2. 12. 2013

 GEFCO Slovakia expanduje na východe Slovenska, v meste Haniska otvára novú pobočku
Bratislava, 2. decembra 2013 - GEFCO Slovakia, logistický líder špecializovaný na “Logistics for manufacturers” expanduje na východe Slovenska – v meste Haniska otvára svoju novú pobočku.

Nová pobočka GEFCO sa nachádza priamo v budove colného úradu v Haniske a zákazníkom je k dispozícii od 1. októbra tohto roka. Pracovisko v Haniske poskytuje komplexné colné služby pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru. Do jej kompetencii patrí aj správa colného skladu v Kechneci a taktiež starostlivosť o colný sklad pre zmluvných zákazníkov i klientov, ktorí využívajú colné služby nepravidelne. Manažérom pobočky je Peter Harach, Manažér colného oddelenia GEFCO Slovakia.


Colný úrad bol z pôvodnej lokality v Šaci presťahovaný do Hanisky, kde sa nachádza kontajnerový terminál. Zaujímavosťou je, že v týchto miestach taktiež končí širokorozchodná trať z Ruska, kde sa realizuje prekládka tovaru na štandardnú železničnú trať. Nemenej dôležitou je aj železničná stanica, ktorá obsluhuje vagóny s uhlím a rudou prichádzajúce zo závodu US Steel.


„Vďaka našej odbornej znalosti v oblasti logistického inžinierstva a sústredenému veľkému objemu prepráv sa pre GEFCO vytvárajú významné príležitosti expanzie na ruskom trhu a na rozšírenie do okolitých krajín so silným potenciálom rastu. Popri Rusku sem patrí aj stredná Ázia. Našim významným strategickým cieľom do budúcna je vytvorenie železničného spojenia medzi Čínou, Ruskom a Európou, taktiež posilnenie siete leteckej a námornej prepravy do týchto destinácií,“ uviedol Tomáš Horváth, Obchodný a marketingový manažér GEFCO Slovakia.

„Naša nová pobočka v meste Haniska má za cieľ uspokojiť požiadavky klientov na celom území Slovenska, ponúknuť naše know-how a ukázať tak priemyselným zákazníkom možné cesty realizácie logistiky v celom dodávateľskom reťazci, ktoré sa riadia vysokými štandardmi kvality na celom svete,“ dodal Tomáš Horváth.

Odborné schopnosti GEFCO neustále napredovať, zlepšovať prevádzkovú výkonnosť a posilňovať konkurencieschopnosť svojich priemyselných zákazníkov predurčili, že GEFCO Slovakia si zabezpečilo strategickú pozíciu na trhu logistiky.
26. 11. 2013

 Logistické etikety s SSCC čiarovým kódom si vytvárajte a tlačte zdarma na www.sscc.eu Kysucké Nové Mesto, 26. novembra 2013 – Úplne nový on-line nástroj na tvorbu logistických etikiet s SSCC (Serial Shipping Container Code) čiarovým kódom pripravila pre všetky firmy – dodávateľov, ktorých informačný alebo skladový systém nepodporuje označovanie paliet SSCC kódmi, spoločnosť CCV Informačné systémy. Na adrese www.sscc.eu/sk je možné si teraz etikety s SSCC kódom v priebehu krátkej chvíľky nielen vygenerovať, ale rovno aj vytlačiť. Uvedený nástroj je k dispozícii úplne zdarma a každý záujemca si môže prostredníctvom neho vytvoriť ľubovoľné množstvo logistických etikiet.

Tlak na znižovanie nákladov sa v poslednej dobe nevyhol ani oblasti logistiky. Celý rad firiem sa preto snaží pomocou najrôznejších nástrojov zrýchliť cestu tovaru naprieč celým dodávateľsko – odberateľským reťazcom. Jednou z týchto ciest je označovanie logistických jednotiek (najčastejšie paliet) etiketou s SSCC kódom, čo prináša úsporu nákladov v podobe rýchlejšieho príjmu tovaru aj jeho naskladnenia (až o 30 %), pretože celá logistická jednotka je odberateľom prijatá naraz, bez nutnosti jej rozbalenia – kompletný obsah je načítaný podľa priloženého SSCC kódu. Medzi ďalšie pozitívne efekty je možné zahrnúť napríklad výrazne lepšiu sledovateľnosť tovaru alebo zvýšenie presnosti pri jeho zavádzaní.


Vzhľadom na to, že niektorí veľkí odberatelia, ako napríklad AHOLD alebo METRO Cash & Carry, už od všetkých svojich dodávateľov označovanie logistických jednotiek pomocou SSCC kódov vyžadujú začína byť používanie logistických etikiet s SSCC kódmi každodennou realitou.
Z prieskumu, ktorý spoločnosť CCV Informačné systémy realizovala medzi svojimi zákazníkmi a na školeniach ORION Days na Slovensku a v Českej republike vyplynulo, že len 20 % firiem disponuje systémom, ktorý je schopný vygenerovať SSCC kód alebo ho doplniť na dodací list. Plných 60 % respondentov okrem doterajších zákazníkov navyše vôbec netuší, ako SSCC kódy vytvárať.

„Nielen pre tých, ktorí si s vytváraním SSCC kódov nevedia rady, je určený jednoduchý nástroj na stránkach www.sscc.eu/sk, kde sa dajú rýchlo a jednoducho vytvoriť a vytlačiť logistické etikety s SSCC kódom, ktoré vyhovujú štandardu GS1 BarCodes a je teda možné ich používať naprieč celým distribučným reťazcom. Pre používateľov nášho riešenia ORION EDI máme navyše k dispozícii ešte sofistikovanejší variantu tohto nástroja, a to vďaka jeho integrácii s tvorbou elektronického dodacieho listu DESADV,“ hovorí David Reichel, riaditeľ divízie eBusiness spoločnosti CCV Informačné systémy.


------------------------------------------------------------------------------------------

SSCC kód predstavuje 18miestne číslo pre identifikáciu logistickej jednotky. Je spravidla „zanesené“ do čiarového kódu, obvykle typu GS1-128 (predtým EAN-128), z ktorého sa dá snímačom jednoducho načítať. Slúži na identifikáciu konkrétnej logistickej jednotky pri manipulácii a priechode tovaru dodávateľským reťazcom. SSCC jednoznačne identifikuje emitenta logistickej jednotky a zároveň jej priraďuje jedinečné poradové číslo bez ohľadu na jej obsah. Podľa konkrétneho obsahu logistickej jednotky je SSCC bežne doplňovaný potrebnými informáciami, najčastejšie ide o identifikáciu najbližšej nižšej jednotky, napr. kartónu, a jej množstva. Obvykle nasledujú údaje o dátume výroby, balení, minimálnej trvanlivosti či exspirácii a číslo šarže.
25. 11. 2013

 Dachser teraz aj v Indonézii
Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser pokračuje v rozvoji svojej divízie Air & Sea Logistics a v Indonézii založil joint venture. Spoločnosť Dachser Indonesia začala svoju činnosť 18. novembra 2013.

Spektrum služieb spoločnosti Dachser Indonesia siaha od leteckej a námornej prepravy až po realizáciu colného riadenia. Joint venture, v ktorom má Dachser väčšinový podiel, začína svoju činnosť s 25 zamestnancami a jeho sídlom je Jakarta. V roku 2014 by mali v Indonézii pribudnúť ďalšie pobočky.
„Po Singapure, Thajsku, Vietname a Malajzii pôsobíme teraz aj v Indonézii, ďalšej rýchlorastúcej juhoázijskej krajine. Tým posilňujeme nielen naše portfólio služieb v oblasti vnútro ázijských prepráv – najmä v spolupráci so Singapurom – ale tiež napojenie regiónu na našu celosvetovú logistickú sieť,“ hovorí Thomas Reuter, konateľ Dachser Air & Sea Logistics.
Vedením indonézskej spoločnosti bol poverený Steven Ryan, ktorý pôsobí v segmente viac ako 20 rokov a prednedávnom sa stal zamestnancom spoločnosti Dachser. Za svoju činnosť sa bude zodpovedať regionálnemu manažmentu Dachser, ktorý sídli v Singapure. Vďaka znalostiam spolumajiteľky spoločnosti, Hasmijati Koto, ktorá je v Indonézii už mnoho rokov významnou expertkou v oblasti špedície, disponuje nová indonézska spoločnosť už od začiatku cennými skúsenosťami, kontaktmi a know-how.

S viac ako 240 miliónmi obyvateľov je Indonézia jedným z najväčších trhov juhovýchodnej Ázie s vysokým nárastom prepráv do Singapuru, Južnej Kórei, Japonska a USA.
21. 11. 2013

 GEFCO obhájilo vedúcu pozíciu v oblasti technológií a spúšťa riešenie na optimalizáciu tokov: Opteam
Courbevoie 21. novembra 2013
- GEFCO, líder v logistike pre automobilový priemysel a priemyselnej logistiky, zavŕšil fázu implementácie kolaboratívneho IT projektu s platformou Opteam, vyvinutý v spolupráci s CEREZA. Cieľom tejto dôležitej zložky programu TOSCA je optimalizácia pozemných tokov a následné zvýšenie konkurencieschopnosti. Riešenie sa zavádza v dvadsiatich krajinách.
Opteam je súčasťou programu TOSCA, ktorý pozostáva zo štyroch častí. Proces zavádzania, ktorý potrvá tri roky, bude ukončený koncom roka 2014: CMS (Carrier Management System) pre účely riadenia prepravcov, Opteam na mapovanie a optimalizáciu tokov, projekty na zber dát (CADIS pre zbernú službu a systémy pre aktivity LOT), ako aj kolaboratívna zákaznícka platforma na sledovanie a riadenie objednávok.

Mapovanie tokov pozemnej prepravy zaistí maximálnu optimalizáciu
Vďaka platforme Opteam je možné mapovať a analyzovať trasy, v neposlednom rade prijímať rozhodnutia na optimalizáciu trás.
Analýza tokov pozemnej prepravy podlieha geografickej zóne daného zákazníka, alebo prepravcu pre jednorazové či pravidelné toky. Vizualizácia tokov na obrazovke uľahčuje rýchlu identifikáciu nerovnováhy medzi rôznymi regiónmi. V prípade zistenej dysfunkcie je GEFCO schopné prijať nápravné opatrenia na optimalizáciu tokov, predovšetkým nastavením spiatočných trás.
„Optimalizácia trás je najväčšou finančnou výzvou nielen pre GEFCO, ale i našich prepravcov. Vďaka sieti, ktorú zabezpečuje Opteam, sme schopní túto výzvu zvládnuť“, uviedol Arnaud LEVILLAN, manažér optimalizácie pozemnej prepravy a technického oddelenia GEFCO.
„Ďalšou výhodou platformy je jej využiteľnosť v rámci výberových konaní, kedy môžeme ponúkať našim zákazníkom konkurencieschopné a optimalizované riešenia termínov, sadzieb a plánov prepravy.“

Tímová práca je základom úspešnej prevádzky
Platforma Opteam uľahčuje kolegom v jednotlivých lokalitách výmenu informácií a napomáha pri spoločnom vývoji riešení. V rámci implementácie procesov optimalizácie, GEFCO navrhlo novú organizáciu a vytvorilo špecifickú funkciu „optimalizátor tokov“.
„Portál Opteam umožnil od roku 2013, kedy sa zaviedol do celej európskej siete GEFCO, vykonať viac ako 90 štúdií zameraných na zavedenie uzavretých distribučných okruhov. Okrem zníženia počtu prázdnych spiatočných ciest viedol nový systém k rozšíreniu prepravného plánu. Charterové služby zvýšili svoju produktivitu, a to vďaka nárastu pravidelných trás v prevádzkovom riadiacom systéme. Tento nástroj umožňuje taktiež prehodnotiť rôzne toky medzi rôznymi krajinami a vylepšuje spoluprácu medzi pobočkami. Riadenie riešenia Opteam je v kompetencii troch manažérov, ktorí riadia optimalizačné tímy vo Francúzsku, strednej a východnej Európe a západnej Európe. Toto riešenie preukázalo svoju schopnosť generovať úspory, keďže priemerný pokles nákladov na trasy v rámci novovytvorených okruhov je 7 %“, uviedol Artem Mardian, manažér pre optimalizačné štúdie a rozvoj aktivity pozemnej prepravy pre strednú a východnú Európu GEFCO.

Technológia, ktorá poháňa divíziu pozemnej prepravy
GEFCO výrazne investuje do nových informačných technológií, aby zabezpečilo hladký proces pozemnej prepravy a zvýšilo produktivitu, výkonnosť a pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov.
„Opteam je inovačný nástroj a predchodca Geo-Business Intelligence: vďaka svojej schopnosti zohľadniť geografické kritériá je schopný analyzovať, vizualizovať prepravné operácie a simulovať optimalizačné riešenia“, uzatvára Bruno RIVOALLAN, korporátny riaditeľ pozemnej prepravy GEFCO.
14. 11. 2013

 Prologis oznamuje výstavbu na mieru pre spoločnosť TOMRA v Bratislave
Spoločnosť podpísala nájomnú zmluvu na 13 900 metrov štvorcových s novým klientom na 15 rokov


BRATISLAVA – 14. novembra 2013
– Prologis, Inc., vedúci globálny vlastník, prevádzkovateľ a developer industriálnych nehnuteľností dnes oznámil podpísanie nájomnej zmluvy na 13 900 metrov štvorcových na 15 rokov. Spoločnosť postaví projekt na mieru pre spoločnosť TOMRA v Prologis Parku Bratislava. Štart výstavby je naplánovaný na prvý štvrťrok 2014.

TOMRA Sorting, slovenská spoločnosť, ktorú vlastní nórska partnerská spoločnosť TOMRA Systems ASA, vyrába technológie založené na senzoroch pre triedenie, lúpanie a analytické spracovávanie čerstvých, ako aj priemyselne spracovaných potravín. Spoločnosť nové priestory využije na montáž strojov pre svojich zákazníkov, ktorými sú napríklad Pepsico, McCain, Wendt a Lamb Weston Boardman. Po svojom kompletnom dokončení tento objekt zamestná asi 180 zamestnancov spoločnosti TOMRA.
Okrem štandardného vybavenia na mieru bude táto hala disponovať tiež žeriavom a dráhami, dvomi dokmi pre bočné zaťaženie, strešnými vikiermi pokrývajúcimi 10 % strešnej plochy, systémom distribúcie stlačeného vzduchu a externým prístreškom.

„Sme veľmi radi, že môžeme podporiť rast spoločnosti TOMRA výstavbou modernej nehnuteľnosti určenej na výrobu,“ povedal Ben Bannatyne, výkonný riaditeľ a riaditeľ spoločnosti Prologis pre región strednej a východnej Európy, „vďaka našej schopnosti pochopiť potreby spoločnosti sme pripravili ponuku, ktorá predstavuje prémiovú lokalitu, na mieru ušité riešenie a vysokú kvalitu vyhotovenia a dokončenia projektu.“

Prologis Park Bratislava v súčasnosti se stáva zo siedmich budov s celkovou rozlohou viac ako 208 000 metrov štvorcových distribučných priestorov. Nové priestory navýšia rozlohu priestorov určených na prenájom na 222 000 metrov štvorcových.

Park sa nachádza 24 kilometrov od centra Bratislavy, dva kilometre od mesta Senec a 16 kilometrov od medzinárodného letiska. Táto poloha z parku robí ideálne miesto pre domáce aj medzinárodné logistické aktivity. Park tiež poskytuje priame spojenie s prvým nájazdom na diaľnicu D1 (Bratislava-Žilina-Tatry) a spojenie s európskym koridorom 4 smerom do Trnavy.
Spoločnosť Prologis je s tromi parkmi s rozlohou 430 000 metrov štvorcových distribučných priestorov, konkrétne v Bratislave (Senec), Galante (Gáň) a v Novom Meste, vedúcim poskytovateľom priemyselných priestorov na Slovensku (k 30. septembru 2013).
13. 11. 2013

 Dachser Slovakia privítala nových zamestnancov – dostali jedinečný kúsok loga
Noví zamestnanci medzinárodného poskytovateľa logistických služieb Dachser Slovakia boli symbolicky prijatí do rodiny Dachser. Každý z nich dostal malý dielik obrovského loga, ktoré je rozdelené medzi všetkých zamestnancov.
Tzv. My Piece of Dachser – Môj kúsok Dachseru, dostávajú noví kolegovia počas prvého roku svojho pôsobenia vo firme. Je symbolom integrácie do tejto rodinnej spoločnosti. „Všetkým našim kolegom na začiatku ich kariéry v Dachser vysvetľujeme našu firemnú filozofiu, takzvanú DACHSER DNA, ktorú by sme im radi vštepili,“ hovorí Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia a.s. „Odlišuje nás od konkurencie, pretože je postavená na integrácii nielen v rámci pobočky či krajiny, ale v rámci celej skupiny. Jedinečná kópia kúsku loga je symbolom jedinečnosti každého nového zamestnanca a toho, že patrí do celkovej štruktúry a vyznáva hodnoty našej skupiny,“ dodáva Stoličný.
Hodnoty Dachseru sú postavené na otvorenosti, rešpekte a lojalite. „Nielen vo vzťahu k ostatným kolegom vo firme, ale aj k zákazníkom charakterizuje zamestnancov Dachseru angažovanosť, stálosť a čestnosť. Majú podnikateľského ducha, odvahu inovovať a správajú sa zodpovedne. Všetky tieto hodnoty tvoria DACHSER DNA,“ uzatvára Roman Stoličný.
12. 11. 2013

 Prologis Europe spúšťa aplikáciu pre iPhone, ktorá slúži na vyhľadávanie nehnuteľností

Nová aplikácia umožní zákazníkom zo strednej a východnej Európy lokalizovať podľa aktuálnych potrieb logistické nehnuteľnosti spoločnosti Prologis

VARŠAVA – 12. novembra 2013 – Prologis, Inc., vedúci globálny vlastník, prevádzkovateľ a developer industriálnych nehnuteľností dnes oznámil spustenie mobilnej aplikácie pre iPhone určenej zákazníkom a realitným maklérom hľadajúcim nehnuteľnosti v Európe.
Prologis EU App, ktorá je voľne dostupná na stiahnutie v Apple app store, umožní svojim používateľom vyhľadávať a mapovať nehnuteľnosti spoločnosti Prologis v Európe vrátane štátov strednej a východnej Európy. Aplikácie na lokalizáciu najbližšie dostupnej nehnuteľnosti pracuje pomocou systému GPS, a taktiež zobrazuje mapy, fotografie a plán cesty k danému miestu. Aplikácia je bez problémov kompatibilná so softvérom iPhone a používatelia sa tak môžu jednoducho spojiť s relevantným kontaktom prostredníctvom emailu či telefonického hovoru.

„Pretože je pre podnikanie stále viac dôležitá rýchlosť a dostupnosť informácií, došli sme k záveru, že je pre našich zákazníkov dôležité mať neustále prístup k našej obrovskej sieti európskych lokalít“, povedal Philip Dunne, prezident spoločnosti Prologis Europe.

„Sme radi, že s novou aplikáciou budú mať naši zákazníci z regiónu strednej a východnej Európy možnosť objavovať nové možnosti v ďalších častiach Európy. Spustením tejto služby chceme podporiť rast našich zákazníkov a pomôcť im čo najlepšie rozvíjať sieť dodávateľov“, dodal
Ben Bannatyne, výkonný riaditeľ spoločnosti Prologis pre strednú a východnú Európu.

V Európe Prologis vlastní alebo investuje (stopercentně či prostredníctvom spolufinancovania) nehnuteľnosti a rozvíjajúce sa projekty s celkovým výmerom 13,5 milióna metrov štvorcových celkovo v 14 krajinách. V strednej a východnej Európe portfólio spoločnosti Prologis predstavuje 3,6 milióna metrov štvorcových, čo z neho robí vedúceho poskytovateľa distribučných nehnuteľností v regióne (k 30. septembru 2013).

Pre stiahnutie aplikácie navštívte Apple app store a zadajte do vyhľadávača Prologis EU.

7. 11. 2013

 GEFCO optimalizuje nákup vďaka kolaboratívnemu systému Carrier Management System
Courbevoie 7. novembra 2013 - V rámci poskytovania služieb je pre GEFCO, lídra v oblasti logistiky pre automobilový priemysel a priemyselnej logistiky, kľúčovým faktorom kvalita. Nákupné oddelenie disponuje kolaboratívnou platformou pod názvom CMS - Carrier Management System, ktorá mu umožňuje riadiť externých prepravcov a vystavovať on-line verejné súťaže formou holandských aukcií.

Inovačný systém bol zavedený vďaka podpore spoločnosti CEREZA, konzultačná spoločnosť v oblasti manažmentu a IT systémov, a predstavuje optimálne riadenie subdodávateľov i rozšírenie nákupných možností GEFCO.
Carrier Management System je súčasťou programu TOSCA, ktorý bol spustený v roku 2011. Cieľom je rozvíjať nielen víziu Gobale Agile dodávateľského reťazca GEFCO, od dodávateľov a zákazníkov až po koncových užívateľov, ale i nové produkty pre udržanie rýchlosti pohybu dodávateľských reťazcov a vylepšovať konkurencieschopnosť GEFCO.

Priekopnícky produkt
Hlavnou funkciou kolaboratívnej platformy CMS, ktorá bola zavedená vo všetkých európskych pobočkách skupiny, je uľahčenie a lepšia organizácia prác pre nákupné jednotky GEFCO.
Tento systém, ktorý bol preložený do viacerých jazykov, umožňuje prepravcom zaregistrovať sa do referenčnej databázy GEFCO. Umožňuje im to zúčastňovať sa na výzvach na predloženie ponuky zameraných na pravidelné toky.

Kombinácia ľahkého ovládania s prispôsobeným rozhraním
Platforma využíva databázu prepravcov, ktorá obsahuje všetky kritériá potrebné na vyhľadanie najvhodnejších prepravcov podľa stanovených požiadaviek.
Kolaboratívnu databázu, ktorú podporuje nákupná divízia, môže využívať aj charterová sieť skupiny GEFCO. Databáza, ktorá obsahuje viac ako 8 000 prepravcov poskytuje operátorom GEFCO prístup k efektívnemu systému riadenia, ktorý pridáva komunikácii medzi jednotlivými stranami prvok transparentnosti a GEFCO umožňuje lepšiu kontrolu svojich subdodávateľských aktivít.
„Sme veľmi spokojní s ľahkým priebehom zavedenia systému CMS v našich tímoch. Keď máme tento systém, potrebujeme len zopár kliknutí, aby sme videli odpovede na naše výzvy, a dali prepravcovi ihneď vedieť, či má jeho ponuka šancu na prijatie, alebo cena musí byť upravená,“ uviedol Florian Chesnais, nákupca pre severný región.

CMS uľahčuje predkvalifikačnú fázu, takže teraz môžeme uchovávať dlhodobé záznamy. Navyše fakt, že máme tak obsiahlu databázu pokrývajúcu celú Európu, je veľkou výhodou vzhľadom na veľkosť siete GEFCO,“ uviedolJan Stejskal, manažér nákupu v Českej republike.

Najmodernejšie zariadenie, ktoré kladie dôraz na kvalitu
Zavedenie systému CMS je dôkazom, že v rámci poskytovania svojich služieb GEFCO kladie kvalitu vždy na prvé miesto. Táto zásada neustáleho zlepšovania sa uplatňuje aj na služby v dodávateľskej fáze.
Vďaka CMS môžu odteraz nákupcovia využívať inovačné IT riešenie, ktoré im umožňuje robiť viac než len odhadnúť samotné náklady. Teraz majú prístup aj do systému umožňujúci porovnanie kvality pre partnerov GEFCO. Operátori sa už nemusia uspokojiť len s údajom, kto ponúka najnižšiu cenu. Môžu taktiež zistiť, kto ponúka najlepšie služby. „Práve preto je tento systém kľúčovým nástrojom na zlepšenie nákupnej konkurencieschopnosti GEFCO,“ uviedol Nicolas Recapet, jeden z poradných manažérov spoločnosti Cereza.
Výsledkom je lepšia kontrola nad nákupom a nákupcovia, ktorí majú prostredníctvom komplexnej databázy prístup k informáciám o kvalite služieb prepravcov.
„Zavedenie systému CMS v rámci pozemnej siete GEFCO znázorňuje schopnosť spoločnosti zavádzať inovačné riešenia, ktoré sú vhodné pre všetky úrovne dodávateľského reťazca“, uviedol Gilbert Tichit, manažér nákupu GEFCO.
„Tento systém zlepšil výkon nášho nákupu a zvýšil produktivitu, pričom pri výbere dodávateľov zohráva kľúčovú úlohu kvalita. Referenčnú databázu môžu používať všetci a sledovať využívanie našich mnohých partnerov v celej Európe“.

5. 11. 2013# 73 | 45. TÝŽDEŇ | ROK 2013
Rozbehla sa výstavba diaľnice D3 na Kysuciach, P3 rozširuje skladové priestory v PointPark Žilina, Nová kancelária cargo-partner vo Vietname, V 3. štvrťroku vykázala UPS 9,4% rast na akciu

 Tlačová správa z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2013, ktorá sa konala dňa 26. novembra 2013 v Žiline.
Zobraziť tlačovú správu.            Reportáž TV Severka o konferencii.

10. 9. 2013

 Euro-net expanduje v Prologis Parku Janki na 58 500 metrov štvorcových
Klient rozšíril prenajímaný priestor o 9 300 metrov štvorcových


VARŠAVA – 10. septembra 2013 – Prologis, Inc., vedúci globálny vlastník, prevádzkovateľ a developer industriálnych nehnuteľností, dnes oznámil, že spoločnosť Euro-net, vlastník maloobchodného reťazca RTV-EURO-AGD, rozšíril prenajímanú plochu v Prologis Parku Janki o 9 300 metrov štvorcových na celkových 58 500 metrov štvorcových v Budovách 1 a 2.
„Prevádzka našich 197 obchodov RTV EURO AGD v 111 mestách naprieč Poľskom spolu s internetovým obchodom Euro.com.pl závisí od hladkej a efektívnej logistiky. Distribučné nehnuteľnosti sú dôležitou súčasťou nášho dodávateľského reťazca, a práve z toho dôvodu sa spoliehame na Prologis, ktorý nám poskytuje služby na vysokej úrovni a strategicky umiestnené nehnuteľnosti, a prispieva tak k nášmu úspechu,“ povedal Andrzej Czarnecki, riaditeľ rozvoja Euro-net.
Kamila Pruk, Leasing manažérka Prologis v Poľsku dodala: „Za posledných päť rokov sa nám podarilo vybudovať s Euro-netom silný vzťah. Počas tohto obdobia spoločnosť rapídne vyrástla a využila všetky výhody, ktoré jej elektronický obchod dáva. Tešíme sa na množstvo ďalších spoločných úspešných rokov.“
Prologis Park Janki pozostáva z troch budov s celkovou rozlohou 98 200 metrov štvorcových moderných distribučných priestorov. Park je umiestnený v Janki, v blízkosti cesty číslo 8, ktorá vedie z Varšavy do Katovíc, približne 15 kilometrov na juhovýchod od centra Varšavy.
Prologis má vo varšavskom regióne sedem distribučných parkov s celkovou rozlohou viac ako 729 000 metrov štvorcových moderných skladovacích plôch. S portfóliom presahujúcim 1,9 milióna metrov štvorcových je Prologis najväčším vlastníkom a prevádzkovateľom industriálnych nehnuteľností v Poľsku (k 30. júnu 2013).

4. 9. 2013

 GEFCO zefektívňuje ponuku pozemnej prepravy zavedením systému CADIS od Kratzer Automation

Courbevoie, 4. septembra 2013 - S cieľom neustále zlepšovať kvalitu služieb skupina GEFCO, líder v odvetví automobilovej logistiky a referencia v oblasti priemyselnej logistiky, investuje do najnovších informačných technológií. Nový systém CADIS od Kratzer Automation vyvinutý v spolupráci s Cereza Management & IT je súčasťou vlajkového projektu určený pre logistické strediská, ktoré majú za cieľ optimalizovať komunikáciu medzi zákazníkom a prepravcom.
GEFCO poskytuje logistické služby, pre ktoré je charakteristická schopnosť reagovať, vysoká výkonnosť a spoľahlivosť. S cieľom udržať úroveň kvality služieb, GEFCO oslovilo KRATZER Automation, inovačnú spoločnosť v oblasti IT špecializujúca sa na priemyselné aplikácie, aby vyvinula systém na riadenie prepravy a IT riešenia upravené pre svoje potreby.
Vysoko výkonný systém pokrývajúci všetky kroky logistického reťazca
Systém CADIS analyzuje, plánuje a dokumentuje všetky procesy pozemnej prepravy skenovaním pomocou PDA (Personal Digital Assistant). Je to jediné riešenie, vďaka ktorému je možné účinným a súvislým spôsobom evidovať všetky kroky potrebné na prepravu zásielky, od vyzdvihnutia tovaru, jeho vykládku a nakládku v prístave až po jeho konečné doručenie.
„Tento systém poukazuje na dôležitosť možností prístupu k informáciám na každej úrovni dodávateľského reťazca, od výrobných závodov až po predajné miesta. Najmä v letectve a automobilovom odvetví je prepravovaný tovar veľmi hodnotný a sledovanie zásielky má veľké opodstatnenie. Systém CADIS je obrovskou konkurenčnou výhodou pri získavaní nových zákazníkov,“ uviedolBruno Rivoallan, riaditeľ pozemnej prepravy GEFCO.
Špičková technológia na optimalizáciu prevádzkovej efektivity
Systém CADIS, ktorý bol vyvinutý výlučne pre túto oblasť, obsahuje dodacie pokyny a riadi plánovanie optimálneho rozloženia nákladu. Vďaka pravidelným kontrolám sa zamedzuje chybám a jednotlivé štádiá dodávky sa zobrazujú v reálnom čase. GEFCO vďaka tomu ponúka svojim zákazníkom spoľahlivé riešenie na celkové sledovanie svojich zásielok. Systém dokáže taktiež zhotovovať fotografie dokumentujúce stav tovaru, čo môže byť užitočné v prípade poistnej udalosti. Zákazník sa tu podpisuje priamo na obrazovku. Vďaka tomuto elektronickému potvrdeniu o prevzatí sa písomná správa spolu s kontrolami na konci dodacieho reťazca stáva nadbytočná, keďže systém okamžite nahráva informácie do globálneho informačného systému. Spoločne s menšou spotrebou papiera, zákazník šetrí čas a profituje z riešenia, ktoré ponúka garantovanú efektivitu a navýšenie produktivity. GEFCO zaviedlo za necelý rok tento softvér v 13 európskych krajinách vo viac ako sto pobočkách: v Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Španielsku, Švajčiarsku a vo Veľkej Británii. Približne 2 000 vodičov/prepravcov GEFCO má k dispozícii PDA na skenovanie balíkov pri ich nakladaní a dodaní zákazníkom alebo vyzdvihnutí od nich. V priebehu druhej polovice roku 2013 GEFCO plánuje rozšíriť funkcie tohto systému na pokrytie riadenia balenia a prípravu distribučných trás. V roku 2014 sa spustí využívanie systému na nakladacích plošinách. To umožní priame nahrávanie tovaru pri odchode a príchode kamiónov.
Záruka kvality vďaka globálnym štandardizovaným postupom
Analýza tokov, sledovanie dodávok, meranie výkonnostných ukazovateľov: GEFCO vyvinulo výkonné informačné systémy na neustálu kontrolu a zlepšovanie kvality svojich logistických služieb. Tieto IT rozhrania zaisťujú sledovateľnosť a bezpečnosť tokov tovaru v rámci celého logistického reťazca.
„Pre spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, akou je GEFCO, je nevyhnutné dodržiavať prísne štandardizované postupy kvality v celosvetovom meradle. Vďaka nim sú naši medzinárodní zákazníci vždy spokojní, pretože im zaručujú rovnakú úroveň transparentnosti vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme. Inovačné informačné riadiace systémy sú ďalším dôkazom našej túžby poskytovať dokonalé end-to-end služby, pričom neustále investujeme do výskumu a vývoja najmodernejších technologických nástrojov. Systém CADIS, ktorý vyvinula spoločnosť Kratzer, je dokonalým príkladom,“ uviedolLuc Nadal, Prezident skupiny GEFCO.
Riešenie spoločnosti CADIS dopĺňa a vylepšuje už využívané monitorovacie systémy, čím sa zvyšuje operatívny výkon skupiny a prispieva tak k jeho globálnemu cieľu neustále sa zlepšovať.
„Systém, ktorý sme vyvinuli pre GEFCO a jeho úspešné zavedenie svedčí o účinnosti týchto systémov v logistike. Vďaka projektu GEFCO sa spoločnosť KRATZER Automation zviditeľnila na európskom prepravnom trhu. Okrem toho GEFCO využíva veľké množstvo funkcií tohto softvéru, čo nám dáva nový impulz k ešte väčšiemu posilneniu funkčnosti našich produktov,“ uviedol Jacques Trépant, manažér KRATZER Automation France.
2. 9. 2013

 P3 odovzdala moderné logistické centrum spoločnosti Yusen Logistics

Bratislava, 2. septembra 2013
– Zástupcovia globálnej špedičnej a logistickej spoločnosti Yusen Logistics dnes prestrihli symbolickú pásku a oficiálne tak otvorili nové, na mieru postavené logistické centrum (tzv. BTS, Build-To-Suit) s veľkosťou 20 000 m2. To vo svojom logistickom areáli PointPark Prague D1 vybudoval popredný európsky správca a developer nehnuteľností spoločnosť PointPark Properties (P3).
Výkonný riaditeľ Yusen Logistics (Czech) s.r.o. Michal Peter v tejto súvislosti uviedol: „Tieto nové priestory predstavujú kľúčový prírastok do globálnej distribučnej siete Yusen Logistics a umožnia nám lepšie uspokojovať potreby našich zákazníkov v strednej a východnej Európe. Spoločnosť P3 s nami na tomto projekte úzko spolupracovala a bez ohľadu na striktný časový plán nám včas odovzdala prvotriedne priestory, ktoré presne zodpovedajú našim požiadavkám.“
Yusen Logistics ponúka komplexné služby v oblasti leteckej a námornej dopravy a kontraktnej logistiky z viac ako 400 miest v 37 krajinách po celom svete. Novootvorený objekt v areáli PointPark Prague D1 významne posilní pôsobnosť spoločnosti nielen v Českej republike, ale aj v ostatných krajinách strednej Európy.
Logistická hala s veľkosťou 20 000 m2 bola plne prispôsobená požiadavkám spoločnosti Yusen Logistics a zahŕňa centrálny sklad a cross dock s tridsiatimi nakladacími rampami a štyrmi priamymi vjazdmi. Okrem toho disponuje zvýšeným počtom svetlíkov, moderným inteligentným osvetlením a kancelárskymi priestormi s rozlohou cca 1 000 m2. Výstavba objektu sa začala v januári tohto roku a bola dokončená v júni, dva týždne pred plánovaným termínom. Potom bola zahájená špecializovaná úprava vnútorných priestorov a fáza testovania.
„Yusen Logistics sa teraz pripája k popredným logistickým spoločnostiam, ktoré sa rozhodli zvoliť si ako svoje centrum v strednej a východnej Európe práve PointPark Prague D1. Projekt bol realizovaný nielen vďaka spoločnému úsiliu tímu z P3 a Yusen Logistics, ale taktiež vďaka pomoci našich dlhodobých partnerov, stavebnej firme Strabag a financujúcej banke UniCredit Bank, ktorí sa na projekte podieľali už od fázy jeho plánovania. Dokončením tohto projektu pre Yusen Logistics dosiahol PointPark Prague D1 takmer plnú obsadenosť,“ dodal výkonný riaditeľ P3 pre Českú republiku a Slovensko Peter Bečár.
Miera neobsadenosti areálu PointPark Prague D1, ktorý sa nachádza na exite 15 diaľnice D1 (Praha – Brno – Bratislava) neďaleko Strančic, asi 15 minút od centra Prahy, totiž teraz dosahuje iba 3 %. Spoločnosť P3 však získala povolenie realizovať v danej lokalite ďalšiu výstavbu s rozlohou 20 000 m2.
22. 8. 2013

 CCC obnovuje nájomnú zmluvu na 10 900 metrov štvorcových v Prologis Parku Wrocław IV Vedúci výrobca obuvi obnovuje vzťahy s Prologisom

„Keď zákazník potrebuje distribuovať svoj tovar naprieč polovicou Európy, je úplne zásadné, aby si zvolil dôveryhodného a profesionálneho partnera, ktorý naplní jeho potreby a očakávania,” povedala Magdalena Kostjan, manažerka pronájmu pre Prologis Poľsko.
„Spoločne so strategickým cieľom rozšíriť sieť pôsobenia za poľskými hranicami, sa CCC SA rozhodol zostať v Prologis Parku Wroclaw IV, predovšetkým kvôli jeho perfektnej lokalite, modernému vybaveniu a stabilným vzťahom s Prologisom. Je to celkom určite najlepšia voľba, ktorá nám dáva možnosť v pokoji sa sústrediť na rozvoj CCC SA a jeho logistické operácie,” povedal Sylwester Szymczak, riaditel´ logistiky CCC SA.
Prologis Park Wrocław IV zahŕňa tri budovy so skladovacími a kancelárskymi priestormi s celkovou veľkosťou 50 000 metrov štvorcových. Park taktiež ponúka potenciálne rozšírenie až o ďalších 35 000 metrov štvorcových. Ďalšími súčasnými nájomníkmi sú spoločnosti GEFCO, Hi Logistic a Yusen Logistics.
Park je strategicky umiestnený na diaľnici A4 (Berlín - Wrocław - Krakov - Ukrajina) v Kąty Wrocławskie, 35 kilometrov od Varšavy a 20 kilometrov od Bielany Junction. Západný mestký okruh mesta Wroclaw je tiež neďaleko.
S portfóliom s celkovou ponukou viac ako 1,9 millióna metrov štvorcových, je Prologis najväčším vlastníkom a prevádzkovateľom distribučných priestorov v Poľsku (od júna 2013).

16. 8. 2013

 Spoločnosť PointPark Properties menovala Noru Hategan na pozíciu Business Development Manager

Bratislava 16. augusta 2013
– PointPark Properties (P3), významná európska spoločnosť zaoberajúca sa správou a developmentom skladových nehnuteľností, menovala Noru Hategan na pozíciu Business Development Manager.
Nora Hategan nastúpila do P3 v roku 2010 ako leasing manažérka a v rámci svojej pozície pomáhala budovať pobočku spoločnosti v Bukurešti. Podieľala sa na všetkých aspektoch činnosti firmy s cieľom posilniť jej pôsobenie v rámci Rumunska. Úzko pritom spolupracovala s radou medzinárodných spoločností zo sektora skladovania, automobilového priemyslu či maloobchodu.
Pred nástupom do P3 pracovala Nora Hategan v predajnom oddelení poradenskej spoločnosti a v médiách. Na Sheffieldskej univerzite získala magisterský titul v odbore medzinárodný obchod a okrem rodnej rumunštiny taktiež plynule hovorí anglicky a francúzsky.
Výkonný riaditeľ P3 Ian Worboys k jej povýšeniu poznamenal: „Nora Hategan nás zaujala svojim proaktívnym a dynamickým prístupom pri budovaní pobočky P3 v Rumunsku. Pre prácu v tejto pozícii disponuje ideálnymi zručnosťami a ja osobne som rád, že túto novú výzvu prijala. Prispeje tak k ďalšiemu rozvoju medzinárodného biznisu spoločnosti P3.“

26. 7. 2013

 GEFCO Rumunsko a GEFCO Rusko – uznávaní partneri v oblasti logistiky

Dňa 19. júna 2013 zorganizovalo GEFCO Rumunsko v Bukurešti konferenciu na tému Logistika – kľúčový faktor v obchode s Ruskom. Konferencia bola organizovaná v spolupráci s GEFCO Rusko, Obchodnou a priemyselnou komorou Ruskej federácie a Rumunskou obchodnou a priemyselnou komorou. Účastníci konferencie, Christophe De Korver, generálny riaditeľ GEFCO Rumunsko, a Igor Aljušin, riaditeľ pre colné a daňové otázky GEFCO Rusko, ako aj zástupcovia obchodnej komory a veľvyslanectva Ruskej federácie v Rumunsku hovorili na tému bilaterálnych obchodných vzťahov medzi Rumunskom a Ruskom a prezentovali svoje názory na vyhliadky rastu GEFCO v regióne:
„Jednou zo silných stránok GEFCO je jeho globálna prítomnosť, predovšetkým v oblastiach strednej a východnej Európy, Strednej Ázie a Stredného východu, ktoré sú pre našu skupinu strategické. GEFCO Rumunsko implementuje od roku 2008 bohaté skúsenosti a odbornosť v oblasti prepravných tokov smerujúce do Ruska a späť, v rámci ktorých riadi všetky aspekty prepravného procesu. Vďaka podpore GEFCO Rusko, ktorá je uznávaným odborníkom na logistiku a colné procesy, je GEFCO Rumunsko schopné poskytovať komplexné služby a konkurencieschopné riešenia pre zákazníkov, ktorí majú obchodné vzťahy s Ruskom,“ uviedol Christophe De Korver

GEFCO Rusko otvára druhú prevádzku špecializovanú na dodávku vozidiel cez prístav Novorosijsk
GEFCO Rusko otvorilo druhú prevádzku, ktorá je určená na dodávku vozidiel prichádzajúcich z Európy a Ázie cez komerčný prístav Novorosijsk. Nové centrum s rozlohou 12 000 m2 bude zákazníkom poskytovať týždennú zásielkovú službu pre vozidlá a náhradné diely. Jedná sa o efektívnu alternatívu tradičnej morskej nákladnej prepravy cez Petrohrad a ukrajinský Iličevsk, ktorá umožní výrobcom automobilov znižovať logistické náklady a zároveň optimalizovať dodacie lehoty. Nová prevádzka GEFCO v Novorosijsku bude zodpovedná za riadenie tovaru, colné vybavenie a skladovanie vozidiel v termináloch prístavu NCSP (Komerčný morský prístav Novorosijsk). GEFCO a NCSP taktiež plánujú v blízkej budúcnosti vybudovať v Novorosijsku infraštruktúru Ro-Ro.
Otvorenie tohto nového logistického centra pre automobily sa konalo v čase, keď do prístavu zavítala loď Neptune Odyssey, jedno z najväčších plavidiel Ro-Ro na prepravu vozidiel, ktoré kedy kotvili v novorosijskom prístave. Loď priviezla plný/čiastočný náklad vozidiel PSA (Citroën C-Elysée, Peugeot 301, Peugeot Partner a Citroën Berlingo) zo španielskeho prístavu Vigo. GEFCO si za svojho partnera pre manipuláciu s nákladom PSA prichádzajúcim do novorosijského prístavu vybrala firmu TMBC Logistics Ltd/Novorosijsk.

GEFCO Čína otvára novú pobočku v Šenzene
GEFCO Čína v rámci svojho rozširovania v Číne oznámilo, že otvára novú pobočku v meste Šenzen na juhu krajiny. Vďaka mimoriadnym odborným skúsenostiam bude môcť GEFCO poskytovať optimálne logistické služby pre zákazníkov, ktorí pôsobia v rôznych odvetviach, ako je automobilový priemysel a elektronika. Zákazníci budú môcť využiť komplexné logistické služby v rámci celého dodávateľského reťazca: leteckú, lodnú, cestnú a železničnú prepravnú službu door-to-door, komplexný systém zásobovania, skladové riešenia a komplexné logistické služby na vstupe i výstupe.
Otvorením novej pobočky v Šenzene GEFCO Čína posilnilo svoju prítomnosť v južnej časti krajiny a v súčasnosti pôsobí v deviatich veľkých čínskych mestách. „Južná Čína je z hospodárskeho hľadiska jedným z najdynamickejších regiónov. Zároveň je jedným z najvyspelejších trhov, pokiaľ ide o rozvoj automobilového a elektronického priemyslu. Otvorenie novej pobočky v tejto oblasti predstavuje veľký krok pre našu stratégiu rozvoja v Číne,“ uviedol Andrea Ambrogio, Generálny riaditeľ GEFCO Čína.
Tržby GEFCO Čína za prvý štvrťrok 2013 sa oproti minulému roku zvýšili o 45 %.

GEFCO Brazília - nové partnerstvo s Mexikom a Spojenými arabskými emirátmi
GEFCO Brazília uzavrelo so spoločnosťou Honda zmluvu na zabezpečenie vývozu motocyklov na Jamajku, Haiti, do Maroka a Guyany. V súčasnosti je zodpovedná aj za prepravu vozidiel do Spojených arabských emirátov, kde GEFCO nedávno založilo dcérsku spoločnosť. Toto partnerstvo, ako aj prejavená dôvera Honda, poukazujú na odbornosť skupiny GEFCO v oblasti prepravy dvojkolesových vozidiel.
GEFCO v Brazílii taktiež podpísalo zmluvu s výrobcom priemyselných vozidiel MAN (Latinská Amerika), pre ktorého bude zabezpečovať vývoz do Mexika. GEFCO Brazília prvýkrát využije Completely Knock-Down (CKD), metóda nákladov, ktoré obsahujú všetky náhradné diely potrebné na montáž vozidiel.
GEFCO je zodpovedné za prepravu kontajnerov obsahujúcich diely nákladných vozidiel z prístavu v Rio de Janeiro do strediska spoločnosti MAN v prístave Vera Cruz. GEFCO Brazília bude asistovať mexická dcérska spoločnosť koncernu, ktorá bola založená prednedávnom.