10. 2. 2014

 Dachser vedie rebríček poskytovateľov zbernej služby v Európe

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser potvrdil svoju poprednú pozíciu na európskom trhu a bol po prvýkrát vyhodnotený ako najväčší poskytovateľ zbernej služby v Európe. Vyplýva to z údajov prestížnej štúdie „TOP 100 European Transport and Logistics Services 2013/2014“, ktorá porovnáva poskytovateľov logistických služieb.
Štúdiu s názvom „TOP 100 European Transport and Logistics Services 2013/2014“, ktorú zostavil inštitút Fraunhofer SCS, uverejnil logistický časopis DVZ (Deutsche Verkehrszeitung) vydavateľstva DVV Media Group. V tejto štúdii, ktorá vychádza z auditovaných obratov spoločností za rok 2012, sa spoločnosť Dachser po prvýkrát umiestnila na čele rebríčka ako najväčší poskytovateľ zbernej služby v Európe. Dachser sa zároveň dlhodobo drží na štvrtej priečke rebríčka najväčších nemeckých poskytovateľov logistických služieb.
„Som rád, že sme sa stali jednotkou v zbernej službe v rámci celého európskeho trhu,“ povedal Ing. Roman Stoličný, Managaing Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia. „Rád by som ale zdôraznil, že je pre nás dôležitý nielen objem prepravených zásielok, ale predovšetkým kvalita služieb, ktorú neustále zvyšujeme,“ dodáva.

Štúdia nazvaná „TOP 100 European Transport and Logistics Services 2013/2014“, ukazuje trendy v logistike na celom svete a detailne sa zaoberá logistikou v Európe. Analyzuje 9 čiastkových oblastí logistiky vrátane poštových a expresných prepravných spoločností a popisuje logistické trendy v tých najdôležitejších odvetviach ako je automotive, chemický priemysel, priemysel spotrebného tovaru a strojárstvo.

7. 2. 2014

 Dachser Slovakia podporuje študentov

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser Slovakia podporuje študentov. Pre Dopravnú akadémiu zo Žiliny pripravil vzdelávací deň, ktorý mal prehĺbiť znalosti študentov o logistických procesoch a ukázať im logistiku ako perspektívny a atraktívny odbor.
Študenti 3. ročníka denného štúdia a nadstavbového štúdia tejto odbornej strednej školy boli rozdelení do 4 skupín, ktoré postupne v priebehu celého dopoludnia prešli všetkými oddeleniami firmy. Videli ako prekládkový terminál, tak dispečing a mohli sa zoznámiť so servisným i s colným oddelením, kde im manažéri jednotlivých oddelení vysvetľovali podstatu svojej práce. Na záver dostali od každého oddelenia interaktívny kvíz, ktorý mal zábavnou formou preveriť získané znalosti.
Skupina, ktorá najlepšie absolvovala interaktívnu hru s otázkami odstupňovanými podľa náročnosti, bola odmenená logistickými darčekmi.
„Našim cieľom bolo ukázať mladým ľuďom celý logistický proces a motivovať ich k tomu, aby chceli v budúcnosti pracovať v logistike,“ hovorí Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia. „Vďaka praktickým ukážkam mohli študenti získať reálnu predstavu, ako to v medzinárodnej logistickej firme akou je Dachser chodí, a začať premýšľať, aké oddelenie by im najviac vyhovovalo,“ dodáva.
Spoločnosť Dachser Slovakia má premyslený systém interného vzdelávania a snaží sa vychovávať si talenty sama. Preto sa vo svojich vzdelávacích aktivitách sústredí nielen na absolventov, ale aj na študentov, ktorým ešte pár rokov do maturity chýba.

4. 2. 2014

 GEFCO expanduje v strednej Európe, na Balkáne a Strednom východe. Do funkcie riaditeľa nominovalo Pierra-Jeana Lorraina


Courbevoie 4. februára 2014 - Stredná Európa, Balkán a Stredný východ sú kľúčové trhy, na ktorých GEFCO posilňuje svoje pôsobenie.
Pierre-Jean Lorrain, ktorý v minulosti zastával pozíciu generálneho riaditeľa GEFCO Taliansko, bol nominovaný do funkcie riaditeľa pre strednú Európu, Balkán a Stredný východ skupiny GEFCO.
„Pre tieto krajiny sú príznačné hospodárske zmeny, ktoré napomáhajú k ich významnému rozvoju. GEFCO prispôsobuje svoju organizáciu s cieľom osvojenia si obchodných príležitostí, ktoré ponúkajú tieto trhy s potenciálom rastu. Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou ambicióznych plánov, ktoré si skupina pre tento strategický región stanovila, predovšetkým v oblasti spolupráce obchodných tímov a prevádzky,“ uviedol Pierre-Jean Lorrain.

Strategické centrum pre logistické toky
Situované na križovatke medzi západnou Európou, pobaltskými štátmi a Ruskom, ponúkajú tieto krajiny významné príležitosti rastu, predovšetkým vďaka prekvitajúcemu výrobnému sektoru. Popri automobilovom priemysle, ktorý je pilierom odbornosti GEFCO, je tu zastúpený aj letecký priemysel, energetika, spotrebný tovar a iné priemyselné odvetvia.
GEFCO využilo príležitosti, ktoré tento dynamický región ponúka a otvorilo pobočky v Bulharsku (2011), Spojených arabských emirátoch (2013) a Chorvátsku (2013), čím rozšírilo počet existujúcich pobočiek - v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku a Turecku.
Novootvorená pobočka v Chorvátsku posilní a zefektívni logistické toky medzi mnohými susednými štátmi, ako sú Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Čierna hora. V Spojených arabských emirátoch sa pobočka v Dubaji stane ideálnou platformou pre obchodný rast na Strednom východe, v Afrike a Ázii. Skutočnosť, že jednotlivé pobočky využívajú jednotnú medzinárodnú sieť, výrazne uľahčí fungovanie logistických tokov po celej Európe a umožní GEFCO maximalizovať potenciál rastu v oblasti logistiky.

Jedinečná odbornosť pre výrobný sektor
GEFCO udáva trendy vo výrobnej logistike a v pozícii európskeho lídra v oblasti automobilovej logistiky je schopné pokryť celý dodávateľský reťazec. Skupina vďaka svojej špecializácii v integrovanej logistike zabezpečuje prepravu tovaru cestnou aj lodnou prepravou, navrhuje logistiku skladovania ako aj riadenie tokov vratných obalov, colné i daňové zastúpenie svojich zákazníkov. Tieto skúsenosti využíva v mnohých oblastiach a podmienky v tomto regióne sú ideálne na to, aby sa GEFCO stalo popredným poskytovateľom pre oblasť výrobnej logistiky, ktorá je diverzifikovaná.
Priemysel, veľkoobchod a energetika sú oblasti, v ktorých chce skupina rozvíjať svoje aktivity. „Našim cieľom je priblížiť sa trhu a prispôsobiť naše služby požiadavkám trhu. Zároveň s konsolidáciou nášho dominantného postavenia v oblasti automobilovej logistiky sa budeme usilovať o dosiahnutie väčšieho rastu v iných odvetviach,“ dodáva Pierre-Jean Lorrain.
Medzi najväčších zákazníkov skupiny v tomto regióne patria popri značkách ako Ford, General Motors a Volkswagen Audi aj mnohé lokálne značky ako napríklad Electrolux či Schneider Electrics.

Preferenčná platforma pre obchod
Jednou zo strategických priorít GEFCO je posilnenie postavenia v rámci tejto zóny, ale taktiež aj v susedných štátoch, ktoré sú hlavnými hospodárskymi partnermi.
Toky z/do Ruska, ako i obchodné vzťahy s krajinami Spoločenstva nezávislých štátov by mali rásť rýchlejšie vďaka obchodným príležitostiam, ktoré sú výsledkom integrácie GEFCO a skupiny RZD. Dôležitou bude aj spolupráca so západoeurópskymi krajinami ako Francúzsko či Taliansko. GEFCO bude pôsobiť ako sprostredkovateľ tokov medzi týmito dvomi obchodnými zónami vďaka svojej jedinečnej integrovanej sieti.
S cieľom udržania rastu v tomto regióne GEFCO vytvára nové pracovné pozície v rámci svojho pôsobenia (manažment, prevádzka a podporné funkcie).

Pierre-Jean Lorrain, 52 rokov, má bohaté skúsenosti v oblasti medzinárodnej prepravy a logistických trhov, ktoré nadobudol počas dvadsiatich štyroch rokov práce pre skupinu GEFCO.

Po ukončení štúdia výpočtovej techniky na Univerzite v Nancy Pierre-Jean Lorrain odštartoval svoju kariéru v spoločnosti UNILOG ako IT projektový manažér. V roku 1989 vstúpil do skupiny GEFCO, pôvodne ako IT projektový manažér. V rámci svojho kariérneho rastu prešiel viacerými pozíciami v rámci FVL a v roku 2001 sa stal manažérom FVL v pobočke GEFCO Veľká Británia. Od roku 2006 do 2010 bol zodpovedný za riadenie divízie distribúcie hotových vozidiel v centrále GEFCO v Courbevoie, následne sa ujal vedenia pobočky GEFCO Taliansko až do roku 2013.

30. 1. 2014# 77 | 5. TÝŽDEŇ | ROK 2014
Štát chce zakročiť proti preťaženým kamiónom aj daňovým únikom, DHL spúšťa teplotne kontrolovanú železničnú prepravu z Číny do Európy, Koniec roka 2013 sa v realitách niesol v duchu expanzií a renegociácií, Ekologickejšie mýto už začali využívať desaťtisíce autodopravcov

30. 1. 2014

 GEFCO Rusko, sponzorom podujatia v Cannes venované 100-mu výročiu I. svetovej vojny

V dňoch 12. až 14. januára 2014 sa v hoteli Carlton Inter Continental v Cannes konalo podujatie pripomínajúce sté výročie od začiatku I. svetovej vojny. GEFCO Rusko, v úlohe logistického sponzora podujatia, zabezpečilo prepravu bronzovej pamätnej sochy, ktorú Rusko pri tejto príležitosti darovalo Francúzsku. Pamätná socha anjela je 2,8 metrov vysoká a váži približne jednu tonu. Jej autorom je Peter Stronský, predseda Medzinárodnej akadémie umenia a kultúry (International Academy for Arts and Culture). Tímy GEFCO Rusko a GEFCO Francúzsko spoločne prepravili sochu z Moskvy do Cannes a zabezpečili vybavenie administratívnych a colných formalít.
„Sme hrdí na to, že GEFCO sa mohlo podieľať na tejto veľkolepej udalosti v oblasti kultúry a histórie. Zároveň je to vynikajúca ilustrácia odbornosti GEFCO, ktoré má bohaté know-how v oblasti špecializovanej prepravy tovaru a je pripravené čeliť všetkým logistickým výzvam,“ uviedol Andrej Anufrijev, manažér skladu GEFCO v Kaluge.

GEFCO Rumunsko otvára nový sklad pri meste Arad
GEFCO Rumunsko otvorilo nový sklad v medzinárodnom logistickom parku Cefin pri Arade, strategickom meste v západnej časti krajiny, blízko hraníc s Maďarskom. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 19. novembra 2013 za účasti Christopha de Korver, generálneho riaditeľa GEFCO Rumunsko, Tolga Orana, manažéra predaja, a Bogdana Ionita, manažéra prepravy a logistiky a taktiež médií.
„Otvorenie nového logistického centra v Arade je v súlade so stratégiou rozvoja nášho podnikania na západe krajiny. Vzhľadom na veľký počet zákazníkov z výrobného odvetvia, ktorí si tu zakladajú prevádzky, je pre GEFCO tento krok strategickým. Tento región je považovaný ako hlavné geografické spojenie so západnou Európou. V najbližšej budúcnosti plánujeme rozšíriť jeho priestory, aby sme zabezpečili plynulosť služieb pre dva nadchádzajúce logistické projekty, ktoré v Arade rozbiehame,“ uviedol Christophe de Korver.

GEFCO Poľsko na druhom mieste v rebríčku prevádzkovateľov logistických služieb za rok 2013
GEFCO Poľsko získalo druhé miesto v prestížnom rebríčku prevádzkovateľov logistických služieb roka, ktorý zostavuje Data Group Consulting a publikuje Eurologistics. Je to náležitá odmena za optimalizačné procesy a inovačné systémy, ktoré táto dcérska spoločnosť zaviedla s cieľom zvýšiť prevádzkovú efektívnosť. Za osobitú pozornosť stojí reorganizácia oddelenia zákazníckych služieb GEFCO Poľsko a otvorenie novej platformy v Rešove za účelom zlepšenia prepravného toku na juhovýchode krajiny.
„Získané ocenenie je dôkazom, že naša stratégia rozvoja je v dokonalom súlade s potrebami trhu. Je to odmena pre všetkých zamestnancov GEFCO Poľsko, ktorí sa každodenne spolupodieľajú na tvorbe pridanej hodnoty našich služieb a umožňujú dosahovať úspechy,“ uviedol Olivier Large, Generálny riaditeľ GEFCO Poľsko.

GEFCO Slovensko, logistický partner Slovenského olympijského výboru
GEFCO Slovakia sa stalo oficiálnym logistickým partnerom Slovenského olympijského výboru a podporí slovenských športovcov na zimnej olympiáde v ruskom Soči 2014.
„Som veľmi rád, že v úlohe logistického partnera Slovenského olympijského tímu Soči 2014 bude môcť GEFCO podporiť vrcholových športovcov počas zimných olympijských hier, na jednom z najvýznamnejšom celosvetovom podujatí. Tak ako Zimné olympijské hry v Rusku znamenajú pre mnohých športovcov vyvrcholenie ich úsilia a naplnenie si celoživotných snov, pre GEFCO je toto partnerstvo symbolickým aktom, ktorý vyjadruje naše ambície rásť na ruskom trhu a sprevádzať medzinárodných zákazníkov pri ich rozvoji,“ uviedol Denis Renard, Generálny riaditeľ GEFCO Slovakia.

GEFCO Španielsko spolupracuje s Potravinovou bankou
GEFCO Španielsko v rámci svojej spoločenskej angažovanosti zorganizovalo akciu pod názvom Doble Kilo Solidario, do ktorej sa zapojili všetci zamestnanci spoločnosti. Zamestnanci i spoločnosť darovali 3,6 ton trvanlivých potravín. GEFCO zároveň zorganizovalo prepravu potravín do potravinových bánk v mestách Vigo, Madrid, Barcelona a Sevilla.
GEFCO Španielsko už roky pracuje na viacerých projektoch spolu s Potravinovou bankou (Food Bank) a Španielskou federáciou potravinových bánk (Spanish Federation of Food Banks, FESBAL). Patrí k nim aj projekt Solidarity Transport, v rámci ktorého sa federácii poskytuje počas celého roka preprava zdarma.

28. 1. 2014

 Transunion rebranduje na Dachser

Španielsky poskytovateľ leteckej a námornej prepravy, spoločnosť Transunion, S.A., aktuálne zavŕšil integráciu do koncernu Dachser a rok po akvizícii sa premenoval. Od 1. januára tohto roku pôsobí na trhu ako Dachser Spain Air & Sea Logistics, S.A.U.

Rebranding sa takisto týka bývalých pobočiek Transunionu v krajinách mimo Španielska. Premenovanie už prebehlo v Turecku (na Dachser Turkey Hava ve Deniz Tasimaciligi A.S.), v Peru (na Dachser Peru S.A.C.) a nové meno nesie i pobočka v Argentíne.
„Oblasť leteckej a námornej prepravy nepozná hranice. Veľkí zákazníci chcú spolupracovať po celom svete s jedným poskytovateľom logistických služieb, ktorý im ponúkne všade rovnaké procesy a rovnaké štandardy kvality,“ hovorí Thomas Reuter, konateľ Dachser Air & Sea Logistics.
„Chceme aj názvom našej firmy ukázať, že patríme do skupiny Dachser s jej 160 pobočkami leteckej a námornej prepravy. Z tejto rozšírenej globálnej siete totiž profitujú v prvom rade zákazníci,“ dodáva Federico Camáñez, generálny riaditeľ Transunionu a od 1. 1. 2014 Country Manager Dachser Spain Air & Sea Logistics, S.A.U.
Dachser kúpil Transunion v januári 2013 po 15 rokoch úspešnej spolupráce. V roku 2012 vytvorila táto spoločnosť s 235 zamestnancami obrat vo výške cca 100 miliónov eur.

23. 1. 2014

 Spustenie výstavby vo švajčiarskom Lysse: Dachser buduje novú pobočku


Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser posilňuje svoje pôsobenie vo Švajčiarsku vybudovaním novej pobočky neďaleko hlavného mesta Bernu. Na celkovej ploche 12 200 m2 vznikne nová, deviata švajčiarska pobočka, ktorá vytvorí cca 40 nových pracovných miest. Jej otvorenie je plánované na september 2014.
Kratšie doby dodania vďaka novej pobočke

Po pobočkách v švajčiarskych kantónoch Zürich, Bazilej-vidiek, St.Gallen a Vaud bude od roku 2015 Dachser pôsobiť i v kantóne Berne. „S novou pobočkou budeme obsluhovať región Bern a zároveň uvoľníme pretlak na pobočke v Birsfeldene,“ hovorí Country Manager Dachser Švajčiarsko, Urs Häner. Blízkosť k západnému Švajčiarsku tak navyše skráti doby dodania na jeden deň. Pre hustú európsku sieť spoločnosti Dachser predstavuje Lyss ďalší dôležitý uzol. „Dachser s deviatimi pobočkami tak bude zastúpený vo všetkých dôležitých hospodárskych centrách Švajčiarska,“ dodáva Urs Häner.
Vytvorenie nových pracovných miest
Pobočka Lyss vytvorí celkovo 40 nových pracovných miest v oblasti administratívy, skladu a v preprave. Obec Lyss privítala stavbu novej pobočky. Andreas Hegg, starosta obce Lyss, k tomu povedal: „Ponuka logistických služieb poslúži i tunajším remeselným a priemyselným podnikom. S vytvorením nových miest Dachser takisto obohatí širokú paletu rôznych priemyselných odvetví, ktoré sú v Lysse zastúpené.
Novostavba s budúcnosťou
Stavba bude v prvej fáze zahŕňať prekládkovú halu s 2 260 m2, ktorá bude slúžiť pre priemyselný tovar a na ktorej bude možné zároveň vyložiť i naložiť až 18 kamiónov. Administratívna budova ponúkne celkovo 680 m2 priestorov na dvoch poschodiach. Navyše je v priemyselnej zóne rezervovaných ďalších 4 000 m2 pre budúce rozšírenie. Druhá fáza výstavby je naplánovaná na rok 2019.

23. 1. 2014

 Spoločnosť P3 zabezpečila financovanie pražského logistického uzla DHL Express v spoločnosti Česká spořitelna


Bratislava, 23. januára 2014 – Špecializovaný investor, developer a správca skladových nehnuteľností PointPark Properties (P3) a Česká spořitelna, najväčšia banka v Českej republike a člen skupiny Erste Bank, uzavreli zmluvu o investičnom úvere vo výške 3,63 mil. eur na financovanie výstavby logistického hubu pre medzinárodného poskytovateľa balíkových prepravných služieb DHL Express v logistickom parku PointPark Prague D8.
Práce na novom projekte boli spustené v októbri 2013, len niekoľko týždňov po tom, čo P3 dokončila distribučný uzol podobnej veľkosti pre DHL Express, divíziu spoločnosti Deutsche Post DHL, na bratislavskom letisku.

„Projekt distribučného uzla pre tak špecializovanú spoločnosť, akou je DHL Express, predstavuje veľmi komplexný proces. Ten môže fungovať len v prípade, že ho realizujú kompetentní partneri. V spoločnosti Česká spořitelna sme našli spoľahlivého finančného partnera, ktorého podpora a porozumenie sú pre realizáciu projektu mimoriadne dôležité,“ uviedol Peter Becˇár, výkonný riaditeľ P3 pre región strednej a východnej Európy.
Skladové a distribučné priestory v PointParku Prague D8 budú slúžiť ako hlavný uzol DHL Express pre pražský trh a nahradia súčasné centrum na pražskom letisku. Projekt sa bude skladať z 2 704 m2 skladových priestorov a 788 m2 kancelárskych plôch a bude zahŕňať plne automatizovaný systém triedenia a odbavovania balíkov. Poloha parku umožňuje ľahký prístup do nemeckého Lipska, kde sa nachádza centrálny distribučný uzol DHL Express pre strednú Európu. Projekt, na ktorom spolupracujú P3 a Deutsche Post Corporate Real Estate CEE, by mal byť dokončený v apríli 2014.

PointPark Prague D8 sa nachádza približne 10 minút od centra Prahy, na exite 1 diaľnice D8, ktorá spája Prahu s Drážďanmi a Berlínom. Skladá sa zo štyroch budov s celkovou plochou 67 640 m2 a DHL sa pripojí k ďalším významným nájomcom ako napr. VF, Puma, PMP PAL a In Time Spedice. PointPark Prague D8 má platné povolenie pre výstavbu ďalších 60 000 m2 skladových priestorov.

„Odvetvie logistiky v Českej republike pokračuje v expanzii, pričom v čele tohto vývoja sú práve spoločnosti ako DHL Express. Sme veľmi radi, že prostredníctvom prvej úverovej zmluvy s P3 tento projekt môžeme podporiť, a daný krok chápeme ako začiatok našej dlhodobej spolupráce,“ uviedol Filip Hradec, riaditeľ úseku financovania nehnuteľností spoločnosti Česká spořitelna.

15. 1. 2014# 76 | 3. TÝŽDEŇ | ROK 2014
V roku 2013 Brusel schválil 930 miliónov eur na slovenskú dopravu, Colliers International predpovedá mierny rast svetovej ekonomiky, Na CeMATe 2014 sa predstavia aj predajcovia použitej techniky, Spoločnosť FM Logistic bude aj naďalej podporovať charitatívne aktivity
18. 12. 2013# 75 | 51. TÝŽDEŇ | ROK 2013
Európsky investičný trh – priemysel a logistika je na vzostupe, Toyota overuje účinnosť vozíkov napájaných Li-Ion batériami, DACHSER Air & Sea využil Antonov - najväčšie lietadlo na svete, GEFCO Slovakia je logistickým partnerom Slovenského olympijského výboru
13. 12. 2013

 Zákazníci ocenili spoločnosť Prologis pri slávnostnom vyhlásení cien Eurobuild Awards

Prologis Park Sochaczew zvíťazil v kategórii „Warehouse of the Year“. Toto ocenenie získal už druhýkrát za sebou

VARŠAVA – 13. prosince 2013 – Prologis, Inc., vedúci globálny vlastník, prevádzkovateľ a developer industriálnych nehnuteľností, dnes oznámil, že už druhýkrát za sebou získal cenu „Warehouse of the Year“ spoločnosti Eurobuild.
Cena sa udeľuje na základe výsledkov nezávislého prieskumu, ktorý sa realizuje medzi nájomníkmi 19 priemyselných parkov v Poľsku. Spoločnosť Prologis sa stala jednou z niekoľkých spoločností, ktorej parky zákazníci ocenili za zariadenie ako aj poskytované služby.
Roman Skowroński, viceprezident a vedúci manažmentu nehnuteľností spoločnosti Prologis pre strednú a východnú Európu, cenu prevzal počas slávnostného vyhlásenia, ktoré sa konalo vo Varšave 5. decembra.
„Rád by som poďakoval našim zákazníkom za ocenenie úsilia, ktoré náš tím zodpovedný za manažment nehnuteľností vkladá do zlepšovania našich parkov a poskytovania jedinečných služieb zákazníkom,“ povedal Skowroński. „Teší nás, že môžeme podporovať každodenné aktivity našich zákazníkov a sme nesmierne hrdí na získanie tohto ocenenia.“
Prologis Park Sochaczew sa nachádza 50 kilometrov západne od centra Varšavy na východe mesta Sochaczew. Park ponúka priame spojenie s E30 (Varšava – Berlín), a tiež jednoduché spojenie s diaľnicou A2 a cestou 50/705 (Nemecko, Litva). Môže sa pochváliť vlastnou krátkou železničnou traťou, ktorá je napojená na medzinárodnú železničnú trať spájajúcu Berlín a Moskvu.
Park pozostáva zo šiestich budov s celkovou rozlohou 100 000 metrov štvorcových. Spoločnosť Procter & Gamble si prenajímá 38 000 metrov štvorcových v budove DC1 a DC2 a 11 800 metrov štvorcových v budove DC3. Väčšina zostávajúcich priestorov je obsadených spoločnosťami DHL a Pilkington Automotive Poland. Park ponúka možnosť ďalšej výstavby až troch budov s celkovou rozlohou 90 000 metrov štvorcových.

10. 12. 2013

 GEFCO Benelux partnerom pri uvedení nového Peugeot 308
GEFCO Benelux spoločne s Peugeot zorganizovali v októbri 2013 uvedenie nového Peugeot 308 na trh v Holandsku. Podujatie sa konalo v priestoroch GEFCO v Oosterhoute. 200 uvádzacích modelov určených pre predajnú sieť Peugeot v Holandsku bolo uskladnených v priestoroch GEFCO, odkiaľ sa prepravili k predajcom vozidiel značky Peugeot.
„V úlohe logistického partnera sme veľmi hrdí na spoluprácu so spoločnosťou Peugeot i na kvalitu služieb, ktorú sme boli schopní ponúknuť pri organizácii podujatia, akým je uvedenie nového modelu Peugeot 308“, uviedolWill Walravens, riaditeľ GEFCO Benelux Automotive.


GEFCO Brazília, vyhľadávaný logistický partner v štáte Rio Grande do Sul
GEFCO Brazília si stavilo cieľ stať najvyhľadávanejším poskytovateľom služieb v oblasti logistiky pre spoločnosti, ktoré pôsobia v jednom z najrušnejších priemyselných stredísk v Brazílii, v štáte Rio Grande do Sul. Len v tomto regióne je 5 000 exportných spoločností, ktoré pôsobia v blízkosti hlavného mesta Porto Alegre.
„Prítomnosť na trhu v štáte Rio Grande do Sul je pre GEFCO strategickým krokom, predovšetkým vďaka jeho výhodnej polohe v blízkosti Argentíny i veľkému potenciálu, ktorý ponúka priemyselný park v Caxias do Sul“, uviedol Patrick Bonaly, výkonný riaditeľ GEFCO Brazília.

GEFCO Brazília, ktoré tu otvorilo svoju prevádzku v novembri 2013, plánuje v roku 2015 sprevádzkovať sklad vozidiel nového automobilového strediska v meste Guaíba blízko Porto Alegre.


Automobilové stredisko v Le Havre predvádza svoje služby pre francúzske médiá
21. novembra 2013, v čase konania slávneho závodu Dakar 2014, privítalo stredisko v prístave Haropa v Le Havre, piaty najväčší prístav v Európe, francúzske odborné a regionálne médiá. Asi 700 závodných vozidiel bude uskladnených v prístave v Le Havre v prepravnom termináli, kde sa naložia na loď Grimaldi „Grande Roma“. V rámci tohto podujatia si mohli novinári prezrieť stredisko a bližšie spoznať odborné skúsenosti expertov v oblasti logistiky, ktorí tu pracujú.

Olivier Moynat, manažér strediska GEFCO Finished Vehicles Logistics v Le Havre prezentoval návštevníkom rôzne služby s pridanou hodnotou, ktoré poskytuje GEFCO. Medzi ne patrí kontrola pred dodávkou a úprava nových vozidiel, vrátane úpravy a personalizovanie komerčných vozidiel. Prevádzkové priestory strediska GEFCO FVL v Le Havre majú rozlohu 2 000 m2, vďaka čomu je schopné denne vychystať 500 vozidiel. V roku 2012 GEFCO vychystalo v stredisku 6 000 vozidiel a distribuovalo 120 000 vozidiel.


GEFCO rozširuje svoju sieť v Poľsku a Českej republike

3. októbra tohto roka GEFCO Poľsko otvorilo novú logistickú platformu v Rzeszówe v juhovýchodnej časti Poľska.
„Prevádzka v Rzeszówe bude slúžiť hlavne priemyselnému sektoru, avšak vďaka našej flexibilite sme schopní ponúknuť služby zákazníkom aj z iných odvetví“, uviedol Marcin Trautman, manažér závodu v Rzeszówe. Po otvorení tejto platformy bude GEFCO schopné posilniť svoju distribučnú sieť v Poľsku a skrátiť časy na najvyťaženejších trasách na 24 hodín. Toto napomôže rozvoju medzinárodnej siete GEFCO v južnej a východnej Európe: „Naším plánom je prepojiť v blízkej budúcnosti závod v Rzeszówe s Ukrajinou, Slovenskom, Rumunskom a Tureckom“, dodáva Marcin Trautman.
GEFCO Česká republika rozširuje svoju sieť a otvára nový sklad v Ostrave na severnej Morave. Táto prevádzka sa bude zameriavať na pozemnú ako aj leteckú prepravu. GEFCO Česká republika vytvorí v Ostrave centrum svojej logistickej siete spájajúce východnú, severnú a západnú Európu. Od svojho otvorenia prepravila prevádzka v Ostrave viac ako 35 000 ton tovaru, najmä železničnou prepravou. Predpokladom je, že stredisko prekročí hranicu 50 000 ton ročne (exporty a importy) v priebehu nasledujúcich 5 rokov.
„Železničná sieť s prepojením na susedné krajiny je pre tento región veľkou príležitosťou“, uviedol Aleksander Raczynski, generálny riaditeľ GEFCO Česká republika.


GEFCO Nemecko sa zúčastnilo 30. ročníka Medzinárodnej konferencie dodávateľského reťazca v Berlíne
GEFCO Nemecko sa zúčastnilo 30. ročníka Medzinárodnej konferencie dodávateľského reťazca, ktorá sa konala v októbri tohto roka v Berlíne. Témou podujatia, na ktorom sa zúčastnilo 3 200 logistických špecialistov na riadenie dodávateľských reťazcov, bola „Inovácia“. GEFCO Nemecko ktoré predviedlo svoju širokú ponuku služieb, sa tu stretlo so svojimi najväčšími zákazníkmi a nadviazalo obchodné kontakty s novými potenciálnymi partnermi.
„Medzinárodná konferencia dodávateľského reťazca sa pre nemecký priemysel stala najvýznamnejším podujatím. Konferencia bola ideálnou príležitosťou na predstavenie GEFCO, kde sme sa mohli stretnúť s našimi existujúcimi zákazníkmi, vytvoriť nové obchodné príležitosti a zoznámiť sa s trendmi v odvetví“, uviedolFrank Erhardt, výkonný riaditeľ GEFCO Nemecko.

GEFCO Rumunsko získava certifikát AEO
GEFCO Rumunsko získalo certifikát Authorised Economic Operator (zjednodušené colné postupy / bezpečnosť a ochrana). Certifikát posilní pozíciu spoľahlivého a dôveryhodného partnera i pozitívne vnímanie zákazníkmi, dodávateľmi a colnými orgánmi. Certifikát sa udeľuje spoločnostiam, ktoré dodržiavajú colné a daňové predpisy, ako aj potrebné bezpečnostné i ochranné normy a preukážu finančnú solventnosť za posledné tri roky. Certifikát napomôže GEFCO Rumunsko lepšie plánovať čas potrebný na preclievanie, znížiť náklady a zaručiť bezpečnosť v celom dodávateľskom reťazci.
10 ďalších pobočiek GEFCO už získalo štatút AEO: Česká republika, Francúzsko, Slovensko, Španielsko, Veľká Británia, Poľsko, Nemecko, Slovinsko, Portugalsko a Maďarsko.