10. 9. 2013

 Euro-net expanduje v Prologis Parku Janki na 58 500 metrov štvorcových
Klient rozšíril prenajímaný priestor o 9 300 metrov štvorcových


VARŠAVA – 10. septembra 2013 – Prologis, Inc., vedúci globálny vlastník, prevádzkovateľ a developer industriálnych nehnuteľností, dnes oznámil, že spoločnosť Euro-net, vlastník maloobchodného reťazca RTV-EURO-AGD, rozšíril prenajímanú plochu v Prologis Parku Janki o 9 300 metrov štvorcových na celkových 58 500 metrov štvorcových v Budovách 1 a 2.
„Prevádzka našich 197 obchodov RTV EURO AGD v 111 mestách naprieč Poľskom spolu s internetovým obchodom Euro.com.pl závisí od hladkej a efektívnej logistiky. Distribučné nehnuteľnosti sú dôležitou súčasťou nášho dodávateľského reťazca, a práve z toho dôvodu sa spoliehame na Prologis, ktorý nám poskytuje služby na vysokej úrovni a strategicky umiestnené nehnuteľnosti, a prispieva tak k nášmu úspechu,“ povedal Andrzej Czarnecki, riaditeľ rozvoja Euro-net.
Kamila Pruk, Leasing manažérka Prologis v Poľsku dodala: „Za posledných päť rokov sa nám podarilo vybudovať s Euro-netom silný vzťah. Počas tohto obdobia spoločnosť rapídne vyrástla a využila všetky výhody, ktoré jej elektronický obchod dáva. Tešíme sa na množstvo ďalších spoločných úspešných rokov.“
Prologis Park Janki pozostáva z troch budov s celkovou rozlohou 98 200 metrov štvorcových moderných distribučných priestorov. Park je umiestnený v Janki, v blízkosti cesty číslo 8, ktorá vedie z Varšavy do Katovíc, približne 15 kilometrov na juhovýchod od centra Varšavy.
Prologis má vo varšavskom regióne sedem distribučných parkov s celkovou rozlohou viac ako 729 000 metrov štvorcových moderných skladovacích plôch. S portfóliom presahujúcim 1,9 milióna metrov štvorcových je Prologis najväčším vlastníkom a prevádzkovateľom industriálnych nehnuteľností v Poľsku (k 30. júnu 2013).

4. 9. 2013

 GEFCO zefektívňuje ponuku pozemnej prepravy zavedením systému CADIS od Kratzer Automation

Courbevoie, 4. septembra 2013 - S cieľom neustále zlepšovať kvalitu služieb skupina GEFCO, líder v odvetví automobilovej logistiky a referencia v oblasti priemyselnej logistiky, investuje do najnovších informačných technológií. Nový systém CADIS od Kratzer Automation vyvinutý v spolupráci s Cereza Management & IT je súčasťou vlajkového projektu určený pre logistické strediská, ktoré majú za cieľ optimalizovať komunikáciu medzi zákazníkom a prepravcom.
GEFCO poskytuje logistické služby, pre ktoré je charakteristická schopnosť reagovať, vysoká výkonnosť a spoľahlivosť. S cieľom udržať úroveň kvality služieb, GEFCO oslovilo KRATZER Automation, inovačnú spoločnosť v oblasti IT špecializujúca sa na priemyselné aplikácie, aby vyvinula systém na riadenie prepravy a IT riešenia upravené pre svoje potreby.
Vysoko výkonný systém pokrývajúci všetky kroky logistického reťazca
Systém CADIS analyzuje, plánuje a dokumentuje všetky procesy pozemnej prepravy skenovaním pomocou PDA (Personal Digital Assistant). Je to jediné riešenie, vďaka ktorému je možné účinným a súvislým spôsobom evidovať všetky kroky potrebné na prepravu zásielky, od vyzdvihnutia tovaru, jeho vykládku a nakládku v prístave až po jeho konečné doručenie.
„Tento systém poukazuje na dôležitosť možností prístupu k informáciám na každej úrovni dodávateľského reťazca, od výrobných závodov až po predajné miesta. Najmä v letectve a automobilovom odvetví je prepravovaný tovar veľmi hodnotný a sledovanie zásielky má veľké opodstatnenie. Systém CADIS je obrovskou konkurenčnou výhodou pri získavaní nových zákazníkov,“ uviedolBruno Rivoallan, riaditeľ pozemnej prepravy GEFCO.
Špičková technológia na optimalizáciu prevádzkovej efektivity
Systém CADIS, ktorý bol vyvinutý výlučne pre túto oblasť, obsahuje dodacie pokyny a riadi plánovanie optimálneho rozloženia nákladu. Vďaka pravidelným kontrolám sa zamedzuje chybám a jednotlivé štádiá dodávky sa zobrazujú v reálnom čase. GEFCO vďaka tomu ponúka svojim zákazníkom spoľahlivé riešenie na celkové sledovanie svojich zásielok. Systém dokáže taktiež zhotovovať fotografie dokumentujúce stav tovaru, čo môže byť užitočné v prípade poistnej udalosti. Zákazník sa tu podpisuje priamo na obrazovku. Vďaka tomuto elektronickému potvrdeniu o prevzatí sa písomná správa spolu s kontrolami na konci dodacieho reťazca stáva nadbytočná, keďže systém okamžite nahráva informácie do globálneho informačného systému. Spoločne s menšou spotrebou papiera, zákazník šetrí čas a profituje z riešenia, ktoré ponúka garantovanú efektivitu a navýšenie produktivity. GEFCO zaviedlo za necelý rok tento softvér v 13 európskych krajinách vo viac ako sto pobočkách: v Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Španielsku, Švajčiarsku a vo Veľkej Británii. Približne 2 000 vodičov/prepravcov GEFCO má k dispozícii PDA na skenovanie balíkov pri ich nakladaní a dodaní zákazníkom alebo vyzdvihnutí od nich. V priebehu druhej polovice roku 2013 GEFCO plánuje rozšíriť funkcie tohto systému na pokrytie riadenia balenia a prípravu distribučných trás. V roku 2014 sa spustí využívanie systému na nakladacích plošinách. To umožní priame nahrávanie tovaru pri odchode a príchode kamiónov.
Záruka kvality vďaka globálnym štandardizovaným postupom
Analýza tokov, sledovanie dodávok, meranie výkonnostných ukazovateľov: GEFCO vyvinulo výkonné informačné systémy na neustálu kontrolu a zlepšovanie kvality svojich logistických služieb. Tieto IT rozhrania zaisťujú sledovateľnosť a bezpečnosť tokov tovaru v rámci celého logistického reťazca.
„Pre spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, akou je GEFCO, je nevyhnutné dodržiavať prísne štandardizované postupy kvality v celosvetovom meradle. Vďaka nim sú naši medzinárodní zákazníci vždy spokojní, pretože im zaručujú rovnakú úroveň transparentnosti vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme. Inovačné informačné riadiace systémy sú ďalším dôkazom našej túžby poskytovať dokonalé end-to-end služby, pričom neustále investujeme do výskumu a vývoja najmodernejších technologických nástrojov. Systém CADIS, ktorý vyvinula spoločnosť Kratzer, je dokonalým príkladom,“ uviedolLuc Nadal, Prezident skupiny GEFCO.
Riešenie spoločnosti CADIS dopĺňa a vylepšuje už využívané monitorovacie systémy, čím sa zvyšuje operatívny výkon skupiny a prispieva tak k jeho globálnemu cieľu neustále sa zlepšovať.
„Systém, ktorý sme vyvinuli pre GEFCO a jeho úspešné zavedenie svedčí o účinnosti týchto systémov v logistike. Vďaka projektu GEFCO sa spoločnosť KRATZER Automation zviditeľnila na európskom prepravnom trhu. Okrem toho GEFCO využíva veľké množstvo funkcií tohto softvéru, čo nám dáva nový impulz k ešte väčšiemu posilneniu funkčnosti našich produktov,“ uviedol Jacques Trépant, manažér KRATZER Automation France.
2. 9. 2013

