Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         OKTÓBER 2009      
Názov: Dátová synchronizácia – jednotné dáta pre všetkých odberateľov.
Autor: Ladislav Janco, GS1 Slovakia
Zaradené: október 2009
Zobraziť článok 
Názov: Požiadavky na prepravný poriadok.
Autor: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: október 2009
Zobraziť článok 

Názov: Význam inteligentných dopravných systémov v doprave.
Autor: Ing. Slavomír Poništ, Fakulty špeciálneho inžinierstva, ŽU
Zaradené: október 2009
Zobraziť článok 

         SEPTEMBER 2009      

Názov: Manažérstvo rizika logistických systémov.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., KCMD, F PEDaS, ŽU a Ing. Drahomír Géc, DHL Slovakia
Anotácia: Príspevok sa zaoberá manažérstvom rizika v logistických systémoch. Pričom poukazuje na možne aplikácie noriem  STN 01 0380  Manažérstvo rizika a ISO 28000:2007 (E) Špecifikácia systému riadenia bezpečnosti v  dodávateľskom reťazci. Norma  ISO 28000:2007 je určená pre všetky typy spoločností, od malých po viacnárodné, vo výrobe, službách, skladovaní alebo preprave, v akejkoľvek časti dodávateľského reťazca. V závere príspevku je poukázané na význam certifikácie TAPA pre bezpečnosť logistických systémov.
Kľúčové slová: Logistika, manažérstvo rizika, bezpečnosť
Zaradené: september 2009
Zobraziť článok 

Názov: Analýza implementácie inovatívneho marketingu v podmienkach hyperkonkurenčného prostredia.
Autor: Ing. Jana Horodníková, PhD., doc. Ing. Radim Rybár, PhD. a  Ing. Imrich Vancák, F BERG, TU v Košiciach
Zaradené: september 2009
Zobraziť článok 

Názov: Bezpečnostná politika logistického systému v podniku.
Autor: Ing. Jaroslava Kirnerová, KCMD, F PEDaS, ŽU
Anotácia: Cieľom tohto článku je poukázať na dôležitosť bezpečnosti logistických systémov. Článok popisuje normu a certifikáciu TAPA, ako nástroje bezpečnostnej politiky.
Kľúčové slová: bezpečnosť, logistický systém, krádež
Zaradené: september 2009
Zobraziť článok 

Názov: Analýza vozidiel používaných na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov.
Autor: Ing. Igor Franc, F PEDaS, ŽU
Anotácia:  Príspevok analyzuje vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov. Každá preprava, kde vozidlo presiahne rozmery či hmotnosť, si vyžaduje špeciálnu pozornosť a starostlivosť a na prepravu konkrétneho druhu nákladu môže byť použité vozidlo technicky spôsobilé na bezpečné vykonanie prepravy. Pri výbere dopravcu na realizáciu takýchto prepráv je potrebné vždy zohľadňovať jeho technické vybavenie lebo nie všetky tzv. univerzálne vozidlá sú schopné bezpečne realizovať prepravy rôznych druhov nákladu.
Kľúčové slová: Doprava, cestná, nadmerná a nadrozmerná preprava
Zaradené: september 2009
Zobraziť článok 

Názov: Kritická infraštruktúra v cestnej doprave.
Autor: Ing. Slavomír Poništ, Fakulty špeciálneho inžinierstva, ŽU
Zaradené: september 2009
Zobraziť článok 

Názov: Nekonvenčné metódy marketingu ako nástroj udržania hospodárnosti podniku v krízou zmenených ekonomických podmienkach v SR.
Autor: Ing. Jana Horodníková, PhD.  a Doc. Ing. Radim Rybár, PhD., F BERG, TU v Košiciach
Zaradené: september 2009
Zobraziť článok 

         AUGUST 2009      
Názov: Zmena elektronického mýta v Rakúsku.
Autor: Ing. Miloš Poliak, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: august 2009
Zobraziť článok 
Názov: Analýza vybraných nákladov dopravcov cestnej nákladnej dopravy.
Autor: Ing. Miloš Poliak a Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: august 2009
Zobraziť článok 

Názov: Kontajnerové terminály v hamburskom prístave.
Autor: Ing. Andrej Dávid, PhD., Katedra vodnej dopravy, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: august 2009
Zobraziť článok