddelenia GEFCO Česká republika.
Všetci zamestnanci českej pobočky majú možnosť venovať jeden svoj pracovný deň dobrovoľníckej činnosti. Táto akcia je súčasťou svetovej rámcovej zmluvy o sociálnej zodpovednosti spoločnosti GEFCO.

25. 5. 2011

 PROLOGIS PARK WROCLAW III ZAPLNENÝ

ProLogis podpísal nové nájomné zmluvy na viac než 15 000 metrov štvorcových
Varšava, Poľsko – 25. mája 2011
– ProLogis (NYSE: PLD), popredný medzinárodný poskytovateľ distribučných nehnuteľností, dnes oznámil, že podpísal tri nové nájomné zmluvy na viac ako 15 000 metrov štvorcových v ProLogis Parku Wrocław III, umiestnenom v blízkosti wroclawského okruhu, 7 kilometrov juhovýchodne od centra mesta, na ulici Graniczna.
Zobraziť správu. 

17. 5. 2011

 Skupina GEFCO sfinalizovala akvizičnú zmluvu o získaní 70% podielu skupiny Mercurio

Paríž, 17. mája 2011
- Skupina GEFCO zavŕšila akvizíciu 70 % podielu talianskej skupiny Mercurio, kľúčového hráča v oblasti prepravy a distribúcie vozidiel v Taliansku ako aj vo svete. Platnosti zmluvy predchádzalo zverejnenie akvizičného vyhlásenia z 5. apríla 2011 a schválenie úradu pre reguláciu hospodárskej súťaže z 9. mája 2011.
Zobraziť správu. 

16. 5. 2011

 ZO ŠVÉDSKA DO POĽSKA
6 300 metrov štvorcových pre spoločnosť ASIA v ProLogis Parku Szczecin

Varšava – 16. mája 2011
– ProLogis (NYSE: PLD), popredný medzinárodný poskytovateľ distribučných nehnuteľností, dnes oznámil, že prenajal 6 300 metrov štvorcových skladovacích priestorov spoločnosti ASIA Sp. z o.o. v ProLogis Parku Szczecin. Túto transakciu sprostredkovala realitná agentúra Jartom.
Zobraziť správu. 

6. 5. 2011

 NOVÝ LAND & DEVELOPMENT MANAGER V SPOLOČNOSTI PROLOGIS
Michal Ptaszyński vstupuje do poľského tímu 
Varšava, Poľsko
– 6. mája 2011 – ProLogis (NYSE: PLD), popredný medzinárodný poskytovateľ distribučných nehnuteľností, dnes oznámil, že Michał Ptaszyński bol menovaný za Land & Development Managera spoločnosti ProLogis v Poľsku. Michał nastúpil do kancelárie ProLogisu vo Varšave, ktorá koordinuje aktivity spoločnosti na trhoch strednej a východnej Európy.
Zobraziť správu.