 P3 odovzdala moderné logistické centrum spoločnosti Yusen Logistics

Bratislava, 2. septembra 2013
– Zástupcovia globálnej špedičnej a logistickej spoločnosti Yusen Logistics dnes prestrihli symbolickú pásku a oficiálne tak otvorili nové, na mieru postavené logistické centrum (tzv. BTS, Build-To-Suit) s veľkosťou 20 000 m2. To vo svojom logistickom areáli PointPark Prague D1 vybudoval popredný európsky správca a developer nehnuteľností spoločnosť PointPark Properties (P3).
Výkonný riaditeľ Yusen Logistics (Czech) s.r.o. Michal Peter v tejto súvislosti uviedol: „Tieto nové priestory predstavujú kľúčový prírastok do globálnej distribučnej siete Yusen Logistics a umožnia nám lepšie uspokojovať potreby našich zákazníkov v strednej a východnej Európe. Spoločnosť P3 s nami na tomto projekte úzko spolupracovala a bez ohľadu na striktný časový plán nám včas odovzdala prvotriedne priestory, ktoré presne zodpovedajú našim požiadavkám.“
Yusen Logistics ponúka komplexné služby v oblasti leteckej a námornej dopravy a kontraktnej logistiky z viac ako 400 miest v 37 krajinách po celom svete. Novootvorený objekt v areáli PointPark Prague D1 významne posilní pôsobnosť spoločnosti nielen v Českej republike, ale aj v ostatných krajinách strednej Európy.
Logistická hala s veľkosťou 20 000 m2 bola plne prispôsobená požiadavkám spoločnosti Yusen Logistics a zahŕňa centrálny sklad a cross dock s tridsiatimi nakladacími rampami a štyrmi priamymi vjazdmi. Okrem toho disponuje zvýšeným počtom svetlíkov, moderným inteligentným osvetlením a kancelárskymi priestormi s rozlohou cca 1 000 m2. Výstavba objektu sa začala v januári tohto roku a bola dokončená v júni, dva týždne pred plánovaným termínom. Potom bola zahájená špecializovaná úprava vnútorných priestorov a fáza testovania.
„Yusen Logistics sa teraz pripája k popredným logistickým spoločnostiam, ktoré sa rozhodli zvoliť si ako svoje centrum v strednej a východnej Európe práve PointPark Prague D1. Projekt bol realizovaný nielen vďaka spoločnému úsiliu tímu z P3 a Yusen Logistics, ale taktiež vďaka pomoci našich dlhodobých partnerov, stavebnej firme Strabag a financujúcej banke UniCredit Bank, ktorí sa na projekte podieľali už od fázy jeho plánovania. Dokončením tohto projektu pre Yusen Logistics dosiahol PointPark Prague D1 takmer plnú obsadenosť,“ dodal výkonný riaditeľ P3 pre Českú republiku a Slovensko Peter Bečár.
Miera neobsadenosti areálu PointPark Prague D1, ktorý sa nachádza na exite 15 diaľnice D1 (Praha – Brno – Bratislava) neďaleko Strančic, asi 15 minút od centra Prahy, totiž teraz dosahuje iba 3 %. Spoločnosť P3 však získala povolenie realizovať v danej lokalite ďalšiu výstavbu s rozlohou 20 000 m2.
22. 8. 2013

 CCC obnovuje nájomnú zmluvu na 10 900 metrov štvorcových v Prologis Parku Wrocław IV Vedúci výrobca obuvi obnovuje vzťahy s Prologisom

„Keď zákazník potrebuje distribuovať svoj tovar naprieč polovicou Európy, je úplne zásadné, aby si zvolil dôveryhodného a profesionálneho partnera, ktorý naplní jeho potreby a očakávania,” povedala Magdalena Kostjan, manažerka pronájmu pre Prologis Poľsko.
„Spoločne so strategickým cieľom rozšíriť sieť pôsobenia za poľskými hranicami, sa CCC SA rozhodol zostať v Prologis Parku Wroclaw IV, predovšetkým kvôli jeho perfektnej lokalite, modernému vybaveniu a stabilným vzťahom s Prologisom. Je to celkom určite najlepšia voľba, ktorá nám dáva možnosť v pokoji sa sústrediť na rozvoj CCC SA a jeho logistické operácie,” povedal Sylwester Szymczak, riaditel´ logistiky CCC SA.
Prologis Park Wrocław IV zahŕňa tri budovy so skladovacími a kancelárskymi priestormi s celkovou veľkosťou 50 000 metrov štvorcových. Park taktiež ponúka potenciálne rozšírenie až o ďalších 35 000 metrov štvorcových. Ďalšími súčasnými nájomníkmi sú spoločnosti GEFCO, Hi Logistic a Yusen Logistics.
Park je strategicky umiestnený na diaľnici A4 (Berlín - Wrocław - Krakov - Ukrajina) v Kąty Wrocławskie, 35 kilometrov od Varšavy a 20 kilometrov od Bielany Junction. Západný mestký okruh mesta Wroclaw je tiež neďaleko.
S portfóliom s celkovou ponukou viac ako 1,9 millióna metrov štvorcových, je Prologis najväčším vlastníkom a prevádzkovateľom distribučných priestorov v Poľsku (od júna 2013).

16. 8. 2013

 Spoločnosť PointPark Properties menovala Noru Hategan na pozíciu Business Development Manager

Bratislava 16. augusta 2013
– PointPark Properties (P3), významná európska spoločnosť zaoberajúca sa správou a developmentom skladových nehnuteľností, menovala Noru Hategan na pozíciu Business Development Manager.
Nora Hategan nastúpila do P3 v roku 2010 ako leasing manažérka a v rámci svojej pozície pomáhala budovať pobočku spoločnosti v Bukurešti. Podieľala sa na všetkých aspektoch činnosti firmy s cieľom posilniť jej pôsobenie v rámci Rumunska. Úzko pritom spolupracovala s radou medzinárodných spoločností zo sektora skladovania, automobilového priemyslu či maloobchodu.
Pred nástupom do P3 pracovala Nora Hategan v predajnom oddelení poradenskej spoločnosti a v médiách. Na Sheffieldskej univerzite získala magisterský titul v odbore medzinárodný obchod a okrem rodnej rumunštiny taktiež plynule hovorí anglicky a francúzsky.
Výkonný riaditeľ P3 Ian Worboys k jej povýšeniu poznamenal: „Nora Hategan nás zaujala svojim proaktívnym a dynamickým prístupom pri budovaní pobočky P3 v Rumunsku. Pre prácu v tejto pozícii disponuje ideálnymi zručnosťami a ja osobne som rád, že túto novú výzvu prijala. Prispeje tak k ďalšiemu rozvoju medzinárodného biznisu spoločnosti P3.“

26. 7. 2013

 GEFCO Rumunsko a GEFCO Rusko – uznávaní partneri v oblasti logistiky

Dňa 19. júna 2013 zorganizovalo GEFCO Rumunsko v Bukurešti konferenciu na tému Logistika – kľúčový faktor v obchode s Ruskom. Konferencia bola organizovaná v spolupráci s GEFCO Rusko, Obchodnou a priemyselnou komorou Ruskej federácie a Rumunskou obchodnou a priemyselnou komorou. Účastníci konferencie, Christophe De Korver, generálny riaditeľ GEFCO Rumunsko, a Igor Aljušin, riaditeľ pre colné a daňové otázky GEFCO Rusko, ako aj zástupcovia obchodnej komory a veľvyslanectva Ruskej federácie v Rumunsku hovorili na tému bilaterálnych obchodných vzťahov medzi Rumunskom a Ruskom a prezentovali svoje názory na vyhliadky rastu GEFCO v regióne:
„Jednou zo silných stránok GEFCO je jeho globálna prítomnosť, predovšetkým v oblastiach strednej a východnej Európy, Strednej Ázie a Stredného východu, ktoré sú pre našu skupinu strategické. GEFCO Rumunsko implementuje od roku 2008 bohaté skúsenosti a odbornosť v oblasti prepravných tokov smerujúce do Ruska a späť, v rámci ktorých riadi všetky aspekty prepravného procesu. Vďaka podpore GEFCO Rusko, ktorá je uznávaným odborníkom na logistiku a colné procesy, je GEFCO Rumunsko schopné poskytovať komplexné služby a konkurencieschopné riešenia pre zákazníkov, ktorí majú obchodné vzťahy s Ruskom,“ uviedol Christophe De Korver

GEFCO Rusko otvára druhú prevádzku špecializovanú na dodávku vozidiel cez prístav Novorosijsk
GEFCO Rusko otvorilo druhú prevádzku, ktorá je určená na dodávku vozidiel prichádzajúcich z Európy a Ázie cez komerčný prístav Novorosijsk. Nové centrum s rozlohou 12 000 m2 bude zákazníkom poskytovať týždennú zásielkovú službu pre vozidlá a náhradné diely. Jedná sa o efektívnu alternatívu tradičnej morskej nákladnej prepravy cez Petrohrad a ukrajinský Iličevsk, ktorá umožní výrobcom automobilov znižovať logistické náklady a zároveň optimalizovať dodacie lehoty. Nová prevádzka GEFCO v Novorosijsku bude zodpovedná za riadenie tovaru, colné vybavenie a skladovanie vozidiel v termináloch prístavu NCSP (Komerčný morský prístav Novorosijsk). GEFCO a NCSP taktiež plánujú v blízkej budúcnosti vybudovať v Novorosijsku infraštruktúru Ro-Ro.
Otvorenie tohto nového logistického centra pre automobily sa konalo v čase, keď do prístavu zavítala loď Neptune Odyssey, jedno z najväčších plavidiel Ro-Ro na prepravu vozidiel, ktoré kedy kotvili v novorosijskom prístave. Loď priviezla plný/čiastočný náklad vozidiel PSA (Citroën C-Elysée, Peugeot 301, Peugeot Partner a Citroën Berlingo) zo španielskeho prístavu Vigo. GEFCO si za svojho partnera pre manipuláciu s nákladom PSA prichádzajúcim do novorosijského prístavu vybrala firmu TMBC Logistics Ltd/Novorosijsk.

GEFCO Čína otvára novú pobočku v Šenzene
GEFCO Čína v rámci svojho rozširovania v Číne oznámilo, že otvára novú pobočku v meste Šenzen na juhu krajiny. Vďaka mimoriadnym odborným skúsenostiam bude môcť GEFCO poskytovať optimálne logistické služby pre zákazníkov, ktorí pôsobia v rôznych odvetviach, ako je automobilový priemysel a elektronika. Zákazníci budú môcť využiť komplexné logistické služby v rámci celého dodávateľského reťazca: leteckú, lodnú, cestnú a železničnú prepravnú službu door-to-door, komplexný systém zásobovania, skladové riešenia a komplexné logistické služby na vstupe i výstupe.
Otvorením novej pobočky v Šenzene GEFCO Čína posilnilo svoju prítomnosť v južnej časti krajiny a v súčasnosti pôsobí v deviatich veľkých čínskych mestách. „Južná Čína je z hospodárskeho hľadiska jedným z najdynamickejších regiónov. Zároveň je jedným z najvyspelejších trhov, pokiaľ ide o rozvoj automobilového a elektronického priemyslu. Otvorenie novej pobočky v tejto oblasti predstavuje veľký krok pre našu stratégiu rozvoja v Číne,“ uviedol Andrea Ambrogio, Generálny riaditeľ GEFCO Čína.
Tržby GEFCO Čína za prvý štvrťrok 2013 sa oproti minulému roku zvýšili o 45 %.

GEFCO Brazília - nové partnerstvo s Mexikom a Spojenými arabskými emirátmi
GEFCO Brazília uzavrelo so spoločnosťou Honda zmluvu na zabezpečenie vývozu motocyklov na Jamajku, Haiti, do Maroka a Guyany. V súčasnosti je zodpovedná aj za prepravu vozidiel do Spojených arabských emirátov, kde GEFCO nedávno založilo dcérsku spoločnosť. Toto partnerstvo, ako aj prejavená dôvera Honda, poukazujú na odbornosť skupiny GEFCO v oblasti prepravy dvojkolesových vozidiel.
GEFCO v Brazílii taktiež podpísalo zmluvu s výrobcom priemyselných vozidiel MAN (Latinská Amerika), pre ktorého bude zabezpečovať vývoz do Mexika. GEFCO Brazília prvýkrát využije Completely Knock-Down (CKD), metóda nákladov, ktoré obsahujú všetky náhradné diely potrebné na montáž vozidiel.
GEFCO je zodpovedné za prepravu kontajnerov obsahujúcich diely nákladných vozidiel z prístavu v Rio de Janeiro do strediska spoločnosti MAN v prístave Vera Cruz. GEFCO Brazília bude asistovať mexická dcérska spoločnosť koncernu, ktorá bola založená prednedávnom.
22. 7. 2013

 DB Schenker Logistics predlžuje prenájom v PointParku Prague D1
Bratislava 22. júla 2013
– Spoločnosť DB Schenker Logistics, jeden z popredných poskytovateľov integrovaných logistických a globálnych špedičných služieb na svete, predĺžila prenájom priestorov s rozlohou 6 353 m2 v logistickom areáli PointPark Prague D1 spoločnosti P3, kde je druhým najväčším nájomcom.
Spoločnosť DB Schenker Logistics využíva skladové priestory v tejto lokalite už sedem rokov a priebežne rozširuje prenajatú plochu. Nedávne predĺženie prenájmu znamená, že DB Schenker Logistics v súčasnosti využíva viac než 28 000 m2 skladových a logistických priestorov.
Tomáš Holomoucký, riaditeľ spoločnosti DB Schenker Logistics v Českej republike, dodáva: „Priestory v PointParku Prague D1 využívame pre skladovanie a logistické služby s pridanou hodnotou pre niekoľko našich významných zákazníkov. Sme spokojní s lokalitou logistického parku a oceňujeme služby a predovšetkým flexibilitu spoločnosti P3, ktorá nám umožňuje optimálne usporiadanie prenajatých priestorov na mieru potrebám našej spoločnosti a našich klientov.“
PointPark Prague D1 sa nachádza v blízkosti Strančic, iba 16 km od Prahy, na diaľnici D1 v smere do Brna a Bratislavy. Logistický park zahŕňa 4 skladové budovy, z ktorých jedna s veľkosťou 19 200 m2 bola skolaudovaná na konci júna. K dispozícii pre ďalšiu výstavbu tak v danej lokalite zostáva už len 20 000 m2.
„Teší nás, že tak významný zákazník, ako je spoločnosť DB Schenker Logistics, naďalej expanduje a predlžuje prenájom priestorov v areáli PointPark Prague D1, čo považujeme za významný prejav dôvery v túto lokalitu a jej infraštruktúru,“ prehlásil Peter Bečár, výkonný riaditeľ PointPark Properties pre Českú republiku a Slovensko.

28. 6. 2013

 GEFCO Brazília otvorilo strategickú prevádzku s automobilovými dielmi
GEFCO Brazília otvára novú prevádzku v Contageme v štáte Minas Gerais v juhovýchodnej časti krajiny, čím si získava podiel na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu: na trhu s náhradnými dielmi.
Prevádzka sa nachádza v dôležitom ekonomickom uzle Brazílie, do ktorého patrí Sao Paulo, Rio de Janeiro a južná časť Minas Gerais a vznikla za účelom podpory aktivít v tejto oblasti, obzvlášť v oblasti vystavovania daňových dokladov pre automobilové diely. Nová skladová kapacita bude taktiež riadiť dodávku náhradných dielov pre závody skupiny PSA Peugeot Citroën, ktoré sa nachádzajú v Argentíne. Diely sú prepravované do distribučného centra GEFCO v Barueri v štáte S?o Paulo, odkiaľ sa následne distribuujú predajcom v celej Brazílii.
„Otvorenie tohto nového skladu je pre GEFCO strategickým krokom, ktorý dáva skupine veľké príležitosti pre rozvoj podnikania a tiež možnosť rozšíriť svoje portfólio zákazníkov. Ďalšou fázou bude prepojenie s vyhradenou platformou tak, aby sme mohli poskytnúť našim partnerom stále komplexné riešenie,“ uviedol  Wagner Carvalho, manažér prevádzky Contagem.

GEFCO Francúzsko privítalo čínsku logistickú federáciu
Dňa 10. júna 2013 logistická prevádzka GEFCO v Survilliers v parížskom regióne otvorila brány delegácii zloženej z riaditeľov spoločností a členov CFLP (Čínska federácia logistiky a nákupu). Táto federácia sa zameriava na rozvoj medzinárodnej spolupráce.
Philippe Douay, manažér prevádzky, predstavil aktivity skupiny GEFCO a taktiež platformy. Delegácia podnikateľov následne absolvovala prehliadku prevádzky s rozlohou 30 000 m2 a jej jednotlivých úsekov: príjem automobilových dielov, príprava objednávok pre elektroniku, spotrebný tovar,  balenie/prebaľovanie kontajnerov a skladovanie.
„Tento druh podujatia je ideálnou príležitosťou na podporu aktivít GEFCO v oblasti logistiky a služieb s veľkou pridanou hodnotou v zahraničí," uviedol Philippe Douay. GEFCO má v regióne Ile-de-France 3 logistické strediská s celkovou rozlohou 65 000 m?.

GEFCO Španielsko - nový logistický partner Volkswagen Audi
GEFCO po svojom dvadsaťpäťročnom pôsobení na španielskom trhu posilňuje svoju vedúcu pozíciu logistickej skupiny v oblasti automobilového priemyslu. Pobočka podpísala trojročnú spoluprácu so spoločnosťou Volkswagen Audi Španielsko na zabezpečenie logistiky hotových vozidiel značiek Volkswagen, Audi a Škoda a ich distribúciu na východe Španielska. GEFCO prepraví ročne 31 000 vozidiel zo skladu Volkswagen v Barcelone k výhradným predajcom v Katalánsku, Valencii, Murcii a Albacete.
„Spolupráca s vedúcou spoločnosťou v automobilovom sektore, akou je Volkswagen Audi Španielsko je dôležitým uznaním našej odbornosti a výkonnosti. GEFCO ponúka širokú škálu služieb a riešení, ktoré spĺňajú všetky požiadavky výrobcu v rámci kvality, inovácie, environmentálnej politiky, flexibility a dodržiavania termínov. Táto odbornosť nás odlišuje,“ uviedol Thierry Shemith, riaditeľ FVL (logistika hotových vozidiel) GEFCO Španielsko.

GEFCO Turecko predĺžilo zmluvu s Honda Motor
Spoločnosť Honda Motor opäť vkladá dôveru do rúk tureckej pobočky GEFCO, výsledkom čoho je predĺženie spolupráce na ďalšie dva roky. Vďaka svojim skúsenostiam v logistickom inžinierstve sa GEFCO stalo kľúčovým hráčom v logistike motocyklov. Skupina vyvíja schémy prispôsobené malým objemom akými sú motocykle a zabezpečuje tak optimálnu reaktivitu a flexibilitu.
Pobočka riadi distribúciu motocyklov japonského výrobcu v Turecku. So skladom v závode Honda v Gebze, približne 40 km od Istanbulu, GEFCO zodpovedá za prepravu k 42 predajcom v 21 tureckých mestách. Prvý rok GEFCO prepraví približne 39 000 motocyklov Honda a tento objem by mal v priebehu druhého roku rásť.
„Musíme využívať určené zdroje a odbornosť na riadenie prepravy týchto vozidiel, keďže sú menšie než klasické. Predĺženie spolupráce potvrdilo, že náš partner Honda ocenil našu odbornosť. Sme nadšení, že môžeme poskytovať naše služby s pridanou hodnotou ešte ďalšie dva roky,“ uviedol Fulvio Villa, výkonný riaditeľ GEFCO Turecko.

GEFCO Slovensko - partner v oblasti ekologickej inovácie
GEFCO Slovensko je oficiálnym sponzorom STUBA Green Team - tímu študentov, ktorí vyvíjajú elektrické motory pre závodné vozidlá. Tento projekt je v súlade so záväzkom GEFCO v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia.
GEFCO považuje trvalo udržateľný rozvoj za zdroj pokroku. Preto sme si stanovili ciele so zameraním sa na ochranu prírodných zdrojov, čo zahŕňa sledovanie ich využívania za účelom zníženia vplyvu našich aktivít na životné prostredie. Sme radi, že môžeme prispieť k rozvoju miestnych komunít a taktiež môžeme podporovať mladých talentovaných slovenských študentov, ktorí venujú svoj čas a energiu rozvoju elektrických systémov, ktoré budú kľúčovým riešením pre ochranu životného prostredia v budúcnosti,“ uviedol Tomáš Horváth, obchodný a marketingový riaditeľ GEFCO Slovensko.
STUBA Green Team sa pravidelne zúčastňuje na súťažiach. Po minuloročnom 4. mieste  na okruhu v Katalánsku v kategórii autokros bude v roku 2013 súťažiť na okruhoch F1 v Českej republike, Maďarsku a vo Veľkej Británii.

27. 6. 2013

 DACHSER na veľtrhu transport logistic v Mníchove
Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER vystavoval na najväčšom európskom logistickom veľtrhu transport logistic v nemeckom Mníchove. Na modro-žltom výstavnom stánku o celkovej ploche 653 m2 prezentoval svoje inteligentné logistické riešenia a takisto svoje nové investície v Španielsku.
DACHSER je tradičným vystavovateľom na veľtrhu transport logistic. Tento rok usporiadal v rámci svojho stánku rad prednášok, ktoré návštevníkom veľtrhu predstavili napríklad nové riešenie v oblasti Food Logistics, inovácie v oblasti IT, princíp udržateľného rozvoja spoločnosti či rozšírenie siete pozemných prepráv i divízie leteckej a námornej prepravy vďaka akvizíciám španielskych spoločností Azkar a Transunion. Záver veľtrhu venoval DACHSER študentom a mladým talentom, pre ktorých usporiadal tzv. Carrier Day (Deň kariéry).
„Veľtrh transport logistic v Mníchove je pre nás výbornou platformou pre načerpanie inšpirácie, networking a stretnutie s kolegami z celej Európy,“ komentuje Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva DACHSER Slovakia a. s. „Pozývame tiež našich zákazníkov, pre ktorých sme v tomto roku pripravili dvojdenný program,“ dodáva. Prezentácia spoločnosti DACHSER na veľtrhu bola tento rok inšpirovaná bavorskou tradíciou. Prevádzku veľtrhového stánku zabezpečovalo takmer 90 dobrovoľníkov zo všetkých oddelení spoločnosti.
Tohtoročný transport logistic navštívilo cca 53 000 návštevníkov z radov odbornej verejnosti, čo potvrdilo jeho pozíciu najväčšieho veľtrhu logistiky, mobility, IT a managementu dodávateľského reťazca. Medzinárodný význam veľtrhu ukazuje i podiel zahraničných vystavovateľov (45 %) a zahraničných návštevníkov (40 %).

21. 6. 2013

 Prologis postaví budovu na mieru s rozlohou35 000 metrov štvorcovýchv Poľsku

Projekt je štvrtou stavbou na mieru v Prologis Parku Wroclaw V za posledných 24 mesiacov
VARŠAVA (21. júna 2013)– Prologis, Inc. (NYSE: PLD), vedúci globálny vlastník, prevádzkovateľ a developer industriálnych nehnuteľností, dnes oznámil podpis zmluvy na vybudovanie skladu na mieru pre poľského maloobchodníkaEko Holding s rozlohou34 931 metrov štvorcových. Maklérom transakcie bola v mene Eko Holding společnosť Colliers International.
Nová budova je umiestnená v Prologis Parku Wroclaw V a prilieha k obchvatu mesta. Prostredníctvom križovatky Wroclaw Bielany má jednoduché spojenie s ďalšími hlavnými cestami v krajine. Park s celkovou rozlohou70 hektárov bude teraz ponúkať celkom viac než 290 000 metrov štvorcovýchlogistických priestorov triedy A. Po dokončení stavby ju Prologis prihlási na certifikáciu BREEAM.
Budova je štvrtým projektom na mieru za posledné menej ako dva roky a nasleduje po zmluvách so spoločnosťami Tradis, UPM Raflatec a s veľko- a maloobchodníkom s elektronikou.
„Konsolidácia dodávateľského reťazca a rapídny nárast počtu spotrebiteľov aj naďalej poháňajú dopredu dopyt po logistickej infraštruktúre v strednej Európe.,“ povedalBen Bannatyne, riaditeľ spoločnosti Prologis pre strednú a východnú Európu a dodal: „V rámci našej rastovej stratégie sa teda zameriavame na klientov z oblasti e-commerce, posledná transakcia je dôkazom úspechu tohto prístupu.“
Prologis je najväčším vlastníkom a prevádzkovateľom industriálnych nehnuteľností v Poľsku s portfóliom s celkovou rozlohou viacako 1,9 milióna metrov štvorcových.

20. 6. 2013

 DACHSER spustil projekt Most medzi svetlom a tmou
Medzinárodná logistická spoločnosť DACHSER Slovakia zahájila projekt Most medzi svetlom a tmou a podala tak pomocnú ruku nevidiacim a slabozrakým deťom. Naviazala spoluprácu so základnou školou na Svrčej ulici v Bratislave a ako prvý krok projektu usporiadala pre deti interaktívnu prehliadku Bratislavy.
Pre hendikepované deti zo základnej školy a pre deti svojich zamestnancov pripravila spoločnosť DACHSER interaktívnu prehliadku Bratislavy, počas ktorej mohli hlavné mesto spoznávať pomocou iných zmyslov – hmatom, sluchom, čuchom a chuťou. Vidiace deti si zase vyskúšali, aké to je vnímať svet so zaviazanými očami a ako sa starať o kamaráta so zrakovým postihnutím. Nevidiace deti sa okrem zážitkovej prehliadky navyše mohli učiť aj pravidlám bezpečnej chôdze so slepeckými palicami v rušných bratislavských uliciach.
Cieľom projektu Most medzi svetlom a tmou je dlhodobá podpora detí so zrakovým handicapom a ich integrácia do spoločnosti. Na najbližšie obdobie organizátori pripravujú osvetové akcie pre širokú verejnosť i priamu podporu nevidiacich a slabozrakých detí v ich bežnom živote.
„Sme komerčná spoločnosť, ktorá stojí na ľudských základoch a udržateľný rozvoj má pre nás vysokú prioritu,“ hovorí Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva DACHSER Slovakia a.s. „Preto považujeme za veľmi dôležité podporovať v rozvoji aj tých, ktorí v živote zatiaľ nemali toľko šťastia. Tiež si myslíme, že ak sa zdravé deti už v mladosti naučia, ako sa ku svojim kamarátom so zrakovým postihnutím správať, prispeje to k lepšiemu pochopeniu a integrácii ľudí s postihnutím naprieč všetkými generáciami,“ dodáva Roman Stoličný.
Celá akcia sa niesla v duchu myšlienky voľného pohybu pre každého a práve preto spoločnosť Dachser projekt podporila. Pohyb je jedných z hlavných atribútov logistiky, preto sa pomoc týmto deťom k zlepšeniu ich pohybových a orientačných možností stala pre Dachser novou výzvou. Firma sa týmto projektom snaží tiež poukázať na bezpečné správanie sa detí na uliciach a na to, že aj ľudia so zrakovým handicapom môžu žiť plným spoločenským a kultúrnym životom. Interaktívnej prehliadky mesta sa zúčastnilo 22 detí, ktorým organizátori sprostredkovali jedinečný zážitok a skúsenosť, že poznávať svet je možné mnohými spôsobmi.

19. 6. 2013

 Prologis Park Praha – Úžice zaujalEuro Pool System CZ
Zákazník podpisuje novú nájomnú zmluvu na 15 rokov a 13 100 metrov štvorcových
VARŠAVA – 19. júna 2013 - Prologis, Inc., vedúci globálny vlastník, prevádzkovateľ a developer industriálnych nehnuteľností, dnes oznámil podpis novej nájomnej zmluvy so spoločnosťou Euro Pool System CZ na 13 100 metrov štvorcovýchv Prologis Parku Praha – Úžice.
Euro Pool System,vedúci poskytovateľ logistických služieb v segmente vratných a opakovane použiteľných obalov, bude využívať budovu číslo 1,aby pomohol svojim klientom optimalizovať ich logistické operácie, znižovať náklady a urýchliť doručenie ich zásielok.
„Vítame Euro Pool System CZ v Prologis ParkuPraha – Úžice a sme potešení, že nám zverili svoje skladovacie potreby na najbližších 15 rokov“,povedal Marek Muller, riaditeľ rozvojaa leasingu spoločnosti Prologis preČeskú republiku. „Tento stupeň dôvery je odmenou pre tím úžického parku a potvrdzuje, že naše zameranie na poskytovanie najvyššej kvality služieb sa vypláca.“
S touto najnovšou transakciou je Prologis Park Praha - Úžice zaplnený na 94,1%.
Prologis Park Praha - Úžice je modernýlogistický park situovaný severne od Prahy na hlavnom ťahu do Nemecka. Park pozostáva zoštyroch budov s celkovourozlohou viac ako 97 000 metrov štvorcových. Pri plnej zastavanosti môže obsiahnuť až sedem budov s celkovou rozlohou takmer 170 000 metrovštvorcových distribučných priestorov najvyššej kvality.
Úžický park je prvým trvaloudržateľným distribučným centrom v strednej a východnej Európe, ktoré využíva štandardy vzduchotesnosti znižujúce energetické náklady, energeticky úsporný systém osvetlenia a zberňu dažďovej vody používanú na zavlažovanie pôdy a čistenie fasád.
S portfóliom šiestich distribučných parkov obsahujúcich 27 budov s celkovou plochou 633 000 metrov štvorcových je Prologis jedným z vedúcich prevádzkovateľov distribučných zariadení  v Českej republike (k 31. marcu 2013).  

18. 6. 2013

 P3 sa dohodla s Tatra bankou na financovaní nového logistického uzla DHL na bratislavskom letisku
Bratislava, 18. jún 2013 – Európsky správca a developer priemyselných nehnuteľností, spoločnosť PointPark Properties (P3) a slovenská jednotka v oblasti  financovania  výstavby nehnuteľností – Tatra banka, a.s., ktorá je súčasťou Raiffeisen Bank International, uzavreli zmluvu o investičnom úvere vo výške 4,05 milióna eur za účelom financovania výstavby distribučnej haly postavenej na mieru (BTS: Build-To-Suit) pre spoločnosť DHL Express na bratislavskom letisku.
Peter Bečár, výkonný riaditeľ PointPark Properties pre Slovensko a Českú republiku, uviedol: „ Jedná sa o našu prvú spoluprácu s Tatra bankou. Výstavba distribučného centra v areáli bratislavského letiska je komplexný proces a nájdenie vhodného finančného partnera bolo jeho dôležitou súčasťou.  Vysoko oceňujeme podporu a porozumenia zo strany Tatra banky počas prípravy  financovania projektu . “

Výstavba nového distribučného uzla firmy DHL Express  začala v apríli a bude dokončená v lete tohto roku. Nový projekt, ktorý kombinuje leteckú a pozemnú logistiku na bratislavskom letisku, sa nachádza v blízkosti diaľnic spájajúcich Slovensko s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy a bude využívať najnovšie technológie, napríklad plne automatizovanú linku na triedenie a distribúciu balíkov. Rozšírená kapacita  firmy DHL Express v Bratislave podporí rýchle rastúci počet zákazníkov tejto spoločnosti na Slovensku a poslúži aj ako strategický uzol pre aktivity firmy v Rakúsku  a Českej republike aj ako tranzitný uzol pre krajiny Balkánu. 
Vladimír Lakatoš, riaditeľ oddelenia financovania nehnuteľností Tatra banky, prehlásil: „ Logistický trh je jedným z najodolnejších  odvetví v oblasti nehnuteľností v Európe.  Firmu DHL považujeme za jedného z popredných hráčov na trhu expresných zásielkových služieb, a preto sme radi, že sa môžeme na tomto projekte podieľať. Tatra banka považuje uzatvorenú úverovú zmluvu za začiatok dlhodobej spolupráce s firmou P3.“

13. 6. 2013

 DACHSER Martin patrí medzi najlepšie pobočky v celej Európe
Pobočka logistickej spoločnosti DACHSER Slovakia v Martine získala tretie miesto v celoeurópskej korporátnej súťaži DACHSER Quality Award.

Prvýkrát v histórii spoločnosti DACHSER Slovakia bola jedna z pobočiek ocenená 3. miestom spomedzi všetkých pobočiek európskej pozemnej logistiky skupiny DACHSER za kvalitu služieb. Pobočka DACHSER Martin sa umiestnila hneď za pobočkami Dortmund v Nemecku a Sosnowiec v Poľsku.

„Náš tím v Martine skvelo obstál v konkurencii s ostatnými európskymi pobočkami a dosiahol výborné ohodnotenie," hovorí Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva DACHSER Slovakia a.s. „Verím, že dosiahnutá úroveň kvality sa bude naďalej zlepšovať a bude motivujúca aj pre kolegov v ostatných pobočkách,“ dodáva.
Kvalita je v spoločnosti DACHSER tým najdôležitejším kritériom. Spoľahlivosť, bezpečnosť a transparentnosť sú základnými kameňmi poskytovaných logistických služieb a spoločnosť DACHSER tieto oblasti neustále monitoruje a zlepšuje. Už v roku 1999 začala interné monitorovanie kvality všetkých pobočiek, ktorého výsledkom je každoročné udeľovanie cien DACHSER Quality Award. Za minulý rok bolo hodnotených celkom 116 pobočiek z celej Európy. Hodnotiace kritériá zahŕňajú napríklad kvalitu doručovania, dodržiavanie nastavených doručovacích režimov (termínov dodania), kvalitu prevencie pred poškodením, ale taktiež napríklad úroveň kvality zberu dát. V neposlednom rade je dôležitým hodnotiacim kritériom samotný hlas zákazníkov, ktorí sú každoročne oslovení vyjadriť sa k spokojnosti so službami jednotlivých pobočiek.

10. 6. 2013

Spoločnosť Verejné prístavy a.s. má nový softvér

Jednou z úloh spoločnosti Verejné prístavya.s., ktorej jediným akcionárom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je správa a vyberanie poplatkov za používanie verejných prístavov. Súčasťou tejto agendy je evidencia príchodov a odchodov plavidiel z prístavu, výpočet poplatkov a fakturácia.
Zobraziť celú správu. 

5. 6. 2013

 CHEP spolupracuje so zákazníkmi pri znižovaní prepravných nákladov a emisií CO2
Počas roku 2012 sa v rámci dodávateľského reťazca CHEP znížil celkový  počet najazdených kilometrov o  2,9 miliónov.

Weybridge, Londýn, VB –  20. mája 2013 – Spoločnosť CHEP oznámila, že  Program zameraný na spoločné využívanie dopravných kapacít so zákazníkmi, znížil počet kilometrov prejdených na európskych cestách  o 2,9 miliónov, pričom sa znížili aj emisie kysličníka uhličitého o 2 340 metrických ton. Toto množstvo je ekvivalentom  emisií CO2 , ktoré vznikajú pri využívaní elektrickej energie 350 domácností počas celého roka*.

Frédéric Fimbel, vedúci Programu  zameraný na spoločné využívanie dopravných kapacít so zákazníkmi, povedal: „Skutočne začíname vidieť výhody spolupráce so zákazníkmi pri preprave, konkrétne súvisiacej s vyzdvihnutím paliet, dodávok a zvozov prázdnych paliet. V roku 2012 sme spolupracovali v tomto programe s 50 spoločnosťami v rámci celej Európy, vrátane našich hlavných zákazníkov, napr. s významnou  mliekarenskou spoločnosti CAPSA, s  dodávateľom minerálnych vôd spoločnosťou San Pellegrino a s obchodným  reťazcom Carrefour.“

Zákazník CHEP dodáva svoje výrobky Retailu  na paletách CHEP, pričom po vyložení tohto tovaru by sa vracal  prázdny kamión. Vďaka tomuto Programu,tento  kamión, vyzdvihne prázdne palety napr. u partnera spoločnosti CHEP, alebo v najbližšom  servisnom centre spol. CHEP a následne  realizuje dodanie týchto paliet na vopred  určené miesto. Tento proces eliminuje prejazdy prázdnych kamiónov a znižuje náklady na prepravu.

Juan José Freijo, riaditeľ pre udržateľný rozvoj a globálnu manipuláciu s paletami v spoločnosti CHEP, povedal: „Iniciatívy sa líšia veľkosťou a rozsahom, ale v konečnom dôsledku cieľ, ktorým je zníženie vzdialenosti a kilometrov najazdených s prázdnym kamiónom v rámci celého dodáveteľského reťazca pomáhajú spoločnosti CHEP, našim zákazníkom a životnému prostrediu.“

Spoločnosť CHEP má záujem získať ďalších svojich zákazníkov pre tento  Program a súčasne vyhľadáva ďalšie príležitosti a iniciatívy, ktoré prispievajú k šetreniu nákladov v dodávateľskom reťazci a k celkovej udržateľnosti. Prostredníctvom tohto druhu spolupráce pomáha CHEP svojim zákazníkom znížiť  náklady a prispieva k ochrane životného prostredia znížením emisií uhlíka. Strategickým cieľom CHEP  je byť vnímaný ako spoločnosť zo zameraním na zelené projekty, ktoré poskytujú tie najlepšie riešenia pre životné prostredie.

Manažér pre prepravu spoločnosti Carrefour Italy, Gasparini Matteo, povedal: „Od r. 2011 spoločnosť Carrefour hľadá u našich hlavných dodávateľov príležitosti na spoluprácu pri preprave. Používanie rovnakého vozidla zaručuje vytvorenie silnej distribučnej siete, ktorá poskytne účinné riešenie pre náročnú situáciu v preprave. Spoločnosť CHEP dokázala, že je pre nás vhodným strategickým partnerom.“

30. 5. 2013

 Sephora obnovuje zmluvu so GEFCO Španielsko
Sephora, jeden z najväčších maloobchodných reťazcov Európy v segmente kozmetických výrobkov patriaci do LVMH skupiny, obnovila so GEFCO Španielsko zmluvu o spolupráci. Sephora vlastní 62 obchodov a 45 licencií v obchodných domoch "El Corte Ingles" a v Španielsku je považovaná za lídra vo svojej oblasti. V rámci zabezpečenia požiadaviek na zásobovanie predajných miest, Sephora hľadala spoľahlivého partnera, ktorý ponúkne odborné znalosti a navrhne komplexné logistické služby, adekvátne pre kozmetický priemysel. Prostredníctvom služby door-to-door je GEFCO schopné vyhovieť požiadavkám Sephora poskytujúc zbernú službu, cross-docking a distribučné služby počas celého dodávateľského reťazca.
Okrem prepravných služieb a skladovania, GEFCO španielskej dcérskej spoločnosti Sephora poskytuje i rad služieb s pridanou hodnotou, napríklad GEFCO Spécial, expresnú prepravu dodávok "just-in-time" a špecializovaný IT systém, ktorý je schopný riadiť zásoby i informácie z rôznych predajní. Martin Lefebvre, Logistics and Supply Chain Manažér Sephora uviedol: "Jednou zo silných stránok GEFCO je jeho flexibilita a okamžitá schopnosť poskytovať nové riešenia. Práve táto schopnosť prispôsobiť sa bola rozhodujúcim faktorom obnovenia zmluvy.“

GEFCO Benelux zabezpečilo zbernú službu vozidiel Allo Telecom
Dňa 2. apríla 2013 sa pri príležitosti obnovy vozového parku Allo Telecom zišlo v meste FVL Ghislenghien, v Belgicku viac ako 60 ľudí. Allo Telecom je reťazec predajní, ktorý sa špecializuje na mobilné telekomunikácie. Za prítomnosti manažéra vozového parku KPN Group, materskej spoločnosti Allo Telecom, taktiež manažérov Citroën a GEFCO Beneluxu, boli 39 predajcom Allo Telecom odovzdané kľúče od nového Citroënu C3.
Táto spolupráca je dokonalým príkladom schopnosti GEFCO poskytovať svojim zákazníkom riešenia na kľúč, vrátane technickej prípravy, úpravy, označenie a registrácie vozidiel. Luc De Leeuw, Generálny riaditeľ GEFCO Benelux uviedol: "Sme veľmi hrdí, že sme schopní našim zákazníkom v automobilovom priemysle poskytovať flexibilné riešenia najvyššej kvality. Prispôsobenie a konverzia vozového parku je významnou súčasťou práce, ktorú robíme na Ghislenghien."

GEFCO Rusko vďaka ponuke špecializovanej služby posilňuje prítomnosť v automobilovom sektore
GEFCO Rusko ponúka novú službu GEFCO Spécial, ktorá je určená pre najvyššie triedy značiek, ako sú modely na zákazku či koncepčné vozidlá. Prostredníctvom služby GEFCO Spécial sú vozidlá vo veľmi krátkom čase a s najvyššou mierou bezpečnosti i diskrétnosti osobne doručované v rámci Ruska, ale i Európy.
GEFCO Rusko prepravuje špeciálne vozidlá v uzavretých nákladných kamiónoch, ktoré sú vo veľkej miere chránené a využívajú trasy navrhnuté bezpečnostným oddelením. Pevné plachty chránia vozidlá pred vonkajším poškodením, vrátane škôd, ktoré môžu byť spôsobené štrkom na ceste. Skúsení vodiči sú špeciálne vyškolení a sú pod neustálym dohľadom špecializovaných odborníkov GEFCO.
"Nová služba pokrýva špeciálne požiadavky, ktoré súvisia s prepravou exkluzívneho tovaru, pre ktorú je bezpečnosť a dôveryhodnosť rozhodujúca. Pre najvyššie triedy automobilových značiek, môže aj ten najmenší škrabanec priniesť prudký pokles hodnoty vozidla," uviedla Mária Polyanskaya, Automobilová manažérka logistiky GEFCO Rusko.

Rok 2012 zaznamenal rast pre GEFCO Rakúsko
GEFCO Rakúsko zorganizovalo 23. apríla 2013 mediálne raňajky, počas ktorých prezentovalo svoje pozitívne hospodárske výsledky za rok 2012. Výsledky potvrdili, že v porovnaní s rokom 2011 obrat rakúskej pobočky sa zvýšil približne o 17 % a dosiahol hodnotu 29,4 milióna eur.
Pozitívne výsledky GEFCO Rakúsko boli podložené najmä rastom služby Overland, ktorá vzrástla až o 25 %. "Aj naďalej chceme posilňovať svoju pozíciu jedného z hlavných poskytovateľov logistických služieb v Rakúsku," uviedol Thomas Ziegler, Generálny riaditeľ GEFCO Rakúsko. Na dosiahnutie svojho cieľa, rakúska dcérska spoločnosť plánuje pokračovať vo svojej expanzii, predovšetkým so zameraním sa na trhy CIS a zavedením nových zberných liniek.

27. 5. 2013

 Prologis podpísal zmluvy na 54 900 metrov štvorcových v Poľsku
Ide o nové zmluvy aj predĺženie existujúcich. Miera obsadenosti na takmer 90 %. Prologis Park Szczecin 100% prenajatý
VARŠAVA– 27. mája2013–Prologis, Inc., vedúci globálny vlastník, prevádzkovateľ a developer industriálnych nehnuteľností, dnes oznámil podpis šiestich nájomných zmlúv s celkovým objemom 54 900 metrov štvorcovýchv Poľsku.
Spoločnosť podpísala dve nájomné zmluvy v Prologis Parku Szczecin na severe Poľska a obnovila 4 ďalšie zmluvy s celkovým objemom 39 800 metrov štvorcových v niekoľkých ďalších parkoch po celej krajine.

Nové nájomné zmluvy sa skladajú z:

 

 

  • 7 900 metrovštvorcových prenajatých spoločnosti Schenker, poskytovateľovi integrovaných logistických riešení. Táto nehnuteľnosť bude novému nájomcovi slúžiť ako centrum distribúcie do západnej Európy a Škandinávie.

  • 7 200 metrov štvorcových prenajatých spoločnosti Swedwood, výrobcovi nábytku z borovicového dreva, ktorý je súčasťou skupiny IKEA. Táto nehnuteľnosť bude pre Swedwood centrom distribúcie do Poľska a Európy.

Bartosz Mierzwiak, viceprezident a market officer spoločnosti Prologis v Poľsku, k tomu povedal: „Spoločnosti Schenker a Swedwood vítame v Prologis Parku Szczecin s veľkým nadšením. Tento veľmi kvalitný distribučný park s vynikajúcim dopravným spojením je strategicky umiestnený tak, aby vyhovoval regionálnym distribučným potrebám našich klientov,“ a dodal: „Park je tiež v blízkosti továrne spoločnosti Swedwood a umožňuje jej tak minimalizovať náklady na prepravu medzi týmito dvoma miestami a zároveň, v súlade s jej snahami o trvalú udržateľnosť, znižuje dopad na životné prostredie spojené s prepravou tovaru.“

Po uzavretí týchto nových zmlúv je Prologis Park Szczecin, ktorý je vlastnený Prologis European Logistics Partners (PELP) plne prenajatý. Štyri predĺžené nájomné zmluvy zahŕňajú:

Plocha (m2)

Klient

Lokalita

14 600

FIEGE

Prologis Park Dąbrowa DC3

11 000

Sonoco Poland – Packaging Services

Prologis Park Wrocław III DC2

8 500

Rhenus Contract Logistics

Prologis Park Poznań DC4

5 700

Rhenus Contract Logistics

Prologis Park Dąbrowa DC2

„Vďaka týmto novým prenájmom a predĺženiam zmlúv sa Prologis môže pochváliťnadpriemernou mierou obsadenosti svojich poľských parkov, ktorá je teraz na úrovni 88,3 %. Nedostatok voľných industriálnych nehnuteľností na trhu tiež znamená, že sme svedkami rastu nájomného v súladu s naším očakávaním,“ dodal Mierzwiak.

Prologis je najväčším majiteľom a prevádzkovateľom distribučných nehnuteľností v Poľsku s portfóliom presahujúcim 1,9 milióna metrov štvorcových (údaje platné k 31. marcu 2013).

27. 5. 2013

 DACHSER – jednotka v zbernej službe
Prestížny rebríček DVZ priniesol výsledky hodnotenia poskytovateľov logistických služieb z celého sveta. DACHSER sa umiestnil na prvom mieste v rebríčku nemeckých poskytovateľov zbernej služby. V celkovom hodnotení je štvrtým najväčším poskytovateľom logistických služieb v Nemecku.

Podľa štúdie, ktorú zostavuje logistický časopis DVZ (Deutsche Verkehrszeitung), vydavateľstva DVV Media Group a nemecké Spolkové združenie logistiky (BVL), je medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER najväčším poskytovateľom zbernej služby v Nemecku. DACHSER sa takisto dlhodobo drží na štvrtej priečke najväčších nemeckých poskytovateľov logistických služieb a iba o priečku nižšie sa umiestnil v aktuálnom poradí i medzi poskytovateľmi logistiky spotrebného tovaru a kontraktnej logistiky.

V európskom porovnaní, ktoré zahŕňa i všetky európske štátne podniky (napríklad Deutsche Bahn a pod.), je rodinná spoločnosť DACHSER na celkovom dvanástom mieste.

„V logistike, ktorá je z pohľadu HDP po automobilovom priemysle a obchode tretím  najvýznamnejším odvetvím v Nemecku, pôsobí iba v tejto krajine cca 60 000 spoločností,“ hovorí Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva spoločnosti DACHSER Slovakia a.s. „Byť jednotkou v zbernej službe a dlhodobo v prvej päťke v celkovom hodnotení, je preto podľa nás znakom úspešnej, stabilnej spoločnosti, ktorá ponúka vysokú kvalitu služieb,“ dodáva Roman Stoličný.

Štúdia DVZ nazvaná „Die TOP 100 der Logistik 2012/2013“, ktorá vychádza z auditovaných obratov spoločností za rok 2011, ukazuje trendy v logistike na celom svete a detailne sa zaoberá logistikou v Nemecku. Analyzuje 13 samostatných logistických oblastí vrátane poštových a expresných prepravných spoločností a popisuje logistické trendy v tých najrôznejších odvetviach ako je automotive, chemický priemysel, priemysel spotrebného tovaru či strojárenstva